(Română) Retragerea calității de onoare oferită unui judecător pensionar, ca urmare a condamnării definitive pentru săvârșirea unei infracțiune sexuale. Neîncălcarea art. 6 par. 1 din Convenție