Uncategorized

Thinking of the stories of the Wild West? The Constitutional Court of Romania and the fundamental right of defendants to procure and use lethal firearms

Dragoș Călin Decision No 78 of 14 February 2024 A recent solution of the Romanian Constitutional Court enabled defendants in criminal cases to procure and use lethal firearms, even if they are indicted, as these rights ‘are directly related to various fundamental values and rights regulated in the Constitution’. Decision No 78 of 14 February 2024 was delivered on the occasion of ruling on certain objections of unconstitutionality raised in several case-files by… citeste

Citește tot

Stat de drept: completul de judecată însărcinat cu soluționarea unei cauze trebuie să decidă singur cu privire la aceasta – Hotărârea Curții de Justiție a Uniunii Europene în cauzele conexate C-554/21 | HANN-INVEST, C-622/21 | MINERAL-SEKULINE și C-727/21 | UDRUGA KHL MEDVEŠČAK ZAGREB

Orice ingerință nejustificată a unor persoane din afara completului de judecată trebuie să fie exclusă Un mecanism procedural intern al unei instanțe care urmărește evitarea unor divergențe jurisprudențiale sau remedierea acestora și asigurarea în acest mod a securității juridice inerente principiului statului de drept trebuie să respecte el însuși cerințele legate de independența justiției. În special, completul de judecată însărcinat cu soluționarea unei… citeste

Citește tot

Hotărârea Curții în cauza C-53/23 – Asociația „Forumul Judecătorilor din România” (Asociații ale magistraților) – Stat de drept: dreptul Uniunii nu impune să se confere asociațiilor profesionale ale magistraților dreptul de a contesta deciziile legate de numirea procurorilor

Două asociații profesionale ale magistraților români contestă numirea anumitor procurori însărcinați cu efectuarea urmăririi penale în cazuri de corupție din România. Ele consideră că reglementarea națională pe care se bazează aceste numiri este incompatibilă cu dreptul Uniunii și nu ar trebui aplicată. Sesizată cu această cauză, Curtea de Apel Pitești (România) solicită Curții de Justiție să stabilească dacă normele de procedură române care, în… citeste

Citește tot

Judgment of the Court in Case C-53/23 – Asociaţia “Forumul Judecătorilor din România” (Associations of judges) – Rule of Law: EU law does not require that professional associations of judges are granted the right to challenge decisions relating to the appointment of prosecutors

A Romanian professional association of judges challenges the appointment of certain prosecutors responsible for conducting investigations concerning cases of corruption in Romania. They consider that the national legislation on which those appointments are based is incompatible with EU law and should not be applied. Hearing that case, the Court of Appeal of Pitești (Romania) asks the Court of Justice whether the Romanian procedural rules, which, in essence, prevent associations of… citeste

Citește tot

Asociaţia Forumul Judecătorilor din România: Lipsa reformelor structurale solicitate de organismele europene și internaționale relevante, precum și de magistrații români, amenință inclusiv aderarea României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică

Asociaţia Forumul Judecătorilor din România a luat act (din presa română) de cerințele formulate de Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică cu privire la reformele necesare în domeniul justiției. Aceste solicitări sunt similare apelurilor pe care Asociaţia Forumul Judecătorilor din România le-a adresat autorităților române în ultimii ani, susținând în mod continuu necesitatea adoptării unor reforme prin care justiția română să recapete… citeste

Citește tot

(English) The principle of judicial independence. The repeal, in respect of Romanian judges with 20 consecutive years’ service in the judiciary, of the right to receive, on retirement or on termination of service for other reasons not attributable to them, a sum equal to seven gross monthly seniority allowances, in the event that the exercise of that right to remuneration is suspended prior to repeal, on a continuous basis and for a prolonged period, for reasons connected principally to the need to eliminate an excessive budget deficit (the legislature expressly invokes the threshold of 3% of gross domestic product laid down in the Treaty on the Functioning of the European Union)

Din păcate acest articol este disponibil doar în Engleză… citeste

Citește tot

CEELI Institute: Open Call for Applications – Training on ‘Communication with the Media and the Public’ 27-28 May 2024

The training workshop entitled ‘Communication with media and the public’ will take place in Prague at the CEELI Institute on Monday and Tuesday, 27-28 May 2024. The workshop is a part of the project focusing on protecting the rule of law and strengthening the independence of judiciary in Central and Eastern Europe. The participants of the workshop will consist of judges from the following 8 countries: Bulgaria, Croatia, Czech Republic, Hungary, Poland, Romania, Slovakia,… citeste

Citește tot

CEDO. Cauza Danileț c. României. Încălcarea libertății de exprimare a unui judecător ca urmare a aplicării unei sancțiuni disciplinare pentru postări pe Facebook. Traducere integrală în limba română

Curtea Europeană a Drepturilor Omului a constatat, astăzi, 20 februarie 2024, cu majoritate, încălcarea articolului 10 din Convenție (libertatea de exprimare).  Pe pagina web de mai jos, puteți accesa traducerea realizată de Asociația Forumul Judecătorilor din România, cu ajutorul serviciului automat eTranslation al Comisiei Europene. Orice eroare determinată de rapiditatea demersului este… citeste

Citește tot

Asociația Forumul Judecătorilor din România: ”Lipsa de transparență cu privire la modul de desfășurare a concursului de admitere la Institutul Național al Magistraturii poate afecta iremediabil imaginea justiției”

Asociația Forumul Judecătorilor din România solicită Consiliului Superior al Magistraturii să adopte o poziție față de opiniile exprimate în spațiul public de mai mulți candidați înscriși la concursul de admitere la Institutul Național al Magistraturii aflat în derulare (spre exemplu, Candidat la INM către membrii CSM: ”De ce vă interesează cum și cât sex fac viitorii magistrați?” – CLUJUST; Întrebare la testarea psihologică pentru INM: ”Aveți o viața… citeste

Citește tot