CONFERINŢA “EXECUTAREA SILITĂ – NOUTĂŢI, PROVOCĂRI, EXIGENŢE – PRIN FILTRUL JURISPRUDENŢEI CEDO”

Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” – Centrul de Studii de Drept European (CSDE) al Academiei Române

Asociaţia Magistraţilor Europeni pentru Drepturile Omului (AMEDO)

Asociaţia Forumul Judecătorilor din România

Asociaţia Română de Drept şi Afaceri Europene (ARDAE)

CONFERINŢA “EXECUTAREA SILITĂ – NOUTĂŢI, PROVOCĂRI, EXIGENŢE – PRIN FILTRUL JURISPRUDENŢEI CEDO”

Amfiteatrul „Acad. Ion Heliade Rădulescu” al Bibliotecii Academiei Române

Miercuri 17 iunie 2015, ora 14

Conferinţa îşi propune punerea în dezbatere a unor teme privind executarea silită într-un context în care problemele relevate de Curtea Europeană a Drepturilor Omului în această materie se întâlnesc cu interpretarea noilor reglementări interne, realizată de specialişti-teoreticieni şi practicieni consacraţi în domeniul executării silite.

La confluenţa  celor 20 de ani de la data aderării României la Convenţia Europeană a Drepturilor Omului – marcaţi de numeroase condamnări suferite de statul român în materia executării silite – cu începuturile unei noi reglementări procesual execuţionale, ce-şi reclamă încă multe clarificări interpretative ce pot susţine un praxis cu adevărat eficient, este necesară o analiză retrospectivă a practicii execuţionale cuplată la dezideratul asigurării conformităţii noilor reglementări cu exigenţele şi standardele europene. Cunoaşterea jurisprudenţei CEDO create în cauzele împotriva României privitoare la procedura de executare conferă o perspectivă obiectivă a modului în care autorităţile naţionale (puterea legislativă, executivă şi judecătorească) au înţeles să creeze şi să susţină cadrul necesar pentru executarea hotărârilor şi a altor titluri executorii.

Cu această ocazie, va fi lansat volumul tematic “Executarea silită. Hotărâri ale Curţii Europene a Drepturilor Omului pronunţate în cauzele împotriva României” (colectiv autori, coord. Vasile Bozeşan), Editura Universitară, Bucureşti, 2015.

Organizatorii vă mulţumesc pentru retransmiterea acestei invitaţii către toate persoanele interesate. Nu se percepe taxă de participare. Locurile sunt limitate, înscrierea participanţilor realizându-se în ordinea cronologică a confirmarilor, prin e-mail – ardae2007@gmail.com .

Moderator:

prof. univ. dr. Mihai Şandru, Centrul de Studii de Drept European,

Academia Română

Invitaţi:

prof. univ. dr. Evelina Oprina, judecător, Tribunalul Ilfov, redactor-şef al Revistei Române de Executare Silită

Bogdan Dumitrache, executor judecătoresc, formator INM

dr. Ioan Gârbuleţ, judecător, inspector Inspecţia Judiciară

conf. univ. dr. Eugen Hurubă, executor judecătoresc, Preşedintele Camerei Executorilor Judecătoreşti Târgu-Mureş, director al Revistei Române de Executare Silită

Vasile Bozeşan, judecător, Tribunalul Teleorman

Dragoş Călin, judecător, Curtea de Apel Bucureşti, formator INM

AGENDA CONFERINŢEI

1345-1400 Primirea participanţilor

1400-1415 Cuvânt de deschidere

Lansarea volumului “Executarea silită. Hotărâri ale Curţii Europene a Drepturilor Omului pronunţate în cauzele împotriva României”

prof. univ. dr. Mihai Şandru, Centrul de Studii de Drept European, Academia Română

judecător Dragoş Călin, Curtea de Apel Bucureşti, formator INM

judecător Vasile Bozeşan, Tribunalul Teleorman

1415-1525 Intervenţii

Principalele modificări aduse executării silite prin Legea nr.138/2014

dr. Ioan Gârbuleţ, judecător, inspector Inspecţia Judiciară

Executarea hotărârilor privitoare la minori

conf. univ. dr. Eugen Hurubă, executor judecătoresc, Preşedintele Camerei Executorilor Judecătoreşti Târgu-Mureş, director al Revistei Române de Executare Silită

1525-1550 Pauză de cafea

1550-1720 Intervenţii

Perspective de abordare a executării silite potrivit Convenţiei Europene a Drepturilor Omului

judecător Vasile Bozeşan, Tribunalul Teleorman

Mijloace indirecte de realizare a executării silite

prof. univ. dr. Evelina Oprina, judecător, Tribunalul Ilfov, redactor-şef al Revistei Române de Executare Silită

Aspecte privind vânzarea silită a imobilelor la licitaţie publică

executor judecătoresc Bogdan Dumitrache, formator INM

1720-1800 Dezbateri, întrebări, răspunsuri

1800 Închiderea conferinţei. Înmânarea diplomelor de participare

No related posts.

Lasă un comentariu


six + = 8