Comunicate

Asociaţia Forumul Judecătorilor din România: Sunt necesare noi reforme reale și rapide în justiție. Noul Consiliu Superior al Magistraturii are obligația de a susține aceste modificări legislative în interesul întăririi independenței magistraturii și respectării valorilor statului de drept calendar_today Asociaţia Forumul Judecătorilor din România: Sunt necesare noi reforme reale și rapide în justiție. Noul Consiliu Superior al Magistraturii are obligația de a susține aceste modificări le... 09/01/2023 Citește comunicatul Observații privind „legile justiției” (noile proiecte) calendar_today Observații privind „legile justiției” (noile proiecte) 27/06/2022 Citește comunicatul Asociațiile de magistrați și societatea civilă:  Solicităm Ministrului Justiției să publice urgent proiectele legilor justiției și ale codurilor penale și să le înainteze Comisiei de la Veneția calendar_today Asociațiile de magistrați și societatea civilă: Solicităm Ministrului Justiției să publice urgent proiectele legilor justiției și ale codurilor penale și să le înainteze Comisiei de la V... 04/05/2022 Citește comunicatul Asociaţia Forumul Judecătorilor din România, Asociația Mișcarea pentru Apărarea Statutului Procurorilor și Asociația Inițiativa pentru Justiție: Ministrul justiției desconsideră dreptul judecătorilor și procurorilor la asociere și la formare profesională continuă calendar_today Asociaţia Forumul Judecătorilor din România, Asociația Mișcarea pentru Apărarea Statutului Procurorilor și Asociația Inițiativa pentru Justiție: Ministrul justiției desconsideră dreptul j... 18/03/2022 Citește comunicatul Asociaţia Forumul Judecătorilor din România, Asociația Mișcarea pentru Apărarea Statutului Procurorilor și Asociația Inițiativa pentru Justiție: Solicităm Președintelui României să retrimită Parlamentului legea privind desființarea Secției Speciale, pentru valorificarea avizului Comisiei de la Veneția calendar_today Asociaţia Forumul Judecătorilor din România, Asociația Mișcarea pentru Apărarea Statutului Procurorilor și Asociația Inițiativa pentru Justiție: Solicităm Președintelui României să retrim... 09/03/2022 Citește comunicatul

Comunicate

Asociaţia Forumul Judecătorilor din România: Sunt necesare noi reforme reale și rapide în justiție. Noul Consiliu Superior al Magistraturii are obligația de a susține aceste modificări legislative în interesul întăririi independenței magistraturii și respectării valorilor statului de drept calendar_today Asociaţia Forumul Judecătorilor din România: Sunt necesare noi reforme reale și rapide în justiție. Noul Consiliu Superior al Magistraturii are obligația de a susține aceste modificări le... 09/01/2023 Citește comunicatul Observații privind „legile justiției” (noile proiecte) calendar_today Observații privind „legile justiției” (noile proiecte) 27/06/2022 Citește comunicatul Asociațiile de magistrați și societatea civilă:  Solicităm Ministrului Justiției să publice urgent proiectele legilor justiției și ale codurilor penale și să le înainteze Comisiei de la Veneția calendar_today Asociațiile de magistrați și societatea civilă: Solicităm Ministrului Justiției să publice urgent proiectele legilor justiției și ale codurilor penale și să le înainteze Comisiei de la V... 04/05/2022 Citește comunicatul Asociaţia Forumul Judecătorilor din România, Asociația Mișcarea pentru Apărarea Statutului Procurorilor și Asociația Inițiativa pentru Justiție: Ministrul justiției desconsideră dreptul judecătorilor și procurorilor la asociere și la formare profesională continuă calendar_today Asociaţia Forumul Judecătorilor din România, Asociația Mișcarea pentru Apărarea Statutului Procurorilor și Asociația Inițiativa pentru Justiție: Ministrul justiției desconsideră dreptul j... 18/03/2022 Citește comunicatul Asociaţia Forumul Judecătorilor din România, Asociația Mișcarea pentru Apărarea Statutului Procurorilor și Asociația Inițiativa pentru Justiție: Solicităm Președintelui României să retrimită Parlamentului legea privind desființarea Secției Speciale, pentru valorificarea avizului Comisiei de la Veneția calendar_today Asociaţia Forumul Judecătorilor din România, Asociația Mișcarea pentru Apărarea Statutului Procurorilor și Asociația Inițiativa pentru Justiție: Solicităm Președintelui României să retrim... 09/03/2022 Citește comunicatul

Articole

 

ECJ, Case C‑817/21, Inspecția Judiciară: ”71.(…) The Commission refers to examples which may show that those powers have been used, on several occasions, for the purpose of political control over judicial activity, some of which are also listed in the reports from the Commission to the European Parliament and the Council of 22 October 2019 and 8 June 2021 on progress in Romania under the Cooperation and Verification Mechanism (COM(2019) 499 final, pp. 7 and 8, and COM(2021) 370, p. 18), which the Romanian authorities must take into due account, under the principle of sincere cooperation laid down in Article 4(3) TEU, for the purpose of achieving the objectives pursued by Decision 2006/928 (…). 71. Subject to verification to be carried out by the referring court, it therefore appears that those elements of the national legal and factual context brought to the attention of the Court tend to corroborate, rather than invalidate, a possible finding that the legislation at issue in the main proceedings is not designed in such a way that there can be no reasonable doubt, in the minds of individuals, that the powers and functions of the Judicial Inspectorate will not be used as an instrument to exert pressure on, or political control over, judicial activity.”
ECJ, Case C‑817/21, Inspecția Judiciară: ”71.(…) The Commission refers to examples which may show that those powers have been used, on several occasions, for the purpose of political control over judicial activity, some of which are also listed in the reports from the Commission to the European Parliament and the Council of 22 October 2019 and 8 June 2021 on progress in Romania under the Cooperation and Verification Mechanism (COM(2019) 499 final, pp. 7 and 8, and COM(2021) 370, p. 18), which the Romanian authorities must take into due account, under the principle of sincere cooperation laid down in Article 4(3) TEU, for the purpose of achieving the objectives pursued by Decision 2006/928 (…). 71. Subject to verification to be carried out by the referring court, it therefore appears that those elements of the national legal and factual context brought to the attention of the Court tend to corroborate, rather than invalidate, a possible finding that the legislation at issue in the main proceedings is not designed in such a way that there can be no reasonable doubt, in the minds of individuals, that the powers and functions of the Judicial Inspectorate will not be used as an instrument to exert pressure on, or political control over, judicial activity.”

ECLI:EU:C:2023:391 Provisional text JUDGMENT OF THE COURT (First Chamber) 11 May 2023 (*) (Reference for a preliminary ruling – Rule of law – Judicial independence – Second subparagraph of Article 19(1) TEU – Decision 2006/928/EC – Independence of the judiciary – Disciplinary proceedings – Judicial Inspectorate – Chief Inspector with powers of regulation, selection, assessment, appointment and disciplinary investigation) In Case… citeste

CJUE, C-817/21:  „71. În speță, Comisia menționează exemple care pot arăta că aceste prerogative au fost utilizate, în mai multe rânduri, în scopul controlului politic al activității judiciare, unele dintre aceste exemple figurând, de altfel, în rapoartele Comisiei către Parlamentul European și către Consiliu din 22 octombrie 2019 și din 8 iunie 2021 privind progresele realizate de România în cadrul mecanismului de cooperare și de verificare [COM(2019) 499 final, p. 7 și 8, precum și COM(2021) 370, p. 18], de care autoritățile române trebuie să țină seama în mod corespunzător, în temeiul principiului cooperării loiale prevăzut la articolul 4 alineatul (3) TUE, în vederea realizării obiectivelor urmărite prin Decizia 2006/928. (…) 72. Sub rezerva verificărilor care trebuie efectuate de instanța de trimitere, rezultă, așadar, că aceste elemente ale contextului de fapt și de drept național aduse la cunoștința Curții tind să confirme, mai degrabă decât să infirme o eventuală constatare potrivit căreia reglementarea în discuție în litigiul principal nu este concepută astfel încât să nu poată da naștere niciunei îndoieli legitime, în percepția justițiabililor, cu privire la utilizarea prerogativelor și a funcțiilor Inspecției Judiciare ca instrument de presiune asupra activității judiciare sau de control politic al acestei activități.””
CJUE, C-817/21: „71. În speță, Comisia menționează exemple care pot arăta că aceste prerogative au fost utilizate, în mai multe rânduri, în scopul controlului politic al activității judiciare, unele dintre aceste exemple figurând, de altfel, în rapoartele Comisiei către Parlamentul European și către Consiliu din 22 octombrie 2019 și din 8 iunie 2021 privind progresele realizate de România în cadrul mecanismului de cooperare și de verificare [COM(2019) 499 final, p. 7 și 8, precum și COM(2021) 370, p. 18], de care autoritățile române trebuie să țină seama în mod corespunzător, în temeiul principiului cooperării loiale prevăzut la articolul 4 alineatul (3) TUE, în vederea realizării obiectivelor urmărite prin Decizia 2006/928. (…) 72. Sub rezerva verificărilor care trebuie efectuate de instanța de trimitere, rezultă, așadar, că aceste elemente ale contextului de fapt și de drept național aduse la cunoștința Curții tind să confirme, mai degrabă decât să infirme o eventuală constatare potrivit căreia reglementarea în discuție în litigiul principal nu este concepută astfel încât să nu poată da naștere niciunei îndoieli legitime, în percepția justițiabililor, cu privire la utilizarea prerogativelor și a funcțiilor Inspecției Judiciare ca instrument de presiune asupra activității judiciare sau de control politic al acestei activități.””

ECLI:EU:C:2023:391 HOTĂRÂREA CURȚII (Camera întâi) 11 mai 2023(*) „Trimitere preliminară – Stat de drept – Independența justiției – Articolul 19 alineatul (1) al doilea paragraf TUE – Decizia 2006/928/CE – Independența judecătorilor – Procedură disciplinară – Inspecția Judiciară – Inspector‑șef cu competențe de reglementare, de selecție, de evaluare, de numire și de cercetare disciplinară” În cauza C‑817/21, având ca obiect o… citeste

CJEU, Judgment in Case C-817/21, Inspecţia Judiciară – Rule of law: the body in charge of disciplinary proceedings against judges must be independent and impartial
CJEU, Judgment in Case C-817/21, Inspecţia Judiciară – Rule of law: the body in charge of disciplinary proceedings against judges must be independent and impartial

The rules governing the review of the actions of its director must be designed in such a way as to dispel any reasonable doubt in that respect In Romania, a party in several criminal proceedings filed a number of disciplinary complaints with the competent Judicial Inspectorate against certain judges and prosecutors involved. Since all of those complaints were the subject of decisions to take no further action, that party lodged a complaint against the Chief Inspector, in respect of… citeste

Hotărârea CJUE în cauza C-817/21, Inspecția Judiciară – Stat de drept: organul competent să desfășoare procedurile disciplinare împotriva judecătorilor trebuie să fie independent și imparțial
Hotărârea CJUE în cauza C-817/21, Inspecția Judiciară – Stat de drept: organul competent să desfășoare procedurile disciplinare împotriva judecătorilor trebuie să fie independent și imparțial

Normele care reglementează controlul activității directorului său trebuie să fie concepute astfel încât să se evite orice îndoială legitimă în această privință În România, o persoană care are calitatea de parte în mai multe dosare penale a depus, la Inspecția Judiciară competentă, mai multe sesizări disciplinare împotriva anumitor judecători și procurori implicați în acestea. Întrucât toate sesizările sale au fost clasate, ea a depus o sesizare… citeste

In perioada 2014-2022 s-a redus continuu numărul de cauze soluționate prin mediere (2085 vs. 216)
In perioada 2014-2022 s-a redus continuu numărul de cauze soluționate prin mediere (2085 vs. 216)

Din aceste date statistice constatăm că actualul cadru legislativ privind medierea este ineficient. În perioada anilor 2014-2022 s-a redus continuu numărul de cauze soluționate prin mediere. (2085 vs. 216) Cifrele sunt îngrijorătoare, semn că medierea nu reușește să fie un veritabil instrument alternativ de soluționare a conflictelor. Legislația se dovedește a fi ineficientă și insuficientă. Credem că ar fi momentul ca autoritățile relevante (Consiliul de… citeste

Ce este lătratul ?
Ce este lătratul ?

Gabriel Lefter, Judecător dr., Curtea de Apel Constanța Motto: Lupta pentru drept este un act de autoafirmare etică, o datorie înaintea sinelui și a comunității La 16.12.2022 a intrat în vigoare un pachet de legi privind organizarea şi funcționarea întregii Autorități judecătoreşti (art. 124-134 Constituţie): Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară şi Legea nr. 305/2004 privind… citeste

TRIIAL 3 training on Enforcing the Rule of Law through Judicial Dialogue
TRIIAL 3 training on Enforcing the Rule of Law through Judicial Dialogue

Judges, attorneys and prosecutors from the EU countries are invited to submit their applications for the cross-border Workshop entitled Enforcing the Rule of Law through Judicial Interaction Techniques to be organised on 30-31 of October by the Centre for Judicial Cooperation in Florence and online. Participation is free of charge for online participants and 15 in-person participations are financially covered by the organiser. We look forward to receiving… citeste

Înalta Curte de Casație și Justiție – Completul de 5 judecători cu privire la riscul  împlinirii termenului de prescripţie cu referire la interpretarea dată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală prin Decizia nr. 67/25 octombrie 2022
Înalta Curte de Casație și Justiție – Completul de 5 judecători cu privire la riscul împlinirii termenului de prescripţie cu referire la interpretarea dată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală prin Decizia nr. 67/25 octombrie 2022

Detalii jurisprudență – Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a României (scj.ro) „Mai mult, relevantă sub aspectul riscului împlinirii termenului de prescripţie, este şi interpretarea dată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală prin Decizia nr. 67/25 octombrie 2022, cu referire la efectele deciziilor Curţii Constituţionale nr. 297/26.04.2018 şi nr. 358/26.05.2022, şi care face… citeste

Legea disciplinară mai favorabilă – Curtea de Casație a Belgiei, Hotărârea din 22 octombrie 2004
Legea disciplinară mai favorabilă – Curtea de Casație a Belgiei, Hotărârea din 22 octombrie 2004

Curtea de Casație a Belgiei 22 octombrie 2004 Hotărâre judecătorească Nr. D03.0021.N (text șters) avocat, cu birouri în ( text șters) reclamant, reprezentat de jur. Lucien Simont, avocat la Curtea de Casație, cu biroul în 1050 Bruxelles, Avenue Louise 149, căsuța poștală 20, unde a fost stabilit și domiciliul reclamantului, împotriva PROCURORULULUI GENERAL DE LA CURTEA DE APEL, BRUXELLES, care reprezintă la Parchetul General, situat la următoarea adresă:… citeste

Toate articolele