Asociația Forumul Judecătorilor din România a atacat în instanță Hotărârea Secției pentru Judecători a Consiliului Superior al Magistraturii nr. 49/17.01.2019 referitoare la Metodologia privind numirea în funcția de judecător, prin interviu, în condițiile art. 33 ind.1 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, care nu respectă Rapoartele Comisiei Europene emise în cadrul MCV

  Hotărârea Secției pentru Judecători a Consiliului Superior al Magistraturii nr. 49/17.01.2019 referitoare la Metodologia privind numirea în funcția de judecător în condițiile art. 33 ind.1 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, numirea în funcția de magistrat-asistent în condițiile art. 67 alin. (5), precum și reîncadrarea în funcția de judecător ori magistrat-asistent… citeste

Posted in Uncategorized | No Comments

Asociaţia Forumul Judecătorilor din România. Prezentare

Asociaţia “Forumul Judecătorilor din România”, persoană juridică de drept privat, independentă, nonprofit, neguvernamentală şi apolitică, asociație profesională a judecătorilor, îşi propune să contribuie la progresul societăţii prin acţiuni ce au drept scop realizarea unei justiţii independente, imparţiale şi performante, afirmarea şi apărarea independenţei justiţiei faţă de celelalte puteri ale statului, precum şi prin iniţierea, organizarea,… citeste

Posted in Uncategorized | No Comments

Asociația Forumul Judecătorilor din România: Cercetarea disciplinară a unor magistraţi titulari ai unei funcții de reprezentare într-o formă asociativă, pentru un comunicat de presă emis în numele asociației, riscă să se transforme într-un demers îndreptat împotriva unei întregi asociații, fapt de natură a ridica semne de întrebare prin prisma respectării libertății de asociere și de exprimare corelativă a formei asociative

Cu ocazia anunțatei cercetări disciplinare de Inspecția Judiciară a co-președinților Asociației Inițiativa pentru Justiție, domnii procurori Sorin Marian Lia și Bogdan Ciprian Pîrlog, pentru simpla emitere a unui comunicat de presă, Asociația Forumul Judecătorilor din România readuce în atenția opiniei publice unele principii esențiale pentru și libera asociere a magistraților și libera lor exprimare. Astfel, jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului… citeste

Posted in Uncategorized | 1 Comment

Asociația “Forumul Judecătorilor din România” reiterează solicitarea fermă adresată necontenit în ultimii ani puterii legislative și puterii executive de modificare imediată a legilor justiției, în acord cu avizele Comisiei de la Veneția și Consiliilor Consultative ale Judecătorilor și Procurorilor Europeni și rapoartele Comisiei Europene și GRECO

Prin ultimul Aviz dat publicității astăzi de Comisia de la Veneția, sesizată de Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei la cererea mai multor entități, inclusiv Forumul Judecătorilor din România, organismul relevant în domeniul dreptului constituțional al Consiliului Europei a constatat cu regret modificarea în rău sau, după caz, rămânerea neschimbată a celor mai grave aspecte care afectează independența justiției în România. Comisia de la Veneția a… citeste

Posted in Uncategorized | No Comments

Curtea de Justiție a Uniunii Europene: Dispozițiile legislației poloneze privind reducerea vârstei de pensionare a judecătorilor Curții Supreme sunt contrare dreptului Uniunii

ECLI:EU:C:2019:531 Ediție provizorie HOTĂRÂREA CURȚII (Marea Cameră) 24 iunie 2019(*) „Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru – Articolul 19 alineatul (1) al doilea paragraf TUE – Stat de drept – Protecție jurisdicțională efectivă în domeniile reglementate de dreptul Uniunii – Principiile inamovibilității și independenței judecătorilor – Reducerea vârstei de pensionare a judecătorilor Curții Supreme – Aplicare în cazul… citeste

Posted in Uncategorized | No Comments

Forumul Judecătorilor din România: Guvernul României trebuie să autorizeze publicarea imediată a Raportului actualizat al GRECO cu privire la impactul modificărilor aduse legilor justiției asupra politicilor anticorupție din România.

  Așa cum este deja notoriu, în cadrul celei de a 83-a sesiuni plenare a GRECO, desfășurată la Strasbourg între 17 și 21 iunie 2019, a fost adoptat, conform art. 34 din Regulile sale de procedură, un raport actualizat al celui ad hoc întocmit în martie 2018 cu privire la riscurile de afectare a luptei anticorupție din România, generate de preconizatele modificările aduse legilor justiției, fiind invitate autoritățile române să autorizeze publicarea raportului în… citeste

Posted in Uncategorized | No Comments

Semnarea de un judecător a unei scrisori deschise, adresate Ministrului Justiției, susținută de peste 1000 de judecători, procurori, magistrați asistenți și auditori de justiție, prin care s-a apreciat că dezbaterile publice de la acea dată pun în grav pericol independența justiției și parcursul Statului Român în cadrul Uniunii Europene, nu reprezintă o faptă de natură a atrage răspunderea disciplinară a judecătorului

  Un nivel ridicat de protecție a libertății de exprimare trebuie acordat în cazul în care afirmațiile judecătorului au legătură cu un subiect general de interes, mai ales în situația comentariilor vizând funcționarea sistemului judiciar.   (Curtea de Apel București, Secția a VIII-a contencios administrativ și fiscal, Sentința nr.1288 din 03.04.2019)   Circumstanțele cauzei Prin contestația înregistrată la data de 22.08.2018 pe rolul Curții de… citeste

Posted in Uncategorized | No Comments

Biannual Publication of the Universitara Publishing House (accredited by CNCS)

  • SSRN

Parteneri

  • 1. Editura Universitară
  • 2. Centrul de Studii de Drept European
  • 3. JurisClasor CEDO
  • 4. Centrul de Resurse Juridice din Moldova

Newsletter

E-mail:

Subscribe
Unsubscribe

Accesări (pagini citite)