Toate articolele

Judecătorii trebuie să manifeste loialitate față de statul de drept și democrație, nu față de deținătorii puterii de stat. Cauza Başer și Özçelik v. Turcia (nr. 30694/15 și 30803/15)

Faptele principale Reclamanții, Mustafa Başer și Metin Özçelik, sunt cetățeni turci, care s-au născut în 1969 și, respectiv, în 1970. În anul 2014, Parchetul din Istanbul a deschis șapte anchete separate în legătură cu mișcarea Gülen. În cadrul acestor anchete, 63 de suspecți (un jurnalist și 62 de funcționari responsabili cu aplicarea legii) au fost arestați preventiv pentru tentativă de răsturnare a guvernului și de blocare a funcționării acestuia,… citeste

Citește tot

Drept la replică

În vederea unei corecte informări a opiniei publice, Asociaţia Forumul Judecătorilor din România arată că sunt nereale afirmaţiile organizaţiei Grupul de Investigaţii Politice (GIP) într-un articol apărut pe site-ul https://grupul.ro, cu titlul „Avocata Cameliei Bogdan în procesul pierdut la CEDO a fost o judecătoare de la Curtea de Apel București”. În decizia pronunţată la data de 20 octombrie 2022 de către Curtea Europeană a Drepturilor Omului în cauza nr…. citeste

Citește tot

The Romanian Judges’ Forum Association and the Initiative for Justice Association: As long as the Minister of Justice does not publicly apologize and retract his statements from 6 September 2022, the undersigned associations will not participate in any debate in the special committee set up in Parliament for the adoption of new justice laws

The undersigned associations have taken note of the statements made by the Minister of Justice, Mr Predoiu Marian Cătălin, on 6 September 2022, during the debate in the Special Committee set up in Parliament for the adoption of the new justice laws: „Not all magistrates’ associations criticise this project, some of the associations support it (…) Moreover, some criticisms, with all due respect to those who made them, turned at some point into misinformation. (…) So, let’s see to… citeste

Citește tot

Asociaţia Forumul Judecătorilor din România și Asociația Inițiativa pentru Justiție: Cât timp ministrul justiției nu își va cere scuze public și nu va retracta afirmațiile sale din 6 septembrie 2022, subscrisele asociații nu vor participa la niciun fel de dezbatere în Comisia specială constituită în Parlament pentru adoptarea noilor legi ale justiției

Subscrisele asociații au luat act de declarațiile ministrului justiției, dl. Predoiu Marian Cătălin, din 6 septembrie 2022, în cadrul dezbaterii din Comisia specială constituită în Parlament pentru adoptarea noilor legi ale justiției: ”Nu toate asociaţiile magistraţilor critică acest proiect, unele dintre asociaţii îl susţin. (…) În plus, unele critici, cu tot respectul pentru cei care le-au făcut, s-au transformat la un moment dat în dezinformări. (…) Deci,… citeste

Citește tot

(English) CJEU – Case C-506/22, Parchetul de pe lângă Judecătoria Câmpina and Others. Compatibility with European Union law of the effects of the Decision of the Constitutional Court of Romania No 358/2022. Possibility of creating a substantive criminal law which has the effect of removing the criminal liability of the perpetrators by restricting the effects of the statute of limitations on criminal liability and an effective mechanism of systemic impunity for any acts constituting offences

Din păcate acest articol este disponibil doar în Engleză… citeste

Citește tot

CJUE – cauza C-506/22, Parchetul de pe lângă Judecătoria Câmpina și alții. Compatibilitatea cu dreptul Uniunii Europene a efectelor Deciziei Curții Constituţionale nr. 358/2022. Posibilitatea creării unei norme penale substanţiale care are efect înlăturarea răspunderii penale a făptuitorilor prin restrângerea efectelor prescripţiei răspunderii penale şi un mecanism efectiv de impunitate sistemică a oricăror fapte ce constituie infracțiuni, indiferent de natura şi gravitatea acestora, inclusiv cu privire la cele de fraudă și orice altă activitate ilegală care aduce atingere intereselor financiare ale Uniunii și corupție, referitor la care România și-a asumat obligații exprese

Prin încheierea de şedinţă din 01.07.2022, Judecătoria Câmpina a sesizat Curtea de Justiție a Uniunii Europene, în temeiul art. 267 alin. (3) din Tratatul privind Funcţionarea Uniunii Europene, în vederea pronunţării unei hotărâri preliminare cu privire la următoarea întrebare: ”Principiul supremației dreptului Uniunii trebuie interpretat în sensul că permite instanțelor judecătoreşti naționale de drept comun să lase neaplicate din oficiu deciziile curții… citeste

Citește tot

Asociația Inițiativa pentru Justiție dezavuează acțiunea PICCJ de a se opune, în contencios administrativ, organizării concursului pentru promovarea pe loc în funcții de execuție a procurorilor

Asociația Inițiativa pentru Justiție, asociație profesională a procurorilor, dezavuează acțiunea fără precedent a procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, doamna Gabriela Scutea, de a se opune, în contencios administrativ, organizării concursului pentru promovarea pe loc în funcții de execuție a procurorilor, stabilit conform Hotărârii 1060 din 28 iunie 2022 a Consiliul Superior al Magistraturii – Secția pentru… citeste

Citește tot

CEDO – cauza M.D. și alții împotriva Spaniei. Dosarele poliției păstrate despre judecătorii catalani pe baza opiniilor politice: încălcare

Prin hotărârea pronunțată în cauza M.D. și alții împotriva Spaniei (cererea nr. 36584/17), Curtea Europeană a Drepturilor Omului a constatat, în unanimitate, că a avut loc: o încălcare a articolului 8 (dreptul la respectarea vieții private și de familie) din Convenția Europeană a Drepturilor Omului. Cauza se referea la întocmirea de către poliția din Catalonia a unor dosare privind judecătorii care și-au exprimat anumite opinii cu privire la independența… citeste

Citește tot

CEDO – cauza Żurek împotriva Poloniei: autoritățile poloneze au încercat să reducă la tăcere un cunoscut judecător

În hotărârea pronunțată în cauza Żurek împotriva Poloniei (cererea nr. 39650/18), Curtea Europeană a Drepturilor Omului a decis, cu șase voturi pentru și un vot împotrivă, că a existat o încălcare a art. 6 pct. 1 (dreptul de acces la instanță) din Convenția Europeană a Drepturilor Omului și, în unanimitate, că a existat o încălcare a art. 10 (libertatea de exprimare).   Principalele fapte Reclamantul, Waldemar Żurek, este un cetățean polonez, născut… citeste

Citește tot