Avocații în jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului. Hotărâri relevante, Editura Universitară Bucureşti, 2013, coord. Dragoș Călin

Avocatul este elementul esenţial al realizării unei justiţii corecte; demersul său este acela de a promova şi apăra drepturile, libertăţile şi interesele clienţilor, în deplină legalitate. Una dintre condiţiile esenţiale de admisibilitate la Curtea Europeană a Drepturilor Omului este aceea a parcurgerii întregului ciclu procesual în faţa instanţelor naţionale: existenţa unei obligaţii ca măcar în ultima etapă procesuală, de multe ori recursul în sistemul nostru de drept, reprezentarea intereselor clientului să se realizeze prin servicii profesionalizate, prin avocat, este necesară şi utilă, poate şi pentru a zădărnici aplombul cererilor către CEDO (cu un nefiresc 97% de inadmisibilităţi pentru România). Desigur, o problemă de etică şi de profesionalism se pune pentru acei avocaţi care insistă să trimită clientul la CEDO pentru a încerca ceea ce probabil şi aceştia cunosc, respectiv soluţia de inadmisibilitate. Acest volum ar putea fi o modalitate de a individualiza rolul esenţial al avocatului într-o societate democratică, înţelegerea de acesta nu doar a beneficiilor de persoană-care-poate-încerca, ci şi a responsabilităţilor care îi incumbă.

Deşi personajul acestei cărţi este avocatul, vom fi în situaţia de a înţelege mai bine legislaţii ale altor state – acest volum, dincolo de aducerea în atenţia publicului a aplicării Convenţiei…, prin traducerea unor cauze mai puţin utilizate în literatura noastră – face un serviciu de informare şi gestionare a drepturilor şi obligaţiilor avocaţilor din alte state. Acest volum reprezintă, în acelaşi timp, şi un demers prin care, drepturile avocaţilor sunt evidenţiate – spre ex., dreptul la o instanţă imparţială (Alenka Pečnik c. Sloveniei, hotărârea din 27 septembrie 2012, cererea nr. 44901/05).

Echipa care a contribuit la realizarea acestui volum este formată din studenţi, care au realizat traducerea cauzelor. Aceştia au fost participanţi şi adversari în cadrul concursului „Fiat Justitia”, ediţia din 2013; concursul naţional de pledoarii de drepturile omului „Fiat Justitia”, aflat în acest an la cea de-a IX-a ediţie, este organizat de Universitatea Petru Maior din Tîrgu Mureş, în parteneriat cu Editura Universitară şi Asociaţia Română de Drept şi Afaceri Europene (ARDAE). Ediţia a fost coordonată de Dragoş Călin, judecător la Curtea de Apel București. Rămâne cititorului – profesionist sau profan al dreptului – obligaţia de a înţelege şi de a transpune în viaţa sa elemente civilizatorii cuprinse în hotărâri, care pot fi considerate nuvele juridice.

Prof. univ. dr. Mihai Șandru, Președinte al Asociaţiei Române de Drept şi Afaceri Europene (ARDAE)

Avocații în jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului. Hotărâri relevante, Editura Universitară Bucureşti, 2013, coord. Dragoș Călin

No related posts.

Lasă un comentariu


1 + = ten