Paula-Andrada Coțovanu, Dragoș Călin – Jurisprudenţa recentă în materia organizării judecătoreşti și a statutului magistraţilor, Editura Universitară, 2012

Prezentul volum reunește rezumatele hotărârilor judecătorești publicate în perioada 2009-2011 de Revista Forumul Judecătorilor, în cadrul rubricii destinate jurisprudenței în materia organizării judecătoreşti şi a statutului magistraţilor.

Statutul magistraților urmăreşte să asigure competenţa, independenţa şi imparţialitatea pe care, în mod legitim, orice persoană le aşteaptă de la instanţe şi de la fiecare judecător căruia îi este încredinţată apărarea drepturilor sale, dar și stabilitatea procurorilor.

În același timp, organizarea judecătorească asigură independenţa instanțelor și a judecătorilor, condiţie obligatorie pentru existenţa statului de drept şi garanţia fundamentală a unui proces echitabil, puterea judecătorească fiind unul dintre cei trei piloni fundamentali, egali ca importanţă, ai statului de drept, alături de legislativ și executiv. Această independenţă trebuie să existe în raport cu societatea, în general, dar şi cu părţile din orice litigiu asupra căruia judecătorii trebuie să se pronunţe.

Este o încercare singulară pe o piață a literaturii juridice lipsită de un astfel de instrument recent, materia fiind tratată răsfirat, izolat și fără continuitate în cadrul culegerilor de jurisprudență publicate de Înalta Curte de Casație și Justiție și de diversele curți de apel din țară.

Un astfel de studiu este însă extrem de util, în primul rând pentru magistraţi, dar și pentru auditorii de justiţie și avocaţi, pentru că, pentru prima dată, cele mai reprezentative hotărâri judecătorești privind organizarea judecătorească şi statutul magistraţilor au fost strânse în aceeași lucrare.

În numele Asociaţiei Forumul Judecătorilor din România, ţinem să mulţumim tuturor colegilor din cadrul birourilor pentru informare şi relaţii publice de la instanţele judecătorești contactate, pentru bunăvoinţa manifestată şi promptitudinea trimiterii hotărârilor judecătorești solicitate.

Jurisprudenţa recentă în materia organizării judecătoreşti și a statutului magistraţilor, Editura Universitară

No related posts.

Lasă un comentariu


+ nine = 10