Mihai Șandru, Mihai Banu, Dragoș Călin – Refuzul instanțelor naționale de a trimite întrebări preliminare. Jurisprudență românească, Editura CH Beck, 2013

Respingerea trimiterilor preliminare se constituie într-un domeniu distinct în cadrul relaţiei între instanţele judecătoreşti naţionale şi Curtea de Justiţie a Uniunii Europene. În acest cadru, judecătorul naţional este în plenipotenţa puterilor sale de judecător european, cel care apreciază îndeplinirea condiţiilor privind admisibilitatea trimiterii preliminare şi care, în temeiul tratatelor europene şi al legilor naţionale, poate trece la interpretarea şi aplicarea dreptului Uniunii Europene.

Volumul constituie un ghid aplicat pentru practicieni – în special pentru judecători şi avocaţi – în privinţa temeiurilor juridice care ar putea fi avute în vedere în solicitarea iniţierii unei cereri pentru pronunţarea unei decizii preliminare, dar mai ales a motivelor care au condus la respingerea cererii. În toate cazurile, responsabilitatea revine judecătorului naţional care trebuie să fie pregătit pentru dialogul jurisdicţional.

Reunirea între aceleaşi coperţi a tipologiilor esenţiale de respingere a trimiterilor preliminare nu îndrumă instanţele judecătoreşti la absenţa dialogului judiciar, ci oferă indicii cu privire la calitatea acestui dialog, esenţial pentru funcţionarea Uniunii Europene (şi pentru corecta aplicare a acestui drept în România).

Proiectul de cercetare IADUER este realizat de Centrul de Studii de Drept European (CSDE) al Institutului de Cercetări Juridice al Academiei Române, Asociația Forumul Judecătorilor din România si Asociația Română de Drept si Afaceri Europene (ARDAE).

Detalii www.iaduer.ro

Refuzul instanțelor naționale de a trimite întrebări preliminare. Jurisprudență românească, Editura CH Beck, 2013

No related posts.

Lasă un comentariu


4 + = five