The Romanian Judges’ Forum Association informs the international public opinion about the recent events that affect the judges and prosecutors in Romania

Thus, in the recent period, the Romanian Minister of Justice started a procedure for selecting prosecutors to fill the top and middle management positions within the Prosecutor’s Office attached to the High Court of Cassation and Justice, the National Anticorruption Directorate (DNA) and the Directorate for Investigating Organized Crime and Terrorism (DIICOT). The Report of the European Commission within the MCV issued on November 13, 2018 imposed 12 recommendations for Romania,… citeste

Posted in Uncategorized | No Comments

The Romanian Judges’ Forum Association fully supports the struggle to maintain the independence and democratic ties of colleagues in Poland

Noticing the complex situation in Poland, especially the yesterday ”Black Friday for Judiciary” (February 14, 2020), The Romanian Judges’ Forum Association one more time urges the Responsible Executive and Legislative Authorities of Poland to respect the European standards on judicial independence. The new regulations (the ”Muzzle Law”) introduce the disciplinary responsibility of those judges who might hinder the functioning of the judicial system. New provisions also… citeste

Posted in Uncategorized | No Comments

Comunicat privind întâlnirea reprezentanților asociațiilor profesionale cu delegația Comisiei Europene

La data de 12 februarie 2020, reprezentanți ai Asociației “Forumul Judecătorilor din România”, Asociației ”Inițiativa pentru Justiție” și Asociației ”Mișcarea pentru Apărarea Statutului Procurorilor” s-au întâlnit la București cu delegația Comisiei Europene, aflată în misiune în România, în vederea evaluării progreselor înregistrate pentru îndeplinirea recomandărilor din ultimul raport MCV (octombrie 2019). Discuțiile au surprins aspecte curente… citeste

Posted in Uncategorized | No Comments

The Romanian Judges’ Forum Association and the Association Initiative for Justice reject the legislative proposals of the Ministry of Justice which, contrary to the Constitution, provide a kind of “wide impunity” for judges and prosecutors

We, undersigned professional associations of judges and prosecutors, took note of “The draft law on the dissolving of the Section for the Investigation of Offenses within the Judiciary, as well as for the modification and completion of some legal acts in the field of justice”, put for public debate today by the Ministry of Justice. On this occasion, we found that, in addition to the provisions regarding the dissolving of the Section for the Investigation of Offenses within the… citeste

Posted in Uncategorized | No Comments

Asociația “Forumul Judecătorilor din România” și Asociația ”Inițiativa pentru Justiție” resping propunerile legislative ale Ministerului Justiției care consolidează, contrar Constituției, un soi de ”impunitate largă” pentru magistrați

  Subscrisele, asociații profesionale ale magistraților, am luat act de „Proiectul de lege privind desființarea Secției pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul justiției”, pus în dezbatere publică astăzi de Ministerul Justiției. Cu această ocazie, am constatat că, pe lângă dispozițiile privind desființarea SIIJ și revenirea la competențele legale ale parchetelor existente… citeste

Posted in Uncategorized | No Comments

„Forumul Judecătorilor din România” și „Inițiativa pentru Justiție” solicită respingerea oricărei inițiative parlamentare privind abrogarea pensiilor de serviciu ale magistraților și încetarea atmosferei de conflict social, creat artificial şi inutil

Așa cum subscrisele asociații au semnalat și prin comunicatul comun din 18 decembrie 2019, intenţia majorităţii parlamentare de a abroga pensiile de serviciu din magistratură nesocotește principii enunțate frecvent de organizațiile internaționale relevante, respectiv Consiliul Consultativ al Judecătorilor Europeni, Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite, Rețeaua Europeană a Consiliilor Judiciare, Consiliul Europei etc., de unde au fost însușite de Comisia… citeste

Posted in Uncategorized | 1 Comment

Mâine și poimâine (20 și 21 ianuarie 2020) se desfășoară la Curtea de Justiție a Uniunii Europene pledoariile din cauzele C-83/19, C-127/19, C-195/19, C-291/19, C-355/19 și C-397/19, Asociația Forumul Judecătorilor din România și alții 

  Între altele, pledoariile vor surprinde aspecte vizând natura juridică a Mecanismului de cooperare și de verificare instituit prin Decizia 2006/928, obligatorie pentru statele membre destinatare și care prevede obiectivele de referință pe care trebuie să le atingă România, concretizând condițiile enunțate în Tratatul de aderare, în conformitate cu valorile și principiile pe care se întemeiază Uniunea prevăzute în special la articolul 2 și la articolul 19… citeste

Posted in Uncategorized | No Comments

Publicatie semestriala a Editurii Universitare (acreditata CNCS)

  • SSRN

Parteneri

  • 1. Editura Universitară
  • 2. Centrul de Studii de Drept European
  • 3. JurisClasor CEDO
  • 4. Centrul de Resurse Juridice din Moldova

Newsletter

E-mail:

Subscribe
Unsubscribe

Accesări (pagini citite)