(Română) Mihai Șandru, Mihai Banu, Dragoș Călin – Refuzul instanțelor naționale de a trimite întrebări preliminare. Jurisprudență românească, Editura CH Beck, 2013