Contents in Romanian

Cuprins

INTERVIURI – Despre justiție și judecători

Interviuri cu domnii Bogdan Murgescu și Bedros Horasangian

ATITUDINI

Dieter Schlafen – Observații referitoare la unificarea practicii judiciare, așa cum a fost proiectată în Mica Reformă și în noile coduri de procedură. Impactul celor patru noi coduri asupra securității juridice și a predictibilității actului de justiție

Sarah M. R. Cravens – Aprecierea puterii de apreciere: Contexte pentru înțelegerea rolului hotărârii judecătorești [articol în lb. engleză]

David F. Levi – De la judecător la decan: reflecții din perspectiva magistratului și din perspectiva academicianului [articol în lb. engleză]

Lydia Vicente – Datoria de a investiga crimele trecutului și de a garanta drepturile victimelor disparițiilor forțate în perioada războiului civil și a regimului lui Franco. [articol în lb. spaniolă]

Tomasz Posluszny – Medierea în sistemul de drept polonez

Lee Epstein, William M. Landes and Richard A. Posner – De ce (și când) judecătorii au divergențe: o analiză teoretică și empirică [articol în lb. engleză]

Jaime Octávio Cardona Ferreira – Les citoyens et les chemins pour arriver à la

justice [articol în lb. franceză și engleză]

Dragoș Călin – Observații cu privire la sistemul judiciar spaniol în materie socială [articol în lb. franceză]

STUDII JURIDICE

Carla Alexandra Anghelescu – Dreptul de a solicita și obține audierea martorilor ca garanție procedurală a dreptului la un proces echitabil

Delia-Narcisa Theohari, Camelia-Maria Ilie – Cesiunea de creanță cu caracter

litigios

Sanda Lungu, Ionica Ninu, Dragoș Marian Rădulescu, Gabriela Răducan –

Punct de vedere formulat cu privire la utilizarea sistemului ADR ca un mijloc de a

rezolva litigiile izvorâte din tranzacțiile și practicile comerciale din Uniunea Europeană

JURISPRUDENȚĂ

Din jurisprudența recentă a Curții Europene a Drepturilor Omului

1. Aplicarea dispozițiilor Legii nr. 10/2001 în raport de dispozițiile dreptului comun – decizia de inadmisibilitate în cauza Gladkvist și Bucur împotriva României din 2 martie 2010

2. Controversa aplicabilității art. 6 CEDO în materia contravențiilor rutiere tranșată în decizia de inadmisibilitate din cauza Pop împotriva României

Din jurisprudența recentă a Curții de Justiție a Uniunii Europene

1. Libera circulație a persoanelor. Scutirea de impozit la achiziționarea unei prime

locuințe. Discriminare indirectă. Discriminare directă

2. Principiul egalității de tratament între bărbați și femei. Folosirea criteriului sexului ca factor în calculul primelor și prestărilor în domeniul serviciilor de asigurare

3. Drepturi conferite de cetățenia europeană. Aplicarea într-o situație pur internă

4. Legea aplicabilă contractelor individuale de muncă cu element de extraneitate

comunitar

5. Libertatea de stabilire. Regim național restrictiv cu privire la stabilirea centrelor

comerciale de dimensiuni mari.

6. Libera circulație a persoanelor. Recunoașterea diplomelor din învățământul superior. Mecanisme. Condiții

7. Marcă comunitară. Efectele hotărârilor judecătorești privind validitatea și contrafacerea mărcilor comunitare pronunțate într-un stat membru

Din jurisprudența recentă a Înaltei Curți de Casație și Justiție

1. Neîndeplinirea condițiilor legale de participare la concursul de promovare a judecătorilor în funcții de execuție vacante. Materia drept internațional privat nu este compatibilă cu specializarea secției de contencios administrativ și fiscal, dreptul administrativ fiind o ramură a dreptului public

2. Scopul Asociației Magistraților din România, de apărare a intereselor profesionale ale membrilor săi în raporturile cu celelalte subiecte de drept, promovarea demnității profesiei, asigurarea drepturilor și statutului profesional al magistraților, justifică interesul în contestarea numirii în funcția de președinte sau vicepreședinte al C.S.M.

3. Nelegalitatea testării psihologice și a reexaminării psihologice a candidaților

declarați admiși la proba scrisă, efectuate după susținerea concursului de admitere la Institutul Național al Magistraturii

4. Asimilarea magistraților asistenți de la Înalta Curte de Casație și Justiție, ca rang și salarizare, judecătorului de curte de apel, nu duce la dobândirea ope legis a gradului profesional de judecător de curte de apel

PREZENTĂRI

Proiectul JurisClasor CEDO (www.hotararicedo.ro)

GREFA VESELĂ

Decizie a Kenton Circuit Court privind soluționarea amiabilă a cauzei. Motivare metaforică

Leave a comment


four + 8 =