(Română) Executarea silită. Hotărâri ale Curții Europene a Drepturilor omului pronunțate în cauzele împotriva României, Editura Universitară, Bucureşti, 2015