Contents in Romanian

Cuprins

INTERVIURI – Despre justiţie şi judecători

Interviuri cu domnii Marc Levy şi Marc Trévidic

ATITUDINI

Ronald D. Rotunda – Transparenţa judiciară, etica judiciară şi o soluţie judiciară: un Inspector General pentru instanţele judecătoreşti

Jed Handelsman ShugermanCriza economică şi evoluţia alegerilor judiciare şi a evaluării judiciare

Stephen J. Choi, Mitu Gulati, Mirya Holman – Femeile judecător

Fabrizio Amato – Egalitatea de şanse în magistratura italiană: câteva propuneri

John McClellan Marshall – Calificările, selecţia şi puterile inerente ale judecătorilor americani

Tomasz Posluszny – Răspunderea judecătorilor pentru infracţiuni şi contravenţii – răspunderea disciplinară a judecătorilor

STUDII JURIDICE

Alexandra Neagu – De minimis non curat praetor sau Noul rol al Curţii Europene a Drepturilor Omului

Lucreţia Albertina Postelnicu – Dreptul de preferinţă al creditorilor moştenirii în actuala şi viitoarea reglementare a Codului civil. Aspecte de drept comparat

Ionuţ Militaru, Serena Militaru – Corelaţie între obligaţia clientului de a plăti onorariul de succes al avocatului şi a părţii căzute în pretenţii de a suporta cheltuielile de judecată

Florin Mihăiţă – Consideraţii cu privire la admisibilitatea contestaţiei la executare în cazul tilurilor de valoare. Distincţie faţă de opoziţia la executare

JURISPRUDENŢĂ

Decizia Curţii Constituţionale nr. 1449 din 4 noiembrie 2010 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 44 alin. 1 din Legea nr. 317/2004 privind C.S.M. Rolul secţiilor C.S.M. de instanţă de judecată în domeniul răspunderii disciplinare a judecătorilor şi procurorilor.

Valorificare rezultate concurs de promovare. Judecătorii şi procurorii care îndeplinesc condiţiile prevăzute de art. 27 din Hotărârea Plenului C.S.M. nr. 621/21 septembrie 2006, dar care nu au fost promovaţi ca urmare a lipsei posturilor vacante pot fi promovaţi în posturile ce se vacantează la instanţele sau parchetele pentru care au optat la înscriere, în termen de 6 luni de la data comunicării rezultatelor.

Ulterior modificării Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, prin O.U.G. nr. 56/2009, procurorii care au activat în cadrul D.I.I.C.O.T. şi D.N.A. nu mai pot pretinde să li se recunoască gradul de procuror corespunzător Parchetului de pe lângă Î.C.C.J. şi după ce au revenit la parchetele de unde provin sau unde au dreptul să funcţioneze potrivit legii, chiar dacă au fost numiţi sub imperiul legii vechi.

Prin includerea postului ce se va vacanta, într-un interval de timp necunoscut, în categoria posturilor susceptibile a fi ocupate prin concurs, se poate aduce atingere dispoziţiilor art. 43 din Legea nr. 303/2004, fiind afectate drepturile recunoscute de C.S.M. tuturor celor care au dobândit un grad profesional care le-ar permite să ocupe, prin transfer acest post.

PREZENTĂRI

Conferinţa internaţională ”Hotărârile CEDO în cauzele împotriva României şi Republicii Moldova. Analiză, consecinţe, autorităţi potenţial responsabile în perioada 1994-2010. Evoluţia cadrului intern privind imobilele preluate abuziv şi alte posibile disfuncţionalităţi sistemice”, Bucureşti, 10 mai 2011

Conferinţa ”Repere de drept comparat privind cariera judiciară”, Braşov, 21-23 martie 2011

GREFA VESELĂ

Ordonanţa Tribunalului Uniunii Europene (Camera a patra) din 4 aprilie 2011„Acţiune în constatarea abţinerii de a acţiona – Necompetenţă vădită – Acţiune în despăgubire” în cauza T‑133/11, Fundaţia Pro Fondbis – 1946 Semper împotriva Curţii Europene a Drepturilor Omului

Ordonanţa Tribunalului Uniunii Europene (Camera a şasea) din 21 martie 2011„Necompetenţă vădită – Acţiune în despăgubire” în cauza T‑47/11, Petrişor Mandu împotriva României

Palatul de Justiţie din Paris intră în lumea publicităţii

Leave a comment


5 − = one