(Română) Curtea Constituțională a României și dreptul Uniunii Europene. Culegere de jurisprudență, Editura Universitară, 2014