Toate articolele

Legea disciplinară mai favorabilă – Curtea de Casație a Belgiei, Hotărârea din 22 octombrie 2004

Curtea de Casație a Belgiei 22 octombrie 2004 Hotărâre judecătorească Nr. D03.0021.N (text șters) avocat, cu birouri în ( text șters) reclamant, reprezentat de jur. Lucien Simont, avocat la Curtea de Casație, cu biroul în 1050 Bruxelles, Avenue Louise 149, căsuța poștală 20, unde a fost stabilit și domiciliul reclamantului, împotriva PROCURORULULUI GENERAL DE LA CURTEA DE APEL, BRUXELLES, care reprezintă la Parchetul General, situat la următoarea adresă:… citeste

Citește tot

JurisDictio Student

La data de 4 septembrie 2020, Forumul Judecătorilor din România a făcut public proiectul JurisDictio, având ca obiectiv general „Promovarea statului de drept şi a independenţei justiţiei”. Pe paginile noastre de Facebook (@jurisdictio.fjr), YouTube (@jurisdictio.fjr) și Instagram (@jurisdictio.fjr), precum și pe site-ul http://www.forumuljudecatorilor.ro avem publicate colecții de videoclipuri prezentate de magistrați, însoțite de animații, sunete, imagini şi text,… citeste

Citește tot

Drept la replica ziare.com

În vederea unei corecte informări a opiniei publice, Asociaţia Forumul Judecătorilor din România arată că sunt nereale şi dovedesc rea-credinţă afirmaţiile referitoare la subscrisa din articolul ”Diabolicul mecanism al „bilețelelor de OK” care distruge sistematic Justiția. Cum ajung magistrații „butoanele” potentaților din România EXCLUSIV”, publicat de site-ul www.ziare.com, sub semnătura Mureșan Ionuț, la data 18 februarie 2023, respectiv: ”Să se… citeste

Citește tot

Curtea de Apel Brașov a sesizat Curtea de Justiţie a Uniunii Europene. Compatibilitatea cu dreptul Uniunii Europene a efectelor Deciziei Curții Constituţionale nr. 358/2022. Posibilitatea unui risc sistemic de impunitate

La data de 10 februarie 2023, în două dosare având ca obiect infracțiuni de corupție, respectiv infracțiuni de eevaziune fiscală, Curtea de Apel Braşov – Secţia penală, în baza art. 267 din Tratatul privind Funcţionarea Uniunii Europene (TFUE), a admis cererile Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia Naţională Anticorupţie – Serviciul Teritorial Braşov şi a dispus sesizarea Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, cu… citeste

Citește tot

Concluziile avocatului general C-817/21 | Inspecția Judiciară – Organe de cercetare disciplinară a magistraților: potrivit avocatului general Collins, dreptul Uniunii se opune unei reglementări naționale care încredințează inspectorului-șef adjunct sarcina de a supraveghea examinarea sesizărilor formulate împotriva inspectorului-șef

Inspecția Judiciară (România) este organul judiciar responsabil de efectuarea cercetărilor disciplinare și de inițierea procedurilor disciplinare împotriva judecătorilor și a procurorilor din România. În conformitate cu normele care reglementează Inspecția Judiciară, inspectorul-șef îl desemnează, la latitudinea sa exclusivă, pe inspectorul-șef adjunct, mandatul acestuia din urmă depinde de cel al inspectorului-șef și coincide cu acesta, iar inspectorii judiciari… citeste

Citește tot

Asociaţia Forumul Judecătorilor din România, Asociația Mișcarea pentru Apărarea Statutului Procurorilor și Asociația Inițiativa pentru Justiție: Consiliul Superior al Magistraturii are obligația constituțională de a apăra independența și reputația sistemului judiciar în raport de ultimele declarații ale ministrului justiției și trebuie să se asigure de respectarea principiului continuității completurilor de judecată în cauzele de corupție

Asociația Forumul Judecătorilor din România, Asociația Mișcarea pentru Apărarea Statutului Procurorilor și Asociația Inițiativa pentru Justiție, asociații profesionale ale judecătorilor și procurorilor din România, în raport de recentele declarații publice ale ministrului justiției, dl Cătălin Marian Predoiu, referitoare la achitarea definitivă unui inculpat, în contextul în care dosarul se află în continuare în stare de judecată pe rolul Curții de Apel… citeste

Citește tot

Asociaţia Forumul Judecătorilor din România: Sunt necesare noi reforme reale și rapide în justiție. Noul Consiliu Superior al Magistraturii are obligația de a susține aceste modificări legislative în interesul întăririi independenței magistraturii și respectării valorilor statului de drept

Asociația Forumul Judecătorilor din România readuce în atenţia opiniei publice faptul că Raportul MCV din 22 noiembrie 2022, publicat de Comisia Europeană, menționează expres că ”este important ca România să continue să lucreze în mod consecvent la transpunerea în acte legislative concrete a angajamentelor restante specificate în prezentul raport și la continuarea punerii în aplicare a acestora, în cadrul ciclului anual al raportului privind statul de drept și cu… citeste

Citește tot

ÎCCJ: ”Pronunţarea de către o comisie din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii a unei soluţii, fie ea şi provizorie, asupra cererilor înaintate de magistraţi, excedează atribuţiilor conferite comisiilor de lucru din cadrul CSM de dispoziţiile art.68 alin.1 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Superior al Magistraturii, act normativ dat în executarea şi aplicarea prevederilor art.53 ind.1 alin.1 şi 2 din Legea nr.317/2004, potrivit cărora comisiile de lucru au rol de structuri pregătitoare de specialitate pentru secţii şi nu au competenţa de a da soluţii într-o cerere cu care este învestită una dintre secţiile Consiliului Superior al Magistraturii”

(Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Secţia de contencios administrativ şi fiscal, Decizia nr.5919 din 25 noiembrie 2021) Asupra recursului de faţă; Din examinarea lucrărilor din dosar, constată următoarele: Circumstanţele cauzei Cadrul procesual Prin cererea de chemare în judecată înregistrată la data de 24.11.2020 pe rolul Curţii de Apel Suceava – Secţia de contencios administrativ şi fiscal, reclamantul  CD a solicitat, în contradictoriu cu… citeste

Citește tot

Proprietarul unei nave bulgare, condamnat în România pentru pescuit ilegal în apele comunitare din Marea Neagră, cu încălcarea dreptului Uniunii Europene, a fost victima unei denegări de dreptate. CEDO, cauza Spasov împotriva României

Prin hotărârea pronunțată la 6 decembrie 2022 în cauza Spasov împotriva României (cererea nr.27122/14), Curtea Europeană a Drepturilor Omului a reținut încălcarea de statul român a articolului 6 par.(1) din Convenție. Situația de fapt La data faptelor, reclamantul era atât comandant, cât și proprietar al unei nave de pescuit sub pavilion bulgar. Nava pescuia în „apele comunitare” din Marea Neagră. Echipajul era format din reclamant și alți nouă… citeste

Citește tot