(Română) Dat fiind numǎrul limitat de judecǎtori ȋn funcţie la Curtea Supremă de Justiție din Georgia, de multe ori este inevitabil ca aceiași judecǎtori sǎ fie implicaţi ȋn examinarea unei plângeri asupra cǎreia deja și-au exprimat o opinie ȋntr-un ansamblu anterior de acţiuni similare. Pe cale de consecinţǎ, faptul cǎ un judecǎtor a fost implicat ȋn ambele litigii privind pensia reclamantei, similare, dar fǎrǎ legǎturǎ ȋntre ele – ȋn cel dintâi caz exprimând o poziţie minoritarǎ, iar ȋn cel de-al doilea fǎcând parte din decizia majoritarǎ a completului – nu justificǎ argumentul cǎ imparţialitatea judecǎtorului ar fi fost afectatǎ ȋn cea de-a doua cauzǎ