Uncategorized

Asociaţia Forumul Judecătorilor din România, Asociația Mișcarea pentru Apărarea Statutului Procurorilor și Asociația Inițiativa pentru Justiție: Consiliul Superior al Magistraturii are obligația constituțională de a apăra independența și reputația sistemului judiciar în raport de ultimele declarații ale ministrului justiției și trebuie să se asigure de respectarea principiului continuității completurilor de judecată în cauzele de corupție

Asociația Forumul Judecătorilor din România, Asociația Mișcarea pentru Apărarea Statutului Procurorilor și Asociația Inițiativa pentru Justiție, asociații profesionale ale judecătorilor și procurorilor din România, în raport de recentele declarații publice ale ministrului justiției, dl Cătălin Marian Predoiu, referitoare la achitarea definitivă unui inculpat, în contextul în care dosarul se află în continuare în stare de judecată pe rolul Curții de Apel… citeste

Citește tot

ÎCCJ: ”Pronunţarea de către o comisie din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii a unei soluţii, fie ea şi provizorie, asupra cererilor înaintate de magistraţi, excedează atribuţiilor conferite comisiilor de lucru din cadrul CSM de dispoziţiile art.68 alin.1 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Superior al Magistraturii, act normativ dat în executarea şi aplicarea prevederilor art.53 ind.1 alin.1 şi 2 din Legea nr.317/2004, potrivit cărora comisiile de lucru au rol de structuri pregătitoare de specialitate pentru secţii şi nu au competenţa de a da soluţii într-o cerere cu care este învestită una dintre secţiile Consiliului Superior al Magistraturii”

(Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Secţia de contencios administrativ şi fiscal, Decizia nr.5919 din 25 noiembrie 2021) Asupra recursului de faţă; Din examinarea lucrărilor din dosar, constată următoarele: Circumstanţele cauzei Cadrul procesual Prin cererea de chemare în judecată înregistrată la data de 24.11.2020 pe rolul Curţii de Apel Suceava – Secţia de contencios administrativ şi fiscal, reclamantul  CD a solicitat, în contradictoriu cu… citeste

Citește tot

Proprietarul unei nave bulgare, condamnat în România pentru pescuit ilegal în apele comunitare din Marea Neagră, cu încălcarea dreptului Uniunii Europene, a fost victima unei denegări de dreptate. CEDO, cauza Spasov împotriva României

Prin hotărârea pronunțată la 6 decembrie 2022 în cauza Spasov împotriva României (cererea nr.27122/14), Curtea Europeană a Drepturilor Omului a reținut încălcarea de statul român a articolului 6 par.(1) din Convenție. Situația de fapt La data faptelor, reclamantul era atât comandant, cât și proprietar al unei nave de pescuit sub pavilion bulgar. Nava pescuia în „apele comunitare” din Marea Neagră. Echipajul era format din reclamant și alți nouă… citeste

Citește tot

Judecătoria Bistriţa a sesizat Curtea de Justiţie a Uniunii Europene. Compatibilitatea cu dreptul Uniunii Europene a efectelor Deciziei Curții Constituţionale nr. 358/2022. Posibilitatea unui risc sistemic de impunitate

Prin încheierea din 7 decembrie 2022, în temeiul art. 267 alin. (3) din Tratatul privind Funcţionarea Uniunii Europene, Judecătoria Bistrița a sesizat Curtea de Justiţie a Uniunii Europene în vederea pronunţării unei hotărâri preliminare cu privire la următoarea întrebare: ,,Dacă art. 3 alin.2 din Tratatul Uniunii Europene, art. 67 alin.1 din Tratatul Uniunii Europene, precum şi Decizia 2006/2009 trebuie interpretate în sensul că se opun unei jurisprudenţe a Curţii… citeste

Citește tot

Judecătorii trebuie să manifeste loialitate față de statul de drept și democrație, nu față de deținătorii puterii de stat. Cauza Başer și Özçelik v. Turcia (nr. 30694/15 și 30803/15)

Faptele principale Reclamanții, Mustafa Başer și Metin Özçelik, sunt cetățeni turci, care s-au născut în 1969 și, respectiv, în 1970. În anul 2014, Parchetul din Istanbul a deschis șapte anchete separate în legătură cu mișcarea Gülen. În cadrul acestor anchete, 63 de suspecți (un jurnalist și 62 de funcționari responsabili cu aplicarea legii) au fost arestați preventiv pentru tentativă de răsturnare a guvernului și de blocare a funcționării acestuia,… citeste

Citește tot

Drept la replică

În vederea unei corecte informări a opiniei publice, Asociaţia Forumul Judecătorilor din România arată că sunt nereale afirmaţiile organizaţiei Grupul de Investigaţii Politice (GIP) într-un articol apărut pe site-ul https://grupul.ro, cu titlul „Avocata Cameliei Bogdan în procesul pierdut la CEDO a fost o judecătoare de la Curtea de Apel București”. În decizia pronunţată la data de 20 octombrie 2022 de către Curtea Europeană a Drepturilor Omului în cauza nr…. citeste

Citește tot

The Romanian Judges’ Forum Association and the Initiative for Justice Association: As long as the Minister of Justice does not publicly apologize and retract his statements from 6 September 2022, the undersigned associations will not participate in any debate in the special committee set up in Parliament for the adoption of new justice laws

The undersigned associations have taken note of the statements made by the Minister of Justice, Mr Predoiu Marian Cătălin, on 6 September 2022, during the debate in the Special Committee set up in Parliament for the adoption of the new justice laws: „Not all magistrates’ associations criticise this project, some of the associations support it (…) Moreover, some criticisms, with all due respect to those who made them, turned at some point into misinformation. (…) So, let’s see to… citeste

Citește tot

Asociaţia Forumul Judecătorilor din România și Asociația Inițiativa pentru Justiție: Cât timp ministrul justiției nu își va cere scuze public și nu va retracta afirmațiile sale din 6 septembrie 2022, subscrisele asociații nu vor participa la niciun fel de dezbatere în Comisia specială constituită în Parlament pentru adoptarea noilor legi ale justiției

Subscrisele asociații au luat act de declarațiile ministrului justiției, dl. Predoiu Marian Cătălin, din 6 septembrie 2022, în cadrul dezbaterii din Comisia specială constituită în Parlament pentru adoptarea noilor legi ale justiției: ”Nu toate asociaţiile magistraţilor critică acest proiect, unele dintre asociaţii îl susţin. (…) În plus, unele critici, cu tot respectul pentru cei care le-au făcut, s-au transformat la un moment dat în dezinformări. (…) Deci,… citeste

Citește tot