Uncategorized

Cross-border training workshop: Mutual Trust and Judicial Independence in the EAW framework

Cross-border training workshop: Mutual Trust and Judicial Independence in the EAW framework – Centre for Judicial Cooperation (eui.eu) Cross-border training workshop: Mutual Trust and Judicial Independence in the EAW framework organised by University of Pompeu Fabra – in Barcelona + online  DATES 21-22 March 2024  DEADLINE FOR APPLICATIONS 15 January 2024  CONTACT david.mier@upf.edu Overview The European arrest warrant (EAW) is the… citeste

Citește tot

Refuzul Curții Constituționale a României de a accepta medierea obligatorie în analiza Curții de Justiție a Uniunii Europene. Cauza C-658/23, Investcapital

Deși compatibilitatea dreptului Uniunii Europene cu medierea obligatorie a fost în mare parte deslușită de jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene (spre exemplu, Hotărârea din 18 martie 2010, pronunțată în cauzele conexate C-317/08, C-318/08, C-319/08 și C320/08, Alassini și alții, precum Hotărârea din 14 iunie 2017, pronunțată în cauza C-75/16, Menini și Rampanelli), totuși, o nouă cerere de decizie preliminară în domeniu merită amintită,… citeste

Citește tot

Asociația Forumul Judecătorilor din România solicită Consiliului Superior al Magistraturii declanșarea unor noi concursuri pentru ocuparea locurilor de judecător vacante la nivelul judecătoriilor

Asociația Forumul Judecătorilor din România aduce în atenția CSM faptul că situația posturilor vacante la nivelul judecătoriilor este în prezent la un nivel deosebit de critic (peste 1000), împrejurare care poate avea urmări asupra termenelor rezonabile de soluționare a cauzelor, judecătorii fiind nevoiți să acorde termene mai lungi de judecată din cauza numărului mare de dosare aflat pe rolul fiecărui complet dintr-o judecătorie cu schema incompletă. De asemenea,… citeste

Citește tot

Biroul OSCE pentru Instituții Democratice și Drepturile Omului (ODIHR) – Recomandări privind independența sistemului judiciar și răspunderea magistraţilor (Recomandările de la Varșovia) 2023

Introducere Statele participante la OSCE au recunoscut independența judecătorilor și funcționarea imparțială a serviciului public al justiţiei ca fiind unul dintre elementele justiției esențiale pentru exprimarea deplină a demnității inerente și a drepturilor egale și inalienabile ale tuturor oamenilor (Copenhaga, 1990). Acestea s-au angajat în continuare să asigure că independența sistemului judiciar este garantată prin lege și respectată în practică (Moscova,… citeste

Citește tot

The Romanian Judges’ Forum Association fully supports judge Dariusz Mazur from Poland – PRESS RELEASE

Noticing the complex situation in Poland, we are deeply concerned about the disciplinary proceedings against judge Dariusz Mazur for some opinions on the functioning of justice (statements made to the press on 16 and 19 July 2021 in connection with the decisions of the President of the Supreme Court concerning the Disciplinary Chamber). It is indisputable that there was a debate in the public space at that time regarding the legal and constitutional position of the Disciplinary… citeste

Citește tot

FJR – Memoriu amicus curiae pentru Curtea Constituțională privind obiecția de neconstituționalitate a Legii privind statutul asistentului judecătorului

Referitor la dosarul nr. 1703AI/2023 Termen: 14 septembrie 2023   MEMORIU AMICUS CURIAE PENTRU CURTEA CONSTITUȚIONALĂ A ROMÂNIEI Asociația Forumul Judecătorilor din România solicită, prin prezenta, să fie încuviințată depunerea la dosar a următoarelor argumente ÎN LEGĂTURĂ CU obiecția de neconstituționalitate a dispozițiilor Legii privind statutul asistentului judecătorului (PL-x nr. 231/2023), formulată de deputați din Grupul Parlamentar al Uniunii… citeste

Citește tot

CJUE – Hotărârea Curții în cauza C-216/21 | Asociația „Forumul Judecătorilor din România”: “Statul de drept în România: promovarea judecătorilor la o instanță superioară, întemeiată pe o evaluare a activității și a conduitei lor de către membri ai acestei instanțe, este compatibilă cu dreptul Uniunii. Condițiile de fond și modalitățile procedurale trebuie totuși să permită înlăturarea oricărei îndoieli legitime cu privire la independența și la imparțialitatea judecătorilor în cauză, odată ce aceștia sunt promovați“

În anul 2019, Consiliul Superior al Magistraturii din România (CSM) a aprobat o reformă a procedurii de promovare a judecătorilor la instanțele superioare. Asociația „Forumul Judecătorilor din România” și un particular contestă această reformă în fața Curții de Apel Ploiești (România). Reclamanții din litigiul principal susțin că înlocuirea fostelor probe scrise cu o evaluare a activității și a conduitei candidaților de către președintele și de către… citeste

Citește tot

CJEU – Judgment of the Court in Case C-216/21 | Asociaţia ‘Forumul Judecătorilor din România’: “Rule of law in Romania: the promotion of judges to a higher court, based on an assessment, by members of that court, of their work and conduct, is compatible with EU law. The relevant substantive conditions and procedural rules must, however, be such as to dispel any reasonable doubt as to the independence and the impartiality of the judges concerned, once they have been promoted”

In 2019, the Superior Council of Magistracy (SCM) of Romania approved a reform of the procedure for the promotion of judges to higher courts. The ‘Forum of Judges of Romania’ Association and a private individual are contesting that reform before the Court of Appeal, Ploieşti (Romania). The applicants in the main proceedings submit that replacing the old written exams with an assessment, by (i) the president and (ii) members of the higher court concerned, of candidates’ work… citeste

Citește tot