Asociația Forumul Judecătorilor din România și Asociația Inițiativa pentru Justiție solicită tuturor factorilor responsabili de condamnarea dură suferită de România la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, în cauza Kövesi c. României, să-și asume consecințele acțiunilor lor

Forumul Judecătorilor din România și Inițiativa pentru Justiție au luat act de hotărârea pronunțată astăzi în cauza Kövesi c. României (cererea nr. 3594/19), prin care Curtea Europeană a Drepturilor Omului a constatat încălcarea art.6 par.1 (dreptul la un proces echitabil), precum și încălcarea art.10 (libertatea de exprimare) din Convenție. Curtea a concluzionat că statul pârât a afectat esența dreptului de acces al reclamantei la o instanță, din cauza… citeste