Forumul Judecătorilor din România: Raportul Comisiei Europene din cadrul Mecanismului de cooperare și verificare obligă Parlamentul să renunțe la modificarea ”legilor justiției”, fără a ține seama de punctul de vedere al magistraturii exprimat de CSM și adunările generale ale judecătorilor și procurorilor

Asociația Forumul Judecătorilor din România a luat act de Raportul Comisiei Europene din cadrul Mecanismului de cooperare și verificare, dat publicității astăzi, 15 noiembrie 2017, unul extrem de critic și care confirmă faptul că ”provocările la adresa independenței sistemului judiciar din România reprezintă o serioasă sursă de îngrijorare pentru Uniunea Europeană”.

În esență, Comisia Europeană a apreciat că ”un proces în care independența sistemului judiciar și punctul de vedere al acestuia sunt apreciate și luate în considerare în mod corespunzător și în care se ține seama de avizul Comisiei de la Veneția reprezintă o condiție prealabilă pentru sustenabilitatea reformei și este un element important în ceea ce privește îndeplinirea obiectivelor de referință stabilite prin MCV”.

Prin urmare, proiectele succesive de modificare a ”legilor justiției” promovate prin Ministerul Justiției și prin Parlament, cu ignorarea avizelor Consiliului Superior al Magistraturii și a poziției ferme a corpului magistraților, trebuie imediat abandonate, ridicând întrebări cu privire la necesitatea reexaminării de Comisia Europeană a tuturor progreselor înregistrate în legătură cu independența sistemului judiciar.

Prin Decizia nr. 2 din 11 ianuarie 2012, Curtea Constituțională a României a apreciat că, prin faptul că are calitatea de membru al Uniunii Europene, statului român îi revine obligația de a aplica acest mecanism şi a da curs recomandărilor stabilite în acest cadru, în conformitate cu dispozițiile art.148 alin.(4) din Constituție, potrivit cărora “Parlamentul, Președintele României, Guvernul și autoritatea judecătorească garantează aducerea la îndeplinire a obligațiilor rezultate din actele aderării şi din prevederile alineatului (2)”.

Așadar, respectând Constituția României și întocmai recomandările din Raportul Comisiei Europene din cadrul Mecanismului de cooperare și verificare, dat publicității astăzi, 15 noiembrie 2017, orice dezbatere parlamentară care ignoră punctul de vedere al magistraturii este neavenită. Acest punct de vedere este exprimat de Consiliul Superior al Magistraturii și de câteva sute de adunări generale ale instanțelor și parchetelor din țară, nemaivorbind de aproximativ 4000 de magistrați care, individual, au solicitat dialog constructiv și respectarea independenței justiției, printr-un memoriu amintit de raportul Comisiei Europene.

Nu este suficientă nici înregistrarea unei inițiative legislative pe rolul uneia dintre Camerele Parlamentului, pentru ca apoi să fie transformată integral prin intermediul unor amendamente depuse de diverși titulari ai acestui drept sau de “invitați” selectați discreționar și nereprezentativ dintre magistrați de președintele Comisiei speciale comune a Camerei Deputaților și Senatului pentru sistematizarea, unificarea și asigurarea stabilității legislative în domeniul justiției, deoarece avizele emise de Consiliul Superior al Magistraturii și Consiliul Legislativ privesc doar forma inițială a propunerii legislative, iar “amendamentele” proprii sau “viziunile legislative” noi nu sunt însușite sub nicio formă de majoritatea magistraților.

În consecință, Asociația Forumul Judecătorilor din România apreciază că soluția transparentă și care respectă principiul dialogului interinstituțional și al colaborării loiale între autoritățile statului este abandonarea inițiativei actuale (profund viciate prin prisma lacunelor, a necorelărilor și a potențialului major de afectare a independentei justiției) și reluarea procedurii de elaborare a unui proiect solid, în cadrul Ministerului Justiției, așa cum fusese de la bun început asumat. 

Totodată, așa cum sugerează Comisia Europeană, Ministrul Justiției are obligația de a iniția și dezvolta un dialog concret, efectiv, cu magistrații, Consiliul Superior al Magistraturii, asociațiile profesionale ale judecătorilor și procurorilor, dacă dorește îmbunătățirea cadrului legislativ, numai după efectuarea studiilor de impact cuvenite, după consultarea prealabilă a Comisiei de la Veneția și după prezentarea unor motivări serioase și credibile referitoare la modificările propuse, în scopul modernizării justiției, în acord cu Mecanismul de cooperare și verificare.

judecător Dragoș Călin, Curtea de Apel București, co-președinte

judecător Ionuț Militaru, Curtea de Apel București, co-președinte

 

București, 15 noiembrie 2017

Asociația Forumul Judecătorilor din România, persoană juridică de drept privat, independentă, nonprofit, neguvernamentală și apolitică, asociație profesională a judecătorilor, își propune să contribuie la progresul societății prin acțiuni ce au drept scop realizarea unei justiții independente, imparțiale și performante, afirmarea și apărarea independenței justiției față de celelalte puteri ale statului, precum și prin inițierea, organizarea, sprijinirea, coordonarea și realizarea de proiecte privind îmbunătățirea, modernizarea și reformarea sistemului de administrare a justiției.

No related posts.

Leave a comment


+ 9 = twelve