All Posts

Sorry, this entry is only available in Romanian.

(Română) CJEU: „The national provisions requiring judges to submit a written declaration indicating any membership of an association, non-profit foundation or political party, which provide that that information be placed online, infringe the fundamental rights of those judges to protection of personal data and respect for private life. The placing online of information relating to past membership of a political party is not, in the present case, appropriate for attaining the alleged objective of strengthening the impartiality of judges. Information relating to membership of associations or non-profit foundations on the part of judges is liable to reveal their religious, political or philosophical beliefs. The placing online of that information could enable persons who, for reasons unrelated to the alleged public interest objective, seek to obtain information about the personal situation of the judge concerned to have free access to those data. Having regard to the specific context of the measures introduced by the amending law, such placing online is, moreover, liable to expose judges to risks of undue stigmatisation, by unjustifiably affecting the perception of those judges by individuals and the public in general”

Sorry, this entry is only available in… citeste

Read more

(Română) ECJ, Case C‑817/21, Inspecția Judiciară: ”71.(…) The Commission refers to examples which may show that those powers have been used, on several occasions, for the purpose of political control over judicial activity, some of which are also listed in the reports from the Commission to the European Parliament and the Council of 22 October 2019 and 8 June 2021 on progress in Romania under the Cooperation and Verification Mechanism (COM(2019) 499 final, pp. 7 and 8, and COM(2021) 370, p. 18), which the Romanian authorities must take into due account, under the principle of sincere cooperation laid down in Article 4(3) TEU, for the purpose of achieving the objectives pursued by Decision 2006/928 (…). 71. Subject to verification to be carried out by the referring court, it therefore appears that those elements of the national legal and factual context brought to the attention of the Court tend to corroborate, rather than invalidate, a possible finding that the legislation at issue in the main proceedings is not designed in such a way that there can be no reasonable doubt, in the minds of individuals, that the powers and functions of the Judicial Inspectorate will not be used as an instrument to exert pressure on, or political control over, judicial activity.”

Sorry, this entry is only available in… citeste

Read more

(Română) CJUE, C-817/21: “71. În speță, Comisia menționează exemple care pot arăta că aceste prerogative au fost utilizate, în mai multe rânduri, în scopul controlului politic al activității judiciare, unele dintre aceste exemple figurând, de altfel, în rapoartele Comisiei către Parlamentul European și către Consiliu din 22 octombrie 2019 și din 8 iunie 2021 privind progresele realizate de România în cadrul mecanismului de cooperare și de verificare [COM(2019) 499 final, p. 7 și 8, precum și COM(2021) 370, p. 18], de care autoritățile române trebuie să țină seama în mod corespunzător, în temeiul principiului cooperării loiale prevăzut la articolul 4 alineatul (3) TUE, în vederea realizării obiectivelor urmărite prin Decizia 2006/928. (…) 72. Sub rezerva verificărilor care trebuie efectuate de instanța de trimitere, rezultă, așadar, că aceste elemente ale contextului de fapt și de drept național aduse la cunoștința Curții tind să confirme, mai degrabă decât să infirme o eventuală constatare potrivit căreia reglementarea în discuție în litigiul principal nu este concepută astfel încât să nu poată da naștere niciunei îndoieli legitime, în percepția justițiabililor, cu privire la utilizarea prerogativelor și a funcțiilor Inspecției Judiciare ca instrument de presiune asupra activității judiciare sau de control politic al acestei activități.””

Sorry, this entry is only available in… citeste

Read more