Conferinţa «Hotărârile pronunţate de CEDO împotriva României. Analiză, consecinţe, autorităţi potenţial responsabile. Aplicarea procedurii hotărârilor pilot pentru disfuncţionalităţi sistemice»

Bucureşti, 21 Octombrie 2010

În data de 21 octombrie 2010, la sediul Academiei Române, a fost organizată Conferinţa cu tema “Hotărârile pronunţate de Curtea Europeană a Drepturilor Omului împotriva României. Analiză, consecinţe, autorităţi potenţial responsabile. Aplicarea procedurii hotărârilor pilot pentru disfuncţionalităţi sistemice”, în cadrul căreia a fost lansată lucrarea “Hotărârile CEDO în cauzele împotriva României din perioada 1994-2009”.

Evenimentul a fost promovat de Centrul de Studii de Drept European (CSDE) al Institutului de Cercetări Juridice din cadrul Academiei Române, Asociaţia Forumul Judecătorilor din România şi Editura Universitară.

Conferinţa a fost deschisă de dl. conf. univ. dr. Mihai Şandru, coordonator al Centrului de Studii de Drept European (CSDE), şi de dl. acad. dr. Cristian Hera, vicepreşedintele Academiei Române, care au subliniat importanţa şi utilitatea acestui demers, prin amploarea şi diversitatea temelor abordate.

Dl. judecător Dragoş Călin (Curtea de Apel Bucureşti), a prezentat lucrarea “Hotărârile CEDO în cauzele împotriva României din perioada 1994-2009 – Analiză, consecinţe, autorităţi potenţial responsabile”, arătând că aceasta reprezintă un demers exclusiv ştiinţific, în încercarea de a se vedea consecinţele care s-au produs ca urmare a condamnării României şi ce schimbări legislative ar fi necesare.

S-au adus în prim plan tipurile de cauze, în care s-au constatat încălcări ale Convenţiei (cauze repetitive de tip Brumărescu, Păduraru, Sabin Popescu, Viaşu etc.), precum şi autorităţile identificate ca fiind potenţial responsabile pentru aceste condamnări, indicându-se consecinţele produse de hotărârile pronunţate de Curte, respectiv dacă legislaţia a fost modificată şi cu ce eficacitate.

În continuare, dl. judecător Ionuţ Militaru (Judecătoria Sectorului 6 Bucureşti) a prezentat statistici referitoare la numărul condamnărilor pronunţate împotriva României, pe materii (civilă şi penală), la repartizarea culpelor exclusive sau comune, concluzionându-se că responsabilitățile sunt concurente între cele trei puteri (legislativă, executivă și judecătorească) ori între două dintre acestea (legislativă și judecătorească, legislativă și executivă, executivă și judecătorească).

Totodată, în cadrul conferinţei a fost lansată platforma site-ului www.hotararicedo.ro, al cărui motor de căutare va identifica fiecare speţă, în funcţie de cuvinte sau expresii, cu posibilitatea sortării rezultatelor alfabetic, cronologic sau în funcţie de pertinenţă, site ce va deveni funcţional în luna decembrie 2010, iar din ianuarie 2011 va conţine şi hotărârile pronunţate de CEDO în anul 2010, ulterior jurisprudenţa fiiind actualizată la câteva zile de la pronunţarea de noi hotărâri de către Curtea europeană.

Din perspectiva încălcării drepturilor recunoscute de Convenţie, d-na Judecător Bianca Ţăndărescu (Curtea de Apel Bucureşti) a vorbit despre dreptul de acces la justiţie, subliniind că, după art. 1 Protocolul nr. 1 al Convenţiei, încălcarea art. 6 este cea mai des întâlnită.

De asemenea, s-au învederat principalele situaţii care pot obstacula dreptul de acces, cum ar fi cuantumul taxelor de timbru, excluderea posibilităţii de a se verifica validitatea titlului statului, nepronunţarea asupra unui capăt de cerere, neexecutarea unei hotărâri, anularea unei hotărâri ca urmare a exercitării unei căi de atac extraordinare de către un terţ.

În concluzie, d-na judecător a subliniat că dreptul de acces este un drept fundamental, care, datorită jurisprudenţei Curţii, a căpătat reglementare legală.

La rândul său, d-na judecator Beatrice Ramaşcanu (Tribunalul Bucureşti) a avut o intervenţie pe tema “Aplicarea procedurii hotărârilor pilot pentru disfuncţionalităţi sistemice. Obligaţiile pozitive ce revin statelor la executarea hotărârilor CEDO”, în cadrul căreia s-a prezentat mecanismul acestei proceduri, precum şi aplicarea sa împotriva României.

Astfel, s-a învederat că hotărârile pilot adoptate de Curtea Europeană a Drepturilor Omului au menirea de a identifica acele probleme juridice controversate cu care se confruntă în mod constant un număr mare de justiţiabili care se adresează Curţii de la Strasbourg.

În această procedură, Curtea se pronunţă asupra unei situaţii care a generat un val de cereri şi care relevă o problemă structurală a sistemului de drept, indicând măsurile generale ce trebuie luate pentru a elimina inadvertenţele sistemice şi structurale care determină numărul foarte mare de cereri.

În cauza Maria Atanasiu şi alţii c. României, a cărei soluţie s-a pronunţat la data de 12 octombrie 2010, Curtea a invocat cele peste 1.000 de plângeri având ca obiect restituirea imobilelor naţionalizate de statul român şi cauzele în care România este frecvent condamnată pentru diversele încălcări ale Primului Protocolul adiţional la Convenţia europeană pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale.

Odată cu declanşarea procedurii, toate cauzele aflate pe rolul Curţii Europene a Drepturilor Omului, având acest obiect, au fost suspendate până când autorităţile statului român vor adopta măsurile legislative, administrative şi bugetare care vor fi impuse.

S-a atras atenţia că, în ciuda zecilor de hotărâri prin care Curtea s-a pronunţat asupra ineficienţei mecanismului de acordare a compensaţiilor pentru imobilele naţionalizate de statul român, nu s-au realizat progrese semnificative în privinţa reformării şi consolidării cadrului legislativ în materie.

Concluzia care s-a desprins, în cadrul acestui eveniment, are în vedere faptul că toate autorităţile trebuie să îşi asume răspunderea pentru modul în care au aplicat dispoziţiile Convenţiei şi să depună eforturi susţinute pentru a evita în viitor aceleaşi încălcări ale drepturilor omului, singurul actor care îşi păstrează nevinovăţia fiind întotdeauna justiţiabilul.

Judecător Lucia Zaharia, vicepreşedinte

Judecătoria Sectorului 5 Bucureşti

Related posts:

  1. Conferinţa «Hotărârile pronunţate de CEDO împotriva României. Analiză, consecinţe, autorităţi potenţial responsabile. Aplicarea procedurii hotărârilor pilot pentru disfuncţionalităţi sistemice»
  2. Conferinţa „Răspunderea magistraţilor în lumina evoluţiilor recente de la nivel european şi naţional”, 15 martie 2012
  3. Conferinţa internaţională «Hotărârile CEDO în cauzele împotriva României şi Republicii Moldova»
  4. Conferinţa „Identificarea autorităţilor responsabile pentru condamnările suferite de Republica Moldova şi România la CEDO. Răspunderea magistraţilor” Chişinău, 22-23 Octombrie 2010
  5. Conferinţa „România la Curtea Europeană a Drepturilor Omului (2005-2008)”

Lasă un comentariu


five − 1 =