The Romanian Judges’ Forum Association reiterates the urgent appeal to the legislative and executive power in the last few years to amend the laws of justice, in line with the opinions of the Venice Commission, the Consultative Councils of European Judges and Prosecutors and the reports of the European Commission and GRECO

In the last Opinion issued by the Venice Commission, notified by the Parliamentary Assembly of the Council of Europe at the request of several entities, including the Romanian Judges’ Forum Association, the relevant constitutional law body from Council of Europe regretfully noted the change in bad or, after case, the unchanged continuation of the most serious aspects affecting the independence of the justice in Romania. The Venice Commission has urged the Romanian authorities to… citeste

Posted in Uncategorized | No Comments

The Romanian Judges’ Forum Association: Disciplinary investigation of magistrates who hold an office of representation in an association, for a press release issued on behalf of the association, is likely to turn into an action targeted against the entire association, which raises questions in the light of freedom of association and expression

On the occasion of announced disciplinary inquiries on the two Co-Presidents of the Association Initiative for Justice,  prosecutors Sorin Marian Lia  and Bogdan Ciprian Pîrlog, for  simply issuing a press release, the Romanian Judges’ Forum Association brings to the attention of public opinion some essential principles for the free association of magistrates and their freedom of expression. Thus, the case law of the European Court of Human Rights guarantees the protection of… citeste

Posted in Uncategorized | No Comments

Forumul Judecătorilor din România: Lipsa oricărei reacții de conformare la recomandările GRECO din partea puterii legislative sau a puterii executive, precum și atitudinile unor membri ai Consiliului Superior al Magistraturii, în frunte cu președintele său, ales temporar pentru anul 2019, de respingere a unor critici ale organismelor internaționale și/sau europene asupra unor aspecte esențiale, sunt inacceptabile într-un stat de drept și pot pune în pericol însuși parcursul României ca stat membru al Consiliului Europei.

Asociația Forumul Judecătorilor din România salută ultimele rapoarte extrem de critice emise de GRECO cu privire la situația independenței sistemului judiciar din România, organismul Consiliului Europei fiind preocupat în mod special ”de faptul că recomandarea de a se renunța la înființarea Secției pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție a fost complet ignorată”, aspect care, împreună cu ”numirile și eliberările din funcție a procurorilor de rang… citeste

Posted in Uncategorized | 1 Comment

Asociația Forumul Judecătorilor din România a atacat în instanță acte administrative normative emise de CSM privind modalitatea de desfășurare a concursului de promovare în funcția de judecător la Înalta Curte de Casație și Justiție

Potrivit art.11 din Constituția României, Statul român se obligă să îndeplinească întocmai și cu bună-credință obligațiile ce-i revin din tratatele la care este parte. Tratatele ratificate de Parlament, potrivit legii, fac parte din dreptul intern. Modalitatea de accedere îmbracă forma doar a unei probe a interviului, legiuitorul eliminând astfel o garanție a derulării unui concurs într-un mod cât mai obiectiv, care să asigure accederea în magistratură a… citeste

Posted in Uncategorized | No Comments

Asociația Forumul Judecătorilor din România a atacat în instanță Hotărârea Secției pentru Judecători a Consiliului Superior al Magistraturii nr. 49/17.01.2019 referitoare la Metodologia privind numirea în funcția de judecător, prin interviu, în condițiile art. 33 ind.1 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, care nu respectă Rapoartele Comisiei Europene emise în cadrul MCV

  Hotărârea Secției pentru Judecători a Consiliului Superior al Magistraturii nr. 49/17.01.2019 referitoare la Metodologia privind numirea în funcția de judecător în condițiile art. 33 ind.1 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, numirea în funcția de magistrat-asistent în condițiile art. 67 alin. (5), precum și reîncadrarea în funcția de judecător ori magistrat-asistent… citeste

Posted in Uncategorized | No Comments

Asociaţia Forumul Judecătorilor din România. Prezentare

Asociaţia “Forumul Judecătorilor din România”, persoană juridică de drept privat, independentă, nonprofit, neguvernamentală şi apolitică, asociație profesională a judecătorilor, îşi propune să contribuie la progresul societăţii prin acţiuni ce au drept scop realizarea unei justiţii independente, imparţiale şi performante, afirmarea şi apărarea independenţei justiţiei faţă de celelalte puteri ale statului, precum şi prin iniţierea, organizarea,… citeste

Posted in Uncategorized | No Comments

Asociația Forumul Judecătorilor din România: Cercetarea disciplinară a unor magistraţi titulari ai unei funcții de reprezentare într-o formă asociativă, pentru un comunicat de presă emis în numele asociației, riscă să se transforme într-un demers îndreptat împotriva unei întregi asociații, fapt de natură a ridica semne de întrebare prin prisma respectării libertății de asociere și de exprimare corelativă a formei asociative

Cu ocazia anunțatei cercetări disciplinare de Inspecția Judiciară a co-președinților Asociației Inițiativa pentru Justiție, domnii procurori Sorin Marian Lia și Bogdan Ciprian Pîrlog, pentru simpla emitere a unui comunicat de presă, Asociația Forumul Judecătorilor din România readuce în atenția opiniei publice unele principii esențiale pentru și libera asociere a magistraților și libera lor exprimare. Astfel, jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului… citeste

Posted in Uncategorized | 1 Comment

Publicatie semestriala a Editurii Universitare (acreditata CNCS)

  • SSRN

Parteneri

  • 1. Editura Universitară
  • 2. Centrul de Studii de Drept European
  • 3. JurisClasor CEDO
  • 4. Centrul de Resurse Juridice din Moldova

Newsletter

E-mail:

Subscribe
Unsubscribe

Accesări (pagini citite)