Recenzii

Mihai Șandru, Mihai Banu, Dragoș Călin – Refuzul instanțelor naționale de a trimite întrebări preliminare. Jurisprudență românească, Editura CH Beck, 2013

Respingerea trimiterilor preliminare se constituie într-un domeniu distinct în cadrul relaţiei între instanţele judecătoreşti naţionale şi Curtea de Justiţie a Uniunii Europene. În acest cadru, judecătorul naţional este în plenipotenţa puterilor sale de judecător european, cel care apreciază îndeplinirea condiţiilor privind admisibilitatea trimiterii preliminare şi care, în temeiul tratatelor europene şi al legilor naţionale, poate trece la interpretarea şi… citeste

Citește tot

Paula-Andrada Coțovanu, Dragoș Călin – Jurisprudenţa recentă în materia organizării judecătoreşti și a statutului magistraţilor, Editura Universitară, 2012

Prezentul volum reunește rezumatele hotărârilor judecătorești publicate în perioada 2009-2011 de Revista Forumul Judecătorilor, în cadrul rubricii destinate jurisprudenței în materia organizării judecătoreşti şi a statutului magistraţilor. Statutul magistraților urmăreşte să asigure competenţa, independenţa şi imparţialitatea pe care, în mod legitim, orice persoană le aşteaptă de la instanţe şi de la fiecare judecător căruia îi este încredinţată… citeste

Citește tot

Dragoş Bogdan, Arestarea preventivă şi detenţia în jurisprudenţa CEDO – Recenzie de Mihai Selegean

Dragoş Bogdan, Arestarea preventivă şi detenţia în jurisprudenţa CEDO Editura Hamangiu, Bucureşti, noiembrie 2008   Din 1994, momentul aderării României la C.E.D.O., foarte multe s-au schimbat în peisajul autohton al drepturilor omului: România a ajuns unul din principalii « clienţi » ai Curţii atât ca număr al plângerilor soluţionate, cât şi ca diversitate a libertăţilor deduse judecăţii, legislaţia internă s-a modificat uneori spectaculos sub… citeste

Citește tot