Political responsibility for the proper functioning of the judiciary must be assumed by the political decision-makers responsible for the appointment to high-ranking positions to the prosecutor’s offices during 2020, in the context of the impermissible delay of the necessary changes to the “laws of justice”

Romanian Judges’ Forum Association and Initiative for Justice Association denounce the attempt to manipulate public opinion through the Romanian President’s Facebook post, Klaus Iohannis, dated 4 March 2021, asking the “Minister of Justice to explain publicly urgently how it was reached that the case concerning the events of 10 August 2018 was closed” and asks the “Minister of Justice to find the answer to the truth of the Interior,” and asked the Minister of Justice to… citeste

Posted in Uncategorized | No Comments

Răspunderea politică pentru buna funcționare a sistemului judiciar trebuie să fie asumată de decidenții politici responsabili de numirea în înaltele funcții de conducere din parchete în cursul anului 2020, în contextul întârzierii nepermise a modificărilor necesare ”legilor justiției”

Asociația „FORUMUL JUDECĂTORILOR DIN ROMÂNIA” și Asociația „INIȚIATIVA PENTRU JUSTIȚIE” denunță încercarea de manipulare a opiniei publice prin intermediul postării de pe Facebook a Președintelui României, domnul Klaus Iohannis, din data de 4 martie 2021, prin care cere „Ministrului Justiției să explice public de urgență cum s-a ajuns ca dosarul vizând evenimentele din 10 august 2018 să fie clasat” și solicită „Ministrului Justiției și Ministrului… citeste

Posted in Uncategorized | 1 Comment

Conclusions de l’avocat général dans les affaires jointes C-357/19 Ministerul Public – Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie e.a./QN e.a. et C-547/19 CY e.a., dans l’affaire C-379/19 DNA- Serviciul Teritorial Oradea/IG e.a. et dans les affaires jointes C-811/19 et C-840/19 Ministerul Public – Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie e.a./FQ e.a.

Selon l’avocat général Bobek, les décisions d’une Cour constitutionnelle constatant l’illégalité de la composition de formations d’une juridiction suprême en raison de la violation du droit à un tribunal indépendant et impartial et constatant l’inconstitutionnalité de mesures de surveillance technique exécutées par des services de renseignement nationaux dans une procédure pénale sont compatibles avec le droit de l’Union. Toutefois, le droit de l’Union… citeste

Posted in Uncategorized | No Comments

Advocate General’s Opinions in Joined Cases C-357/19 Ministerul Public – Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie and others v QN and others and C-547/19 CY and others, Case C-379/19 DNA- Serviciul Teritorial Oradea v IG and others and Joined Cases C-811/19 and C-840/19 Ministerul Public – Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie and others v FQ and others

According to Advocate General Bobek, decisions of a constitutional court declaring unlawful the composition of panels of a supreme court on the ground that the right to an independent and impartial tribunal has been infringed and declaring unconstitutional the technical surveillance measures in criminal proceedings by domestic intelligence service are compatible with EU law. However, EU law precludes a decision declaring unlawful the composition of panels of a supreme court on the… citeste

Posted in Uncategorized | No Comments

Concluziile avocatului general în cauzele conexate C-357/19, Ministerul Public – Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și alții/QN și alții, și C-547/19, CY și alții, cauza C-379/19, DNA – Serviciul Teritorial Oradea/IG și alții, și cauzele conexate C-811/19 și C-840/19, Ministerul Public – Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și alții/FQ și alții

Potrivit avocatului general Bobek, deciziile unei curți constituționale prin care se constată nelegala compunere a unor completuri de judecată din cadrul unei instanțe supreme pentru motivul că dreptul la o instanță independentă și imparțială a fost încălcat și prin care se declară neconstituționalitatea măsurilor de supraveghere tehnică luate în cadrul procesului penal de către serviciile naționale de informații sunt compatibile cu dreptul Uniunii. Dreptul… citeste

Posted in Uncategorized | No Comments

Consiliul Superior al Magistraturii a comunicat informații publice privind cheltuielile suportate pentru reprezentarea sa în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene în cauzele conexate C-83/19, C-127/19, C-195/19 – Asociația Forumul Judecătorilor din România și alții

Răspunsul Consiliului Superior al Magistraturii poate fi descărcat de aici:   3507.pdf (forumuljudecatorilor.ro) Pentru context, a se vedea și CJUE: Concluziile AG Bobek prezentate la 23 septembrie 2020 în cauzele conexate C-83/19, C-127/19 și C-195/19, Asociația „Forumul Judecătorilor din România” și alții | Revista Forumul Judecătorilor… citeste

Posted in Uncategorized | No Comments

Request for a preliminary ruling regarding the procedure for effective promotion of Romanian judges

On 16 February 2021, Ploiesti Court of Appeal (Romania) brought a request for a preliminary ruling to the Court of Justice of the European Union, asking, inter alia, whether: 1) Can the principle of independence of judges, enshrined in the second paragraph of Article 19 (1) TEU and Article 47 of the Charter of Fundamental Rights of the European Union, as well as in the case law of the Court of Justice of the European Union, with reference to Article 2 TEU, be interpreted as… citeste

Posted in Uncategorized | No Comments

Publicatie semestriala a Editurii Universitare (acreditata CNCS)

  • SSRN

Parteneri

  • 1. Editura Universitară
  • 2. Centrul de Studii de Drept European
  • 3. JurisClasor CEDO
  • 4. Centrul de Resurse Juridice din Moldova

Newsletter

E-mail:

Subscribe
Unsubscribe

Accesări (pagini citite)