(Română) Încălcarea art. 6 par. 1 din Convenţie, cauza fiind soluţionată de un complet unic alcătuit dintr-un asesor, care nu se bucura de garanţii reale de independenţă, spre exemplu, putând fi demis de Ministrul Justiţiei