Uncategorized

Consiliul Superior al Magistraturii a comunicat informații publice privind cheltuielile suportate pentru reprezentarea sa în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene în cauzele conexate C-83/19, C-127/19, C-195/19 – Asociația Forumul Judecătorilor din România și alții

Răspunsul Consiliului Superior al Magistraturii poate fi descărcat de aici:   3507.pdf (forumuljudecatorilor.ro) Pentru context, a se vedea și CJUE: Concluziile AG Bobek prezentate la 23 septembrie 2020 în cauzele conexate C-83/19, C-127/19 și C-195/19, Asociația „Forumul Judecătorilor din România” și alții | Revista Forumul Judecătorilor… citeste

Posted in Uncategorized | No Comments »

Request for a preliminary ruling regarding the procedure for effective promotion of Romanian judges

On 16 February 2021, Ploiesti Court of Appeal (Romania) brought a request for a preliminary ruling to the Court of Justice of the European Union, asking, inter alia, whether: 1) Can the principle of independence of judges, enshrined in the second paragraph of Article 19 (1) TEU and Article 47 of the Charter of Fundamental Rights of the European Union, as well as in the case law of the Court of Justice of the European Union, with reference to Article 2 TEU, be interpreted as… citeste

Posted in Uncategorized | No Comments »

Asociația Forumul Judecătorilor din România și Asociația Inițiativa pentru Justiție consideră că respectul societății față de profesia de judecător se câștigă prin asumarea și reflectarea conștientă a standardelor de conduită stabilite de Codul deontologic al judecătorilor și procurorilor, precum și printr-o comunicare publică onestă, argumentată și elegantă. În acest context, rolul Consiliului Superior al Magistraturii ar trebui să fie acela de a contribui, în mod exemplar, la crearea unei imagini care să confere onoare și demnitate profesiei

Apărarea independenței justiției este responsabilitatea oricărui judecător sau procuror și presupune, printre altele, o rezervă de a exprima public, direct sau indirect, poziții simplu de catalogat ca fiind politico-ideologice. Cu atât mai mult cu cât, în îndeplinirea atribuțiilor ce le revin, judecătorii și procurorii nu trebuie să se lase influențați de doctrine politice (art.4 alin.1 din Codul deontologic al judecătorilor și procurorilor). Fie că este laudativ… citeste

Posted in Uncategorized | No Comments »

Curtea de Apel Ploieşti a sesizat Curtea de Justiţie a Uniunii Europene cu privire la procedura de promovare efectivă a judecătorilor

Dosar nr. 714/42/2019 ASOCIAŢIA “FORUMUL JUDECĂTORILOR DIN ROMÂNIA” Reclamant DÎRZEANU IULIAN Reclamant CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII Pârât 16.02.2021 Soluția pe scurt: Admite cererea privind sesizarea Curţii de Justiţie a Uniunii Europene cu privire la pronunţarea unei hotărâri preliminare (în procedura accelerată) În temeiul art.267 TFUE sesizează Curtea de Justiţie a Uniunii Europene cu cererea de pronunţare a unei hotărâri… citeste

Posted in Uncategorized | No Comments »

Curtea Constituțională a Republicii Moldova: ”Garanţiile acordate judecătorilor împotriva urmăririlor penale nu reprezintă o cutumă la nivel european, fiind specifică unor state est europene”

“62. Consiliul Consultativ al Judecătorilor Europeni al Consiliului Europei (în continuare – CCJE), în Avizul nr.3, sprijină regula, potrivit căreia „Judecătorii care, în exercitarea mandatului său comit fapte, care ar fi considerate infracțiuni în orice circumstanțe (de exemplu acceptă mită) nu pot invoca imunitatea într-un proces penal ordinar” (parag.52). Referitor la creanţele abuzive ale judecătorilor CCJE recomandă „în statele unde se poate demara o… citeste

Posted in Uncategorized | No Comments »

Asociația Forumul Judecătorilor din România și Asociația Inițiativa pentru Justiție: Exponenții votului negativ al Consiliului Superior al Magistraturii privitor la proiectul de desființare a SIIJ nesocotesc idealurile de onestitate și integritate la care a aderat, prin esența sa, corpul magistraților din România, în ceea ce privește excluderea oricăror piedici procedurale în desfășurarea proceselor penale

Asociația Forumul Judecătorilor din România și Asociația Inițiativa pentru Justiție au luat act cu îngrijorare de atitudinea revoltătoare a majorității membrilor Consiliului Superior al Magistraturii de condiționare a desființării Secției Speciale de Investigare a Infracțiunilor din Justiție de instituirea unor privilegii inadmisibile, care asigură impunitate, fapt de neconceput în societăți democratice stabile. Sub umbrela constituțională de ”garant al… citeste

Posted in Uncategorized | No Comments »

Asociația Forumul Judecătorilor din România și Asociația Inițiativa pentru Justiție au luat act de refuzul nejustificat al Consiliului Superior al Magistraturii de a-și îndeplini atribuțiile legale și de a emite în termenul de 30 de zile un aviz cu privire la proiectul de lege vizând desființarea Secției pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție

Asociația Forumul Judecătorilor din România și Asociația Inițiativa pentru Justiție au luat act de refuzul nejustificat al Consiliului Superior al Magistraturii de a-și îndeplini atribuțiile legale și de a emite în termenul de 30 de zile un aviz cu privire la proiectul de lege vizând desființarea Secției pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție     Asociația Forumul Judecătorilor din România și Asociația Inițiativa pentru Justiție au luat act de… citeste

Posted in Uncategorized | No Comments »

Biannual Publication of the Universitara Publishing House (accredited by CNCS)

  • SSRN

Parteneri

  • 1. Editura Universitară
  • 2. Centrul de Studii de Drept European
  • 3. JurisClasor CEDO
  • 4. Centrul de Resurse Juridice din Moldova

Newsletter

E-mail:

Subscribe
Unsubscribe

Accesări (pagini citite)