Asociația “Forumul Judecătorilor din România” reiterează solicitarea fermă adresată necontenit în ultimii ani puterii legislative și puterii executive de modificare imediată a legilor justiției, în acord cu avizele Comisiei de la Veneția și Consiliilor Consultative ale Judecătorilor și Procurorilor Europeni și rapoartele Comisiei Europene și GRECO

Prin ultimul Aviz dat publicității astăzi de Comisia de la Veneția, sesizată de Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei la cererea mai multor entități, inclusiv Forumul Judecătorilor din România, organismul relevant în domeniul dreptului constituțional al Consiliului Europei a constatat cu regret modificarea în rău sau, după caz, rămânerea neschimbată a celor mai grave aspecte care afectează independența justiției în România. Comisia de la Veneția a… citeste

Posted in Uncategorized | No Comments

Curtea de Justiție a Uniunii Europene: Dispozițiile legislației poloneze privind reducerea vârstei de pensionare a judecătorilor Curții Supreme sunt contrare dreptului Uniunii

ECLI:EU:C:2019:531 Ediție provizorie HOTĂRÂREA CURȚII (Marea Cameră) 24 iunie 2019(*) „Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru – Articolul 19 alineatul (1) al doilea paragraf TUE – Stat de drept – Protecție jurisdicțională efectivă în domeniile reglementate de dreptul Uniunii – Principiile inamovibilității și independenței judecătorilor – Reducerea vârstei de pensionare a judecătorilor Curții Supreme – Aplicare în cazul… citeste

Posted in Uncategorized | No Comments

Forumul Judecătorilor din România: Guvernul României trebuie să autorizeze publicarea imediată a Raportului actualizat al GRECO cu privire la impactul modificărilor aduse legilor justiției asupra politicilor anticorupție din România.

  Așa cum este deja notoriu, în cadrul celei de a 83-a sesiuni plenare a GRECO, desfășurată la Strasbourg între 17 și 21 iunie 2019, a fost adoptat, conform art. 34 din Regulile sale de procedură, un raport actualizat al celui ad hoc întocmit în martie 2018 cu privire la riscurile de afectare a luptei anticorupție din România, generate de preconizatele modificările aduse legilor justiției, fiind invitate autoritățile române să autorizeze publicarea raportului în… citeste

Posted in Uncategorized | No Comments

Semnarea de un judecător a unei scrisori deschise, adresate Ministrului Justiției, susținută de peste 1000 de judecători, procurori, magistrați asistenți și auditori de justiție, prin care s-a apreciat că dezbaterile publice de la acea dată pun în grav pericol independența justiției și parcursul Statului Român în cadrul Uniunii Europene, nu reprezintă o faptă de natură a atrage răspunderea disciplinară a judecătorului

  Un nivel ridicat de protecție a libertății de exprimare trebuie acordat în cazul în care afirmațiile judecătorului au legătură cu un subiect general de interes, mai ales în situația comentariilor vizând funcționarea sistemului judiciar.   (Curtea de Apel București, Secția a VIII-a contencios administrativ și fiscal, Sentința nr.1288 din 03.04.2019)   Circumstanțele cauzei Prin contestația înregistrată la data de 22.08.2018 pe rolul Curții de… citeste

Posted in Uncategorized | No Comments

Table with references for a preliminary ruling submitted by the Romanian courts to CJEU regarding Rule of Law

citeste

Posted in Uncategorized | No Comments

Comunicat FJR vizand Regulamentul Secției de Judecători a CSM privind organizarea și desfășurarea concursului de promovare a judecătorilor

  Asociația Forumul Judecătorilor din România avertizează din nou în privința efectelor pe care le vor produce modificările aduse legilor justiției în privința promovării în grade/funcții de execuție a judecătorilor, cu ocazia punerii în dezbatere publică a  Regulamentului Secției de Judecători a Consiliul Superior al Magistraturii privind organizarea și desfășurarea concursului de promovare a judecătorilor, cu observațiile formulate în Comisia nr. 2 din 3… citeste

Posted in Uncategorized | 1 Comment

The Romanian Judges’ Forum Association

The Romanian Judges’ Forum Association, a private legal, independent, non-profit, non-governmental and apolitical law association, a professional association of judges, aims to contribute to the progress of society through actions aimed at achieving an independent, impartial and efficient justice system, and defending the independence of the judiciary from the other state powers, as well as initiating, organizing, supporting, coordinating and carrying out projects related to the… citeste

Posted in Uncategorized | 1 Comment

Publicatie semestriala a Editurii Universitare (acreditata CNCS)

  • SSRN

Parteneri

  • 1. Editura Universitară
  • 2. Centrul de Studii de Drept European
  • 3. JurisClasor CEDO
  • 4. Centrul de Resurse Juridice din Moldova

Newsletter

E-mail:

Subscribe
Unsubscribe

Accesări (pagini citite)