Contents in Romanian

CUPRINS NR. 2/2009

EDITORIAL

Gabriel Caian – Deznădejdea ca excepţie procesuală – peremptorie sau dilatorie?

ATITUDINI

Narcis Violin Stoica – Posibilitatea de implicare a corpului magistraţilor în adoptarea unei legislaţii coerente. Cadrul legal existent. Propunerile de lege ferenda şi rolul asociaţiilor profesionale. Experienţa  Asociaţiei Magistraţilor din Iaşi (A.M.I.).

Dana Gîrbovan – Serviciul Independent de Protecție și Anticorupție. O poveste despre justiție și servicii secrete

Vito Monetti – Nelegalităţi ale autorităţilor publice. Răspunsurile instituţionale în experienţa italiană

Antonio Cluny – Justiția în Portugalia: angajarea ideologică şi cuceririle democratice

Stavros Mantakiozidis Democraţie în lanţuri. Experienţa recentă a Greciei

Eric Alt – Calitatea hotărârilor judecătoreşti

Miguel Carmona Ruano, José Mouraz Lopez, Maria Giuliana Civinini – Angajamentul privind formarea magistraţilor

Cristi Danileţ – Conduita etică şi deontologia profesională în justiţie

Sergiu-Leon RusNatura juridică şi efectele termenului de exercitare a acţiunii disciplinare împotriva magistraţilor

STUDII JURIDICE

Dragoş Călin –  Efectele unei decizii recente a Curţii Constituţionale

Andreea Vasile, Ionuț Militaru – Acţiunea în evacuare întemeiată pe O.U.G. nr. 40/1999 din prisma jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului. Interpretarea şi aplicarea art. 6 din O.U.G. nr. 40/1999

Cristina Ben Ezra – Câteva aspecte privind formularea de către România a unei declaraţii de acceptare a jurisdicţiei CJCE de a pronunţa hotărâri preliminare în conformitate cu art. 35 alin. 3 TUE

Eric Alt – Echilibrul dintre drepturile economice şi sociale în jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Comunităţilor Europene

Alexandra Carmen Lăncrănjan – Încalcărea prezumției de nevinovăție prin declarații oficiale ale reprezentanților statului

Lucian Cosmin Manoloiu – Notă critică la Decizia în interesul legii nr. 9/2009 a Î.C.C.J.- Secţiile Unite

Dana Cigan – Une proposition concernant la théorie générale des droits réels principaux constitués sur les biens d’un autre

Karima Zouaoui – Situaţia din Franţa în ce priveşte discriminările etnice şi religioase: un exemplu tipic al paradoxului francez al conceptelor de lege şi drepturi

JURISPRUDENȚĂ

Mattel INC vs. MCA Records Mattel, Inc. v. MCA Records, Inc. 296 F.3d 894, United States Court of Appeals, Ninth Circuit, July 24, 2002, Opinion Alex Kozinski, Circuit Judge: If this were a sci-fi melodrama, it might be called Speech-Zilla meets Trademark Kong

Act administrativ cu caracter normativ de înfiinţare a unei baze de date cu încălcările Codului deontologic al magistraţilor. Nelegalitate. Depăşirea atribuţiilor constituţionale ale Consiliului Superior al Magistraturii.

Dosarele profesionale ale judecătorilor şi procurorilor în funcţie, precum şi ale foştilor judecători şi procurori. Sfera informaţiilor de interes public. Datele cu privire la evoluţia profesională, calificativele acordate în urma evaluărilor profesionale şi sancţiunile disciplinare.

Specializarea judecătorului. Criteriile avute în vedere pentru stabilirea judecătorilor din cadrul secţiilor judecătoriei. Act administrativ. Anularea hotărârii colegiului de conducere

PREZENTĂRI

Mehmet Ruşen Gültekin – Organizarea sistemului judiciar şi a instanţelor judecătoreşti din Turcia. Introducere în activitatea YARSAV

Daniel-Mihail Șandru – Centrul de Studii de Drept European (CSDE)

RECENZII

Gilles Charbonnier, Orla SheehyPanorama des systèmes judiciaires dans l’Union européenne, Bruylant, Bruxelles, 2008, recenzie de Ionuț Militaru

GREFA VESELĂ

2007 February 26 Sentencing Memorandum by Judge Gregory R. Todd, in the Case of Montana v. Andrew McCormack

Din ciornele juraților americani…