Uncategorized

Asociaţia Forumul Judecătorilor din România: În ciuda unui eșec previzibil, generat de noile legi adoptate în anul 2022, imaginea justiției române nu poate fi aceea a unei puteri subminate la vârful său de conflicte generate de administrarea bugetului justiției. Reformele structurale solicitate de Comisia Europeană, Comisia de la Veneția, Curtea de Justiție a Uniunii Europene, precum și de magistrații români, ar trebui să fie prioritare

În cursul ultimilor ani, Asociaţia Forumul Judecătorilor din România a susținut în mod continuu necesitatea adoptării unor reforme prin care justiția română să recapete elementele necesare funcționarii sale în baza principiilor independenței, meritocrației, eficienței și responsabilității. Din păcate, noile legi ale justiției, adoptate în anul 2022 și prezentate drept un mare succes, s-au îndepărtat de la acest ideal, sistemul judiciar cunoscând un regres… citeste

Citește tot

The refusal of the Constitutional Court of Romania to accept mandatory mediation. Request for a preliminary ruling to the Court of Justice of the European Union. Case C-658/23, Investcapital

Dragoș Călin Although the compatibility of European Union law with mandatory mediation has been largely clarified by the case law of the Court of Justice of the European Union (for example, the Judgment of 18 March 2010, delivered in the joined cases C-317/08, C-318/08, C-319/08 and C320/08, Alassini and others, as well as the Judgment of 14 June 2017, delivered in the case C-75/16, Menini and Rampanelli), however, a new request for a preliminary ruling in the field is worth… citeste

Citește tot

Asociația Forumul Judecătorilor din România: Asigurarea necesarului de resurse umane în justiție trebuie realizată meritocratic, exclusiv prin intermediul Institutului Național al Magistraturii

Contrar propunerii recente a Uniunii Naționale a Barourilor din România, Asociația Forumul Judecătorilor din România reiterează că numirea în funcția de judecător a avocaților nu se poate face exclusiv pe baza unor criterii de vechime, competență profesională în profesia din care provin și probitate. Deși situația posturilor vacante este în prezent la un nivel deosebit de critic (peste 1000), singura soluție este declanșarea rapidă a unor noi concursuri de… citeste

Citește tot

The Romanian Ministry of Justice considers it premature to publish the Report developed by the Group of Independent Experts on the evaluation of the recommendations of the Venice Commission regarding the new justice laws

http://www.forumuljudecatorilor.ro/wp-content/uploads/20231122090046630_EN.pdf   ROMANIAN GOVERNMENT MINISTRY OF JUSTICE No. 73123/2023/21.11.2023 To Mr. Dragos Calin Judge, Copresident The Romanian Judges Forum dragosdotcalin@yahoo.co.uk Following your request, submitted under Law no. 544/2001 regarding free access to public interest information, as subsequently amended and supplemented, registered with the Ministry of Justice (MJ) under no. 73123/2023, for sending the… citeste

Citește tot

Cross-border training workshop: Mutual Trust and Judicial Independence in the EAW framework

Cross-border training workshop: Mutual Trust and Judicial Independence in the EAW framework – Centre for Judicial Cooperation (eui.eu) Cross-border training workshop: Mutual Trust and Judicial Independence in the EAW framework organised by University of Pompeu Fabra – in Barcelona + online  DATES 21-22 March 2024  DEADLINE FOR APPLICATIONS 15 January 2024  CONTACT david.mier@upf.edu Overview The European arrest warrant (EAW) is the… citeste

Citește tot

Refuzul Curții Constituționale a României de a accepta medierea obligatorie în analiza Curții de Justiție a Uniunii Europene. Cauza C-658/23, Investcapital

Deși compatibilitatea dreptului Uniunii Europene cu medierea obligatorie a fost în mare parte deslușită de jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene (spre exemplu, Hotărârea din 18 martie 2010, pronunțată în cauzele conexate C-317/08, C-318/08, C-319/08 și C320/08, Alassini și alții, precum Hotărârea din 14 iunie 2017, pronunțată în cauza C-75/16, Menini și Rampanelli), totuși, o nouă cerere de decizie preliminară în domeniu merită amintită,… citeste

Citește tot

Asociația Forumul Judecătorilor din România solicită Consiliului Superior al Magistraturii declanșarea unor noi concursuri pentru ocuparea locurilor de judecător vacante la nivelul judecătoriilor

Asociația Forumul Judecătorilor din România aduce în atenția CSM faptul că situația posturilor vacante la nivelul judecătoriilor este în prezent la un nivel deosebit de critic (peste 1000), împrejurare care poate avea urmări asupra termenelor rezonabile de soluționare a cauzelor, judecătorii fiind nevoiți să acorde termene mai lungi de judecată din cauza numărului mare de dosare aflat pe rolul fiecărui complet dintr-o judecătorie cu schema incompletă. De asemenea,… citeste

Citește tot

Biroul OSCE pentru Instituții Democratice și Drepturile Omului (ODIHR) – Recomandări privind independența sistemului judiciar și răspunderea magistraţilor (Recomandările de la Varșovia) 2023

Introducere Statele participante la OSCE au recunoscut independența judecătorilor și funcționarea imparțială a serviciului public al justiţiei ca fiind unul dintre elementele justiției esențiale pentru exprimarea deplină a demnității inerente și a drepturilor egale și inalienabile ale tuturor oamenilor (Copenhaga, 1990). Acestea s-au angajat în continuare să asigure că independența sistemului judiciar este garantată prin lege și respectată în practică (Moscova,… citeste

Citește tot