Compilația avizelor și a rapoartelor Comisiei de la Veneția privind procurorii – traducere în limba română

http://www.forumuljudecatorilor.ro/wp-content/uploads/Compilatia-avizelor-si-rapoartelor-Comisiei-de-la-Venetia-privind-procurorii.pdf

 

Acest document reprezintă o compilație de extrase preluate din avizele și rapoartele/studiile adoptate de Comisia de la Veneția în chestiuni referitoare la procurori – statutul, atribuţiile, garanțiile de independență, răspunderea, organizarea internă a parchetelor, relația cu alte ramuri ale Guvernului etc.

Compilația e destinată să servească drept sursă de referință pentru autorii constituțiilor și ai legislațiilor privind parchetele, pentru cercetători, precum și pentru membrii Comisiei de la Veneția care sunt solicitați să pregătească observații și avize privind legislațiile care se ocupă de astfel de chestiuni. Când se face referire la pasajele din această compilație, trebuie menționat documentul original, iar nu compilația ca atare.

Compilația e structurată tematic pentru a facilita accesul la liniile generale adoptate de Comisia de la Veneția cu privire la diverse aspecte din acest domeniu. Cu toate acestea, ea nu ar trebui să îi împiedice pe membrii Comisiei de la Veneția să introducă noi puncte de vedere sau să se abată de la cele anterioare, dacă există un motiv întemeiat pentru aceasta. Compilația ar trebui să fie considerată doar un cadru de referință.

Rapoartele și studiile Comisiei de la Veneția citate în această compilație urmăresc să prezinte standarde generale pentru toate statele membre și pentru toate statele membre cu statut de observator ale Comisiei de la Veneția. Recomandările formulate în rapoarte și studii vor fi, prin urmare, de o aplicare mai generală, deși specificitatea situațiilor naționale/locale e un factor important și ar trebui luată în considerare în mod adecvat.

Fiecare citare din compilație are o referință care își stabilește poziția exactă în aviz sau raport/studiu (numărul paragrafului, numărul paginii pentru avize mai vechi), ce îi permite cititorului să o găsească în avizul sau raportul/studiul din care a fost luată. Pentru a înțelege pe deplin poziția Comisiei cu privire la o anumită problemă, e util de citit întreg capitolul din compilație privind tema relevantă. Majoritatea referințelor și a notelor de subsol sunt omise în textul citărilor; doar partea esentiala a paragrafului relevant e reprodusă.

No related posts.

Lasă un comentariu


9 − five =