Scrisoarea deschisă a magistraților români pentru susținerea independenței justiției

Subsemnații, judecători și procurori, magistrați asistenți și auditori de justiție,

 

Având în vedere dezbaterile publice recente, care pun în grav pericol independența justiției și parcursul Statului Român în cadrul Uniunii Europene, înțelegem să exprimăm următorul mesaj:

Un sistem judiciar independent și eficient reprezintă fundamentul statului de drept. Independența justiției cuprinde două componente, respectiv componenta instituțională (care nu se referă exclusiv la judecători, ci acoperă sistemul judiciar în întregime), cât și componenta individuală – independența judecătorului.[1]

Ministerul Public a fost instituit, prin art.131 și 132 din Constituția României, ca o magistratură componentă a autorității judecătorești, având rolul de a reprezenta în activitatea judiciară interesele generale ale societății și de a apăra ordinea de drept, precum și drepturile și libertățile cetățenilor. Ținând seama de diferențele specifice, judecătorii, la fel ca procurorii, acționează în interes comun, în numele societății și al cetățenilor ce își doresc garantate sub toate aspectele drepturile și libertățile fundamentale. Așadar, independența Ministerului Public constituie un corolar indispensabil al independenței sistemului judiciar. Rolul procurorului în statul de drept poate fi asigurat în mod optim doar dacă acesta este independent în adoptarea deciziilor, atât față de executiv, cât și față de legislativ.

Toți procurorii și judecătorii, inclusiv cei care soluționează infracțiuni de corupție, trebuie să se bucure de independența și autonomia necesare pentru îndeplinirea funcțiilor lor și să nu fie supuși unor influențe incompatibile. Acestea se aplică și mecanismelor disciplinare, iar judecătorii și procurorii trebuie să îndeplinească cele mai înalte standarde de integritate.[2]

Fenomenul corupției reprezintă o amenințare serioasă pentru dezvoltare și stabilitate, are consecințe negative la toate nivelurile de guvernare și subminează încrederea publică în democrație. Comisia Europeană a precizat repetat și clar că slăbirea sau diminuarea domeniului de aplicare al infracțiunilor de corupție sau provocările majore la adresa independenței și eficacității Direcției Naționale Anticorupție ar constitui un pas înapoi cât privește parcursul Statului Român în cadrul Uniunii Europene: ”În general, o evaluare pozitivă a progreselor realizate (…) se bazează pe o Direcție Națională Anticorupție independentă, care să fie în măsură să își desfășoare activitățile cu toate instrumentele pe care le are la dispoziție și să continue să înregistreze rezultate. În rapoartele anterioare, faptul că Direcția Națională Anticorupție a continuat să înregistreze rezultate în ciuda faptului că s-a confruntat cu o presiune puternică a fost menționat drept un semn de sustenabilitate. (…) În cazul apariției unor presiuni cu efecte negative asupra luptei împotriva corupției, Comisia s-ar putea vedea obligată să reevalueze această concluzie.”[3]

În momentul actual, exprimărilor incoerente ale factorilor politici, într-o țară măcinată de o corupție endemică, li se adaugă numeroase acțiuni de manipulare a opiniei publice și atacuri fără precedent la adresa a numeroși judecători și procurori care instrumentează inclusiv cauze de mare corupție, dar și a celor mai importante instituții ale statului, cu rol de apărare și siguranță publică, cu precădere Direcția Națională Anticorupție.

Mai mult, însuși Ministrul Justiției își permite să atace public pe toți procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție, speculând faptul că aceștia administrează probe cu încălcarea legii, respectiv că procurorul șef își exprimă public, în presa occidentală, îndoielile cu privire la evoluția statului de drept în România, ignorând flagrant faptul că libertatea de exprimare în legătură cu buna funcționare a justiției, chestiune de interes public, este protejată de jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului, iar ”efectul descurajator joacă în detrimentul societății în ansamblul său.” (CEDO, cauza Baka c. Ungariei).

De asemenea, Ministrul Justiției nesocotește faptul că, pe rolul Inspecției Judiciare, Consiliului Superior al Magistraturii ori, după caz, Înaltei Curți de Casație și Justiție există proceduri în derulare, inducând în opinia publică un sentiment de neîncredere în judecătorii, respectiv procurorii ce fac parte din aceste autorități.

Magistrații nu se feresc de criticile aduse cu bună-credință. Reputația profesională constituie însă o valoare fundamentală în exercitarea funcției de magistrat și reprezintă percepția creată în conștiința colectivă asupra modului în care sunt exercitate responsabilitățile profesionale. Atunci când, din anumite motive, funcția și rolul puterii judecătorești sunt diminuate, statul pierde calitatea de stat de drept, cu toate consecințele ce decurg.

Inducerea, în mod indirect și fără suportul unor soluții judiciare definitive în acest sens, a ideii unei funcționări anormale și incorecte a sistemului judiciar, pe componenta de exercitare a atribuțiilor de serviciu ce le revin atât judecătorilor, cât și procurorilor, parte a mecanismului justiției, în sensul că se instrumentează dosare penale cu persoane care ocupă funcții importante în stat pentru afirmarea profesională și nu pe baza probelor aflate la dosar are drept consecință majoră alterarea, înainte de toate, a încrederii opiniei publice în competența, corectitudinea și probitatea pe care, în mod legitim, orice persoană care încredințează magistraților apărarea drepturilor sale le așteaptă. Modalitatea de exprimare creează un dubiu greu de înlăturat cu privire la independența magistraților, cu consecința afectării imaginii sistemului de justiție.

Consiliul Superior al Magistraturii este singura autoritate statală care gestionează cariera magistraților și are obligația constituțională de a apăra independența acestora, interesul de a proteja reputația și de a asigura autoritatea magistraților fiind superior aceluia de a permite o discuție liberă asupra imparțialității acestora, chiar purtată de un ministru al justiției.

Rapoartele MCV subliniază constant faptul că ar trebui să se întreprindă măsuri suplimentare pentru a furniza un sprijin adecvat magistraților împotriva cărora sunt îndreptate critici ce subminează independența justiției, nicidecum recomandarea că ar fi necesare asalturi ale Ministrului Justiției (între altele, membru de drept al Consiliului Superior al Magistraturii, garantul constituțional al independenței justiției) asupra judecătorilor și procurorilor din România, cu precădere a colegilor din Direcția Națională Anticorupție, subrogându-se autorităților judiciare cu atribuții constituționale în materie.

[1] A se vedea Decizia Curții Constituționale nr.924 din 1 noiembrie 2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.787 din 22 noiembrie 2012.

[2] A se vedea GRECO –  https://www.coe.int/fr/web/portal/-/council-of-europe-anti-corruption-body-visits-romania. Grupul de state împotriva corupției (GRECO) a fost instituit în anul 1999 de Consiliul Europei pentru a monitoriza conformarea cu standardele anticorupție ale organizației.

[3] A se vedea Raportul Comisiei către Parlamentul European și Consiliu privind progresele înregistrate în România în cadrul Mecanismului de cooperare și de verificare, Bruxelles, 15.11.2017.

 

LISTA JUDECĂTORILOR, PROCURORILOR, MAGISTRAȚILOR ASISTENȚI SI AUDITORILOR DE JUSTIȚIE SEMNATARI:

 

 

 1. Dragoș Călin, judecător, Curtea de Apel București
 2. Anca Codreanu, judecător, Tribunalul Brașov
 3. Cristina Moisa, judecător, Curtea de Apel Brașov
 4. Marius Popa, procuror, PT București
 5. Ștefăniță Gogea, procuror, DIICOT
 6. Elena Blidaru Mateescu, judecător, Tribunalul București
 7. Veronica Sîrbu, judecător, Judecătoria Sectorului 4 București
 8. Cătălin Marcel Ivan, procuror, PCA Tg. Mureș
 9. Iulian Dîrzeanu, judecător, Tribunalul București
 10. Ioan Fundătureanu, judecător, Curtea de Apel Pitești
 11. Adina Fundătureanu, judecător, Curtea de Apel Pitești
 12. Mădălina Amelia Voiculescu, procuror, PT București
 13. Anca Gheorghiu, judecător, Judecătoria Brașov
 14. Alina Gioroceanu, judecător, Tribunalul Olt
 15. Alina Mihaela Palancanu, judecător, Tribunalul Neamț
 16. Florin Vîlceanu, judecător, Tribunalul București
 17. Dobrea Laura, procuror, PT Brăila
 18. Adrian Finică, judecător, Curtea de Apel Bacău
 19. Ionuț Militaru, judecător, Curtea de Apel București
 20. Cristina Călușaru, judecător, Tribunalul Dolj
 21. Corina-Iuliana Dinică, procuror, PJ Pitești
 22. Anghel Alexandru Bogdan, procuror, PJ Segarcea
 23. Radu Ionescu, procuror, DNA
 24. David Maricel, procuror, PT Ilfov
 25. Laurențiu Grecu, procuror, PT Gorj
 26. Gabriela Alexandroiu, judecător, Tribunalul Dolj
 27. Irina Nicoleta Onea Dalidis, procuror, PCA Craiova
 28. Stancu Dana Iuliana, judecător, CA Pitești
 29. Lia Sorin Marian, procuror, PJ Corabia
 30. Dorcu Lavinia, procuror, PJ Corabia
 31. Prodan Felicia, procuror, PJ Corabia
 32. Marin Călușaru, procuror, DNA Serviciul Teritorial Craiova
 33. Doina Stanță, procuror, PCA Craiova
 34. Ispasoiu Stefan Aurelian, procuror, DNA ST Brașov
 35. Boaje Cristina Andreea, judecător, Tribunalul București
 36. Creola Neagu, procuror, DIICOT
 37. Mihai Negulescu, procuror, DIICOT
 38. Mihaela Zuleanu, judecător, CA Craiova
 39. Florentina Stana, judecător, Tribunalul Olt
 40. Anca Groza, judecător, Tribunalul Cluj
 41. Marinel Nicolae, judecător, PT Olt
 42. Veronica Gavris-Todinca, judecător, Judecătoria Sighetu-Marmației
 43. Maria Nicola, judecător, Tribunalul Dolj
 44. Alice Jemboiu, procuror, PCA Craiova
 45. Maria Pițurcă, procuror, PCA Craiova
 46. Lelia Marusciac, judecător, Tribunalul Dolj
 47. Cătălina Genua Croitoriu, judecător, Curtea de Apel Craiova
 48. Comănescu Cătălin, procuror, PJ Horezu
 49. Ramona Gratiela Milu, judecător, Curtea Apel Brașov
 50. Cosmin Croitoriu, procuror, DNA ST Craiova
 51. Roescu Andreea, judecător, Judecătoria Drăgășani
 52. Ciolacu Cristian, procuror, PT Dolj
 53. Păun Iulian, judecător, Judecătoria Focșani
 54. Alexandru Blejan, judecător, Tribunalul Argeș
 55. Elena Ciulin, procuror, PT București
 56. Valentin Antache, judecător, jud. Slobozia
 57. Gabriela Stanciu, procuror, DNA, ST Constanta
 58. Codreanu Alexandru, procuror, PT Brașov
 59. Mosteanu Mihaela Gabriela, procuror, PJ Reșița
 60. Doina Zavalasi, judecător, CA Craiova
 61. Sorin Pasăre, procuror, PCA Craiova
 62. Popa Doina, procuror, PJ Pitești
 63. Bărbuceanu Cătălin, PCA Pitești
 64. Marinela Grigorie, procuror, PCA Craiova
 65. Eugen Cristian Grigorie, procuror, PCA Craiova
 66. Sorina Marinaș, judecător, Curtea de Apel Craiova
 67. Stănculescu Cătălin, judecător, Judecătoria Strehaia
 68. Bilciu Iulia Ioana, procuror, DNA- ST Centrala
 69. Simon Ligia, judecător, Tribunalul Maramureș
 70. Dinică Mihai, procuror PJ Făurei
 71. Liana Ramona Zglimbea, judecător, Tribunalul Dolj
 72. Ana Mureșan, procuror, PT București
 73. Lucia Zaharia, judecător, Curtea de Apel București
 74. Paul Leontica, procuror, DIICOT Suceava 
 75. Florina Carmen Ionescu, judecător, Tribunalul Neamț
 76. Ioan-Paul Chiș, procuror, DNA structura centrală 
 77. Raluca Mirică, procuror, DNA structura centrală
 78. Rareș-Petru Stan, procuror, DIICOT
 79. Anamaria Trancă, judecător, Curtea de Apel București
 80. Marius Vâlcu, procuror, DNA – Str. Centrală
 81. Danciu Monica, procuror, DNA- structura centrala
 82. Ricu Simona, procuror, DNA – structura centrala
 83. Ghenu Andreea, procuror, DNA – ST Brașov
 84. Alina Popescu, judecător, Tribunalul București
 85. Tatu Dragos Daniel, procuror, PJ Buzău
 86. Tatu Adina Octavia, procuror, PJ Buzău
 87. Radu Adrian, procuror, PJ Brașov 
 88. Alexandra Luiza Bârea Brezae, judecător, Tribunalul București
 89. Rus Lucian Claudiu, procuror, DNA – ST ORADEA
 90. Andrei-Radu Dincă, judecător, Tribunalul Teleorman
 91. Florentina Sandu, judecător, Judecători Oradea
 92. Bogdan Rocsin, procuror, PJS6 București
 93. Anca Andreea Terzea, judecător, Curtea de Apel Pitești
 94. Viorel Terzea, judecător, Curtea de Apel Pitești
 95. Oprea Veronica-Nicoleta, procuror, DNA – ST Ploiești
 96. Constantinescu Mihai Marius, procuror, DIICOT
 97. Camelia Tatiana Duta, judecător, Tribunalul Ialomița
 98. Cirstea Marcu, judecător, Judecătoria Bălcești
 99. Ciungan Georgeta, judecător, Judecătoria Focșani
 100. Irina Dumitru, judecător, Tribunalul Specializat Mureș
 101. Rezmerița Clement Mihai, procuror, N.A. – Structura Centrala
 102. Ghica Alexandra, judecător, Judecătoria Sectorului 1 București
 103. Duca Maria Violeta, judecător, Curtea de Apel București
 104. Pricop Raluca, procuror, PJ Zărnești
 105. Ailene Ancuța, judecător, Judecătoria Iași
 106. Florin Braic, procuror, DIICOT B.T. Harghita
 107. Tudor Nicu, judecător, Tribunalul Prahova
 108. Alinel Bodnar, judecător, Judecătoria Sectorului 3 București
 109. Gabriel Mustață, judecător, Judecătoria Constanța
 110. Alexandrina Cucu, judecător, Judecătoria Sectorului 6 București
 111. Costin-Andrei Stancu, judecător, Curtea de Apel Pitești
 112. Dobraniste Cornel, judecător, Curtea de Apel București
 113. Liana Cociș, judecător, Tribunalul Cluj
 114. Valentin Teodorescu, procuror, P.J. Campina
 115. Chiriac Marian, procuror, PT București
 116. Popa Gabriela, procuror, DNA – structura centrala
 117. Dominte Ciprian, procuror, DNA- ST Brașov
 118. Ciprian Coșniță, procuror, PJ Brașov
 119. Stroiu Oana, judecător, Curtea de Apel Brașov
 120. Ruxandra Grecu, judecător, Curtea de Apel București
 121. Vestemeanu Raluca, procuror, DIICOT ST Brașov
 122. Ichim Cristian Constantin, procuror, DIICOT ST Brașov
 123. Andreea Nicolai, judecător, Judecătoria Sectorului 4 București
 124. Elena Crețescu, judecător, Judecătoria Sectorului 2 București
 125. Ioana Andreea Popescu, judecător, Tribunalul București
 126. Anca Ana-Maria Mihai, judecător, Judecătoria Strehaia
 127. Paul Manciu, judecător, Judecătoria Moinești
 128. Șerban Viorel-Florin, procuror, PJS2
 129. Ungurean Andreea-Elisabeta, judecător, Judecătoria Gherla
 130. Ovidiu-Stefan Scărlătescu, judecător, Judecătoria Făget
 131. Ioan Gaga, judecător, Tribunalul Cluj
 132. Ioana Păsculeț, judecător, Curtea de Apel Cluj
 133. Mihai Delia, procuror, DNA ST Brașov
 134. Constantinescu Simona, procuror, DNA – structura centrala
 135. Mureșan Cristina, procuror, PJS 1
 136. Corina Unguraș, judecător, Judecătoria Alba Iulia 
 137. Alis Grădinariu, judecător, Tribunalul Specializat Argeș
 138. Daniela Teodorescu, judecător, Judecătoria Brăila
 139. Alexandra Trăistaru, judecător, Judecătoria Bolintin
 140. Lavinia Magdalena Bulgaru, judecător, Tribunalul București
 141. Teodora Gheorghe-Sorescu, judecător, Curtea de Apel Pitești
 142. Puiulescu Constantin-Cosmin, procuror, PT Argeș
 143. Siea Victor Cristian, procuror, PJ Curtea de Argeș
 144. Claudia Bodean, judecător, Curtea de Apel Constanta
 145. Mihai Hondor, procuror, PICCJ
 146. Loor Vlad Alexandru, judecător, Judecătoria Turda
 147. Vasile Fițigău, judecător, Tribunalul București
 148. Stefana Pascaru, judecător, Judecătoria Iași
 149. Mocanu Simona Elena, procuror, PJ Brașov
 150. Dana Rusu, judecător, Judecătoria Gherla
 151. Veronica Ioniță, judecător, Judecătoria Tulcea
 152. Oana Livia Apetri, judecător, Judecătoria Tg Neamț
 153. Murgoi Anda, procuror, PCA Alba Iulia, delegat PICCJ
 154. Iulia Crișan, procuror, DNA
 155. Ioana Liliana Ramirez-Molina, judecător, Tribunalul Cluj
 156. Marginean-Peczi Anamaria, procuror, PJ Cluj-Napoca
 157. Roman Nelu, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Baia Mare 
 158. Tocu Maria Magdalena, judecător, Tribunalul București
 159. Thea Alexandra Zinca, judecător, Judecătoria Caransebeș
 160. Florin Zereș, judecător, Judecătoria Sibiu
 161. Sofia Crișan, judecător, Tribunalul București
 162. Radu Florea, procuror, PJ Turda
 163. Adrian Ghirdoveanu, procuror, DIICOT BT Dâmbovița
 164. Georgiu Ioan, judecător, Judecătoria Gherla
 165. Cristian-Nicolae Luca, judecător, Judecătoria Iași
 166. Mirza Alina Liliana, judecător, Focșani
 167. Adrian Păcurar, judecător, Tribunalul București
 168. Dana Tițian, judecător, Curtea de Apel Alba Iulia, detașată la DNA
 169. Gulutanu Alina Nadia, judecător, Tribunalul București
 170. Toader Daniela, judecător, Tribunalul București
 171. Mioara Foit, judecător, Judecătoria Suceava
 172. Codreanu Roxana, judecător, Judecătoria Constanța
 173. Eugenia Ștefania Vasile, judecător, Judecătoria Motru
 174. Moiceanu Nicolae Alexandru, procuror, PJ Buftea
 175. Gheorghe Mihai Andrei, procuror, PJ Pitești 
 176. George Enescu, procuror, PJ Cornetu
 177. Ciobanu Ionica Daniel, procuror, PJ Caracal
 178. Pricope Ana Maria, procuror, PJ Sect 1 
 179. Calin Radu Bogdan, procuror, PJ Sect 1
 180. Gheorghe Costin Lucian, judecător, Judecătoria Constanta
 181. Cazacu Diana, procuror, PJ Caracal
 182. Ghiata Ana Maria, Judecător, Judecătoria Hârlău
 183. Gavrilă Sebastian, judecător, Judecătoria sector 1
 184. Rus Lavinia, judecător, J Făget
 185. Cosmin Ungureanu, procuror, PT Vâlcea
 186. Vieriu Tudor Ionuț, procuror, PJ Roman
 187. Florian Costin, judecător, Tribunalul Galați
 188. Sârghi Dorina, procuror, PJ Roman
 189. Munteanu Raluca, procuror, PJS2
 190. Barbieru Ionel, judecător, Judecătoria Botoșani
 191. Zidarescu Virginia, judecător, Judecătoria Focșani
 192. Răzvan Augustin Bara, procuror, PJ Brașov
 193. Let Constantin, procuror, PJ Piatra Neamț
 194. Bulat Sergiu, procuror, PJ Bacău
 195. Carnariu Mihai Mădălin, procuror, PJ Baia Mare
 196. Ursa Paul Ionel, procuror, PJ Zărnești
 197. Laura Grigoraș, judecător, Jud. Turda
 198. Unguraș Florin, judecător, Jud. Turda
 199. Patanghel Ionut Marian, procuror, PJ Rm Vâlcea
 200. Lorin Tabirta, procuror, PJ Timișoara
 201. Cîrciumaru Oprica Florin, procuror, PJS2
 202. Trifan Andreea, judecător, CA Iași
 203. Anca Loredana Gheorghiu, procuror, PJ Brașov
 204. Codreanu Bogdan, procuror, PT Brașov
 205. Moldovean Claudiu, procuror, PJ Brașov
 206. Valentin Toduța, procuror, PJ Oradea
 207. Mihai Irina Maria, procuror, PJ Târgoviște
 208. Razlog Ana Maria, procuror, Judecătoria Galați
 209. Aurelian Manzu, procuror, PT Arad
 210. Catalin Bunea, judecător, JS1
 211. Alexandra Pop, procuror, PJ Constanta
 212. Avram Anda Elena, judecător, Judecătoria Satu Mare
 213. Maria Timoașcă, judecător, Tribunalul Constanta
 214. Stasiuc Mădălina, procuror, PJ Târgu Mureș
 215. Marian Clement Virgil, procuror, PJ Baia Mare
 216. Simona Homescu, procuror, PJ Arad
 217. Ciomaga Matostat Mihaela, judecător, Judecătoria Botoșani
 218. Oana Apetri, procuror, PT Brașov
 219. Maciuc Sorin, procuror, PJ Sector 6
 220. Ioana Elena Cîmpeanu, procuror, PJ sector 2
 221. Gabriela Taras, procuror, PJ sector 2
 222. Cotovelea Ionel, procuror, PJ Câmpulung
 223. Alexandru Bogdan Pop, procuror, PT Mureș
 224. Popescu Luminița Teodora ,judecător, Judecătoria Mangalia
 225. Todea Laurențiu Mirel, procuror, PJ Timișoara
 226. Padeanu Catalina Petrura, judecător, Judecătoria Slatina
 227. Zlate Nadia, procuror, DNA ST Constanta
 228. Bara Bianca, judecător, Judecătoria Caransebeș
 229. Delia Gherasim, judecător, Judecătoria Constanta
 230. Alexandru Florea, procuror, DIICOT 
 231. Andreca Mihail, procuror, PJ Timișoara
 232. Pasc Daniela Corina, procuror, PJ Buftea
 233. Rotundu Simon, procuror, PJ Iași
 234. Zaharia Laura, procuror, DIICOT ST Iași
 235. Andreea Oana Nica, procuror, DNA
 236. Imireanu Cristina, procuror, PT Călărași
 237. Dordea Marcian Silviu, procuror, PJ Blaj
 238. Corogeanu Cristian Andrei, procuror, PJ Târnăveni
 239. Anca Anamaria Mihai, procuror, Judecătoria Strehaia
 240. Păduraru Raluca Mihaela, procuror, PJ Sector 4
 241. Stanciu Gabi, procuror,  PJ Brăila
 242. Buzumat Irina, procuror, Judecătoria Brăila
 243. Mihai Dorin Birtoc, procuror, PJ Cluj Napoca
 244. Daniel Giorgian, procuror, PJ Galați
 245. Ioana Luiza Negulescu, judecător, Judecătoria Giurgiu
 246. Cristina Chiriac, procuror, DNA
 247. Conea Vlad Alexandru, judecător, Judecătoria Giurgiu
 248. Cătălin Borcoman, procuror, DIICOT Brașov
 249. Laura Camelia Candale, judecător, Judecătoria Bistrița
 250. George Virgil Gavrilă, procuror, DIICOT
 251. Cepoi Marian, procuror, PJ Năsăud
 252. Cuciureanu Iulia Maria, procuror, PJ Brașov
 253. Grigore Alina Gabriela, procuror, PJ Târgoviște
 254. Obreja Irinciuc Andreea, procuror, PJ Bârlad
 255. Irina Șerban, procuror, PJ Slatina
 256. Violeta Andrei, procuror, DIICOT
 257. Gus Octavia Raluca, procuror, PT Alba
 258. Ioniță Irina, judecător, Tribunalul București
 259. Corina Maria Florea, judecător, Judecătoria Oradea
 260. Mungiu Ramona, procuror, PJ Sector 1
 261. Prinose Elena Georgiana, judecător, Judecătoria sector 2
 262. Ailioanei Ramona, procuror, PJ Pașcani
 263. Munteanu Iulia, judecător, Judecătoria Iași
 264. Mihaela Iuliana Savu, judecător, Tribunalul Olt
 265. Dan Seniciu, procuror, DIICOT St Târgu Mureș
 266. Andra Monica Lasconi, judecător, Judecătoria Ploiești
 267. Sighete Brigitte, PJ Chișinău Criș
 268. Plic Razvan PJ Chișinău Criș
 269. Cristina Mocioi PJ Babadag
 270. Ion Mihaela, judecător, Judecătoria Buzău
 271. Ioana Maria Cîmpean, judecător, Judecătoria Timișoara
 272. Roxana Vasile Judecătoria Sector 1
 273. Olimpia Monica Matias Tribunalul Timiș
 274. Galatan Anisoara PJ Sector 6
 275. Mihaela Ramona Beldie Canela DNA SC
 276. Gabriela Nicoleta Chihaia Tribunalul Harghita
 277. MIU MADALINA PT CALARASI
 278. COCA DANIEL ALIN DNA ST IASI
 279. LIVIU CRISTIAN CIRNECIU JUDECĂTORIA ZARNEȘTI
 280. BOLDEANU ANDREEA ANCA TRIBUNALUL BRAILA
 281. CATALINA STOIAN PJ SECTOR 6
 282. MARIN ANA MARIA PT BRASOV
 283. LARION ALEXANDRA ELENA PJ VASLUI
 284. GHERGHINA ALINA NICOLETA PJ SECTOR 6
 285. OPRESCU ALEXANDRA PJ PLOIEȘTI
 286. ILIOIU MARIA FLORENTINA PT PRAHOVA
 287. DIETRICH MAGDALENA TRIBUNALUL TIMIS
 288. ZAHARIA LUPU FLORIN MIRCEA JUDECĂTORIA IASI
 289. NECULAICA ELENA PT CONSTANTA
 290. MIHAELA NEACSA TRIBUNALUL ARGES
 291. IOANA GUTU PT VALCEA
 292. IOANA LUCIANA HANGANU CURTEA DE APEL GALATI
 293. ALINA NECULAES PCA BACAU
 294. DIANA TOMA JUDECĂTORIA PLOIEȘTI
 295. MOSTEANU MIHAELA GABRIELA PJ RESITA
 296. CATALIN MIHAI VIJELIE JUDECĂTORIA GALATI
 297. BOCHIS ANGELA PJ CORNETU
 298. TOMESCU ALEXANDRA SORINA PJ BOLINTIN VALE
 299. POPA ALINA DIANA PJ IASI
 300. APOSTOL MARINA TRIBUNALUL VASLUI
 301. GABOR CRISTINA JUDECĂTORIA CORNETU
 302. PROFIRA CEZAR PCA BUCUREȘTI
 303. TATAR EMANUELA ANCA PJ BRAILA
 304. TELICEANU VIOREL PJ CONSTANTA
 305. BRADEAN RALUCA CRISTINA PJ CARANSEBES
 306. CHIRIAC RADU IONUT JUDECĂTORIA GALATI
 307. VASILE TUDOR IULIAN PJ FETEȘTI
 308. BURSUC ANDREEA CLAUDIA DIICOT SC
 309. IRINA POPESCU PJ PLOIEȘTI
 310. ELENA LUIZA MOGOSANU JUDECĂTORIA PITEȘTI
 311. DIANA CATERINA PASARICA JUDECĂTORIA SECTOR 3
 312. EMANUEL MIHOC PJ SIGHISOARA
 313. CONSTANTINESCU ANDREEA JUDECĂTORIA SECTOR 1
 314. MORARU CATALIN PJ BRASOV
 315. CUEMJIEV CATALINA JUDECĂTORIA PLOIEȘTI
 316. MUNTEANU MONICA MARIA DNA ST BRASOV
 317. VLAD ELENA CLAUDIA JUDECĂTORIA SLATINA
 318. SURTEA AURELIA MADALINA PJ ARAD
 319. MESZAR ALEXANDRU PJ CAREI
 320. IRINA UNGUREANU PJ SIGHISOARA
 321. ISAR IRINA PJ SECTOR 2
 322. TODORAN ADRIAN PETRE DIICOT SC
 323. IULIANA MIHOC PJ PLOIEȘTI
 324. IORDACHE VALERIU. PJ PLOIEȘTI
 325. CLAUDIU EDUARD COROBANA TRIBUNALUL BUCUREȘTI
 326. IOANA GHERASIN JUDECĂTORIA PITEȘTI
 327. SCORTA ROBERT PJ PETROSANI
 328. BARDAS GELU DANIEL JUDECĂTORIA GALATI
 329. VLAD CRACIUN PJ SIGHISOARA
 330. ANGHEL MARIAN POP TRIBUNALUL SALAJ
 331. DANIEL SIMION PJ FOCSANI
 332. ALEXANDRU BOGDAN POPESCU JUDECĂTORIATARGU JIU
 333. LARISA BLANARU PJ BRASOV
 334. SIMON DRAGOS NICOLAE PJ CLUJ NAPOCA
 335. FLORESCU GABRIELA PJ BUFTEA
 336. SARBAN CONSTANTIN CRISTIAN PJ FETEȘTI
 337. ISEPCIUC ELENA RALUCA TRIBUNALUL IASI
 338. SERBAN DANIEL PJ BRASOV
 339. STOIAN ELENA DANIELA JUDECĂTORIA CRAIOVA
 340. MARGINA CATALIN PT BACAU
 341. SORIN CONSTANTINESCU DNA CONSTANTA
 342. IONELA FLOREA DIICOT ST ALBA IULIA
 343. PROFIR MIHAELA JUDECĂTORIATARGU JIU
 344. ALBULESCU CAMELIA PJ CORNETU
 345. CRINA CRISTINA CAPOTA JUDECĂTORIA DEJ
 346. VARJAN IULIANA JUDECĂTORIA TARGU MURES
 347. ALINA CRASOVSCHI JUDECĂTORIA CONSTANTA
 348. MARIA IRINA MANOLICA PJ BICAZ
 349. CORALIA LAPADAT PJ ARAD
 350. TIBERIU CORDA PJ ZALAU
 351. MARIN TIBERIU BOGDAN PJ GIURGIU
 352. IRINA POPA JUDECĂTORIA SECTOR 1
 353. SAVA ALEXANDRA TEONA PJ HARLAU
 354. CRISTINA ION JUDECĂTORIA PITEȘTI
 355. SPRINCU NICOLAE PT BUCUREȘTI
 356. PATRICHE ANCA PJ SECTOR 6
 357. MIHAELA BADAN PJ BALS
 358. BRINDEA DAN EUGEN PT SALAJ
 359. ENACHE ELIZA JUDECĂTORIA SLATINA
 360. RADOI SIMONA JUDECĂTORIA PETROSANI
 361. RADUICA CARMEN PT DOLJ
 362. CRISTEA DENISA PJ CONSTANTA
 363. NITA COSMIN PJ PLOIEȘTI
 364. NITA MANOLE SIMONA PJ PLOIEȘTI
 365. POPESCU CRISTIAN OVIDIU PJ CARACAL
 366. GHILAN IRINA BRANDUSA PJ MOINEȘTI
 367. BRINDUSA ANDREEA SARBU JUDECĂTORIA SECTOR 1
 368. VICIU MARIA MIRABELA. PJ PLOIEȘTI
 369. PREDESCU MONICA RAISA JUDECĂTORIA PLOIEȘTI
 370. COSMIN ALEXANDRU OLTEANU JUDECĂTORIA GIURGIU
 371. ANA MARIA CHIRILA JUDECĂTORIA CLUJ NAPOCA
 372. RUXANDRA MARIA PAVEL JUDECĂTORIA CLUJ NAPOCA
 373. GHICIULESCU NICOLETA TRIBUNALUL TIMIS
 374. CRETU CARMEN DIANA JUDECĂTORIA SLATINA
 375. ANCA LAZAR PCA CLUJ
 376. REMUS COMAN PJ SECTOR 2
 377. ALINA FERENT JUDECĂTORIA PLOIEȘTI
 378. NEAGU ADRIAN JUDECĂTORIAARAD
 379. NEAGU ANA MARIA JUDECĂTORIAARAD
 380. SAS FLORIN PJ ORADEA
 381. ION IZABELA ANA MARIA PJ SECTOR 3
 382. STEFAN GHEORGHE DANIEL PT BACAU
 383. CONSTANTIN CONORTOS DNA CONSTANTA
 384. RUXANDRA MARIA BERENDE PJ SATU MARE
 385. CAMELIA CONORTOS PT CONSTANTA
 386. MEDA TITU DNA ST CLUJ
 387. BALACI DOREL DNA ST CRAIOVA
 388. BULZAN MIHAELA DIICOT ST ORADEA
 389. ALEXANDRA IOANA ANTONACHE JUDECĂTORIA SECTOR 4
 390. SERBAN BRINDUSA CURTEA DE APEL IASI
 391. CRISTINA CONSTANTINESCU TRIB CONSTANTA
 392. SANDU ANCA PJ PIATRA NEAMT
 393. AIRINEI VASILE DIICOT
 394. FLORIN BOGDAN MUNTEANU DNA ST IASI
 395. MUNTEANU ADRIANA NATALIA PJ BISTRITA
 396. BALINEANU ADRAIN PJ BISTRITA
 397. SOHORCA FLORIN PJ ALBA IULIA
 398. VRABETE ADRIAN PJ HOREZU
 399. ROSCA SERGIU PJ SATU MARE
 400. BRATU ADRIANA MARIA CURTEA DE APEL BUCUREȘTI
 401. BRATU TIBERIU AUGUSTIN PJ SECTOR 6
 402. MURSOI DANIELA PT GORJ
 403. CRISTINA CRACIUN TRIBUNALUL TIMIS
 404. GRIGORE CORINA JUDECĂTORIA IASI
 405. DOBRE MIHAI ALEXANDRU PJ ARAD
 406. SCALETCHI CONSTANTIN PJ PLOIEȘTI
 407. MADALINA BIRLOG TRIB BUCUREȘTI
 408. DORIN PARASCHEVA JUDECĂTORIA CONSTANTA
 409. MATEI ANDREEA ISABELLA PJ BUHUSI
 410. MIHAI VALENTIN DIICOT SC
 411. ALEXANDRA MARIA ZERNOVEAN PJ SFANTU GHEORGHE
 412. IACOB ADRIANA NICULINA PJ SUCEAVA
 413. MANDACHE IONUT PJ IASI
 414. MARIUS ANDREI MORARU JUDECĂTORIAI ASI
 415. TISU CRISTINA PJ ORADEA
 416. CHERECHES OANA ADELINA TRIB VASLUI
 417. MANDACHE CLAUDIA JUDECĂTORIAIASI
 418. LIPOSCHI NICOLAE JUDECĂTORIA BRAD
 419. ALDEA SIMONA TUNDE JUDECĂTORIATARGU MURES
 420. BUSU LORELEI JUDECĂTORIA BUZAU
 421. SOVARSCHI LAURA PJ ALESD
 422. LUNGU RAMONA PT ARAD
 423. SFICA IRINA PJ IASI
 424. MORAR CIPRIAN MARIUS PJ ORADEA
 425. ENACHE VALENTIN FLORIAN PJ BREZOI
 426. RALUCA NOR BOSNEA PJ TIMISOARA
 427. BORDEIANU BIANCA JUDECĂTORIAIASI
 428. ARDELEAN CRISTIAN DNA ST ORADEA
 429. CODREANU ROXANA ANDREEA PJ IASI
 430. CRISTIAN FLOREA DIICOT ST ALBA IULIA
 431. MIRELA CRISTINA STROE PJ DRAGASANI
 432. MARILENA MIRCIOI TRIB CONSTANTA
 433. COJICARU ALEXANDRA CRISTINA TRIB VASLUI
 434. ANDREI DRAGAN PJ BUFTEA
 435. PARASCHIV ANDREEA PJ BREZOI
 436. IRINA CHIVU PJ TIMISOARA
 437. ZAR GEORGIANA GIANINA JUDECĂTORIA FOCSANI
 438. ALINA VIORICA CARSTEA JUDECĂTORIA LUDUS
 439. CRISTINA FRINCU PJ SECTOR 2
 440. AIDA LAZAR PJ TIMISOARA
 441. PACURARU MIHAELA PJ CALARASI
 442. LARISA RUSU PJ BOTOSANI
 443. POPOVICI FELICIA DNA ST ORADEA
 444. SATMARICI IULIA DOANA PJ MEDGIDIA
 445. TEODOR BOGDAN TOPALA PJ PLOIEȘTI
 446. SERBAN MARIAN JUDECĂTORIA BAILEȘTI
 447. OANA ALEXANDRU PT PRAHOVA
 448. CIOBANU TUDOR CRISTIAN JUDECĂTORIA RADUCANENI
 449. TAGHIEV RAMONA PT BACAU
 450. DOROBANTU RADU JUDECĂTORIA BACAU
 451. PENA LAURA NADIA PCA BACAU
 452. OTEL SIMONA JUDECĂTORIAFILIASI
 453. CRISTINA TAPLIUC PJ IASI
 454. LILIANA GHIDIU PT BRASOV
 455. ANA MARIA CARLANARU JUDECĂTORIA BOTOSANI
 456. MOROSAN ANDRADA PJ HUNEDOARA
 457. RAMONA POENARU JUDECĂTORIA BRAD
 458. APOSTOL GIORGIANA PJ CONSTANTA
 459. MANDRU MIRELA DANIELA JUDECĂTORIA NASAUD
 460. ION VAIDA JUDECĂTORIA PITEȘTI
 461. ANTON ANDREEA ALEXANDRA PJ CONSTANTA
 462. BADAN MIHAI CLAUDIU PJ SECTOR 4
 463. IULIA LOHAN PJ SIGHETU MARMATIEI
 464. UNGUREANU ELENA CERASELA PT BRASOV
 465. CHISBORA MIRCEA CRISTIAN JUDECĂTORIA BISTRITA
 466. DUMITRU ALEXANDRU FLORENTIN PT ILFOV
 467. CARMEN DUTA CURTEA DE APEL CONSTANTA
 468. BOSNEA CRISTI SORIN PCA TIMISOARA
 469. GRIP PAUL TUDOR JUDECĂTORIAZARNEȘTI
 470. GOCIU MARIAN JUDECĂTORIA CORNETU
 471. TRIF BIANCA JUDECĂTORIA LUGOJ
 472. CEOBANU ALINA GETA JUDECĂTORIA CAMPULUNG MOLDOVENESC
 473. PUF CIPRIAN PJ INEU
 474. PUSCAS MADALINA PJ ALBA IULIA
 475. MOSTEANU MARIAN EUGEN, DNA ST CRAIOVA
 476. ALINA ANDREEA GHITA PJ TURDA 
 477. ANDREEA BUSULESCU JUDECĂTORIA SECTOR 1 BUCUREȘTI
 478. ADRIAN PETRESCU PJ SECTOR 2 BUCUREȘTI
 479. IRINA TIRLEA JUDECĂTORIAIASI
 480. ANDREIA DASCALU PT PRAHOVA
 481. IOAN SANDRU PICCJ SUPC
 482. DAN OBREJA PJ TG MURES
 483. GLIGA MARIA LILIANA PT GIURGIU
 484. ANDREEA LUP JUDECĂTORIA SATU MARE
 485. COSMIN IORDACHE DNA 
 486. MARIA RIMNICEANU DIICOT ST BRASOV
 487. FERENCZ ADINA IULIA JUDECĂTORIATARGU MURES
 488. UNGUREANU GHEIRGHE PJ HUNEDOARA
 489. IONESCU DANA MARIA PJ SANNICOLAU MARE
 490. MIHAELA SASU PT TIMIS
 491. DANIEL OTEL TRIBUNALUL DOLJ
 492. FLAVIUS BIDIHON PJ SUCEAVA
 493. STEPAN SMARANDA TRIBUNALUL TIMIS
 494. URSU OANA ALINA PJ GIURGIU
 495. VORONEANU DENISA PJ BOTOSANI
 496. Marcela Antofie, judecător, Jud. Buftea
 497. Adrian Popescu, judecător, Tribunalul Cluj
 498. Lucian Marinescu, procuror, PT Vâlcea
 499. Sîrbu Teodor Calin, judecător, Tribunalul București
 500. Ștefania Anton, judecător, CA Suceava
 501. Simon Antoniu, judecător, CA Cluj
 502. Simona Florescu, procuror, PJ Pitești
 503. Vali Ștefania Ileana Niță, judecător, CA Craiova
 504. Grigore Surd, judecător, Tribunalul Satu Mare
 505. Cristi Danileț, judecător, Tribunalul Cluj
 506. Alexoaie Bogdan, PJ Săveni
 507. Codruța Alb, judecător, Tribunalul Maramureș
 508. Oresia Gondor, judecător,Tribunalul Maramureș
 509. Alexandru Stătescu, judecător,Tribunalul București
 510. HAU EMANUEL PJ TIMISOARA
 511. OANA SERSEA JUDECĂTORIA SECTOR 4
 512. CIURCA ROZNOVAT ROXANA PT IASI
 513. LABIS ALINA JUDECĂTORIA BICAZ
 514. OANA VALERIA CHIRITA JUDECĂTORIA SECTOR 1
 515. VLAD CIRJAN JUDECĂTORIA SECTOR 4
 516. STEGEREAN ROXANA PJ BAIA MARE
 517. TRASTAU OLIMPIA MARIA PT TIMIS
 518. ARSENE CATALIN PT ARGES
 519. NICOLETA POPESCU JUDECĂTORIA CRAIOVA
 520. ANDREI CRISTIAN PJ RACARI
 521. ALEXANDRA MANOLE PJ BRASOV
 522. PATRAS ALEXANDRA MARIA PJ IASI
 523. TOMA STEFAN JUDECĂTORIA CONSTANTA
 524. ALEXANDRA MOCANU JUDECĂTORIA PLOIEȘTI
 525. ACATRINEI ALEXANDRU JUDECĂTORIA GURA HUMORULUI
 526. ACATRINEI ALEXANDRA PJ GURA HUMORULUI
 527. ALEXANDRU SOLTAN DIICOT ST PLOIEȘTI
 528. DANIELA TIRITEU JUDECĂTORIAARAD
 529. SIMION OANA PJ BRASOV
 530. NICODIN TEODOR PJ BUFTEA
 531. CRISTEA VIRGIL PJ ALBA IULIA
 532. BOCAI ADINA PCA IASI
 533. PAIUSI MARIUS TEODOR PJ GIURGIU
 534. CORINA MARIA GIURGIU JUDECĂTORIA BISTRITA
 535. CLAUDIA STINGA JUDECĂTORIA SECTOR 3
 536. DUNDEV ALMA MARIA PJ SIGHISOARA
 537. IANCU IOANA CRISTINA JUDECĂTORIA GALATI
 538. IANCU TRAIAN PJ GALATI
 539. ANCA IOVAN DIICOT ST BRASOV
 540. AZACU DAN CONSTANTIN PJ BACAU
 541. RADUICA LUCIAN PJ DROBETA
 542. OVIDIU GHERASIM PT BUCUREȘTI
 543. ALBA RADU IOAN PJ ORADEA
 544. ANDREEA MIHAELA BRADU TRIB BUCUREȘTI
 545. IONELA FLORINA TINCA PJ BRASOV
 546. ROSIU SIMONA JUDECĂTORIATARGU MURES
 547. ARPINTE NICOLETA PJ BOTOSANI
 548. URSA GABRIEL TRIB MURES
 549. ANIELA MARINE,A GEORGESCU JUDECĂTORIA SECTOR 4
 550. BALASANU ALEXANDRU JUDECĂTORIA BOTOSANI
 551. ANTALOAE OVIDIU JUDECĂTORIAOLTENITA
 552. DINU IONUT ALEX PJ TARGOVISTE
 553. ADRIAN DRAGAN PJ HUEDIN
 554. TUDOR ANTONIU VASIU PJ DROBETA TURNU SEVERIN
 555. DIREMIA VLAD PJ ROSIORI DE VEDE
 556. BORDIANU DRAGOS PJ IASI
 557. ANDREI JURCA PJ TIMISOARA
 558. IULIAN NICA PT BRASOV
 559. PANAIT ANDREEA OCTAVIA PJ LIEȘTI
 560. REBECCA DINU TRIB BUCUREȘTI
 561. CHIAGA MARIAN PJ GALATI
 562. BOSANCIUC PAULCOSMIN PJ TARGOVISTE
 563. UNGUREAN ANDA JUDECĂTORIA BOTOSANI
 564. STEFAN DORINA ROXANA JUDECĂTORIA CRAIOVA
 565. LUCRETIA ANDREEA VILAU JUDECĂTORIA BUZAU
 566. MITRU MARCEL TEODOR JUDECĂTORIAFILIASI
 567. RADUCU LILIANA DORINA JUDECĂTORIA SECTOR 5
 568. BALMAU SABINE, ION PJ DRAGASANI
 569. CRISTINA BARAILA TRIB SPECIALIZAT ARGES
 570. MIRCEA STAN CURTEA DE APEL PITEȘTI
 571. CAPRARIN ANDREEA JUDECĂTORIATARGU JIU
 572. GHINEA ALEXANDRU PJ FETEȘTI
 573. BICHIS DIANA JUDECĂTORIA DEJ
 574. URITESCU VALENTIN PJ NEGREȘTI OAS
 575. MIHAELA UNGUREANU TRIB SPECIALIZAT ARGES
 576. PASCARU GEMA CELINA PJ BACAU
 577. RALUCA DRAGAN PJ VALENII DE MUNTE
 578. STEFANOAIA SILVIA MIHAELA PJ TARNAVENI
 579. ANDREI OLARU JUDECĂTORIA PLOIEȘTI
 580. ALEXANDRU COBISCAN JUDECĂTORIA SECTOR 1
 581. LAZEA DOREL IOAN JUDECĂTORIAALBA IULIA
 582. MELANIA RUSU JUDECĂTORIA PITEȘTI
 583. ADRIAN RUSU JUDECĂTORIAALEXANDRIA
 584. BIRTA TATIANA JUDECĂTORIA CRAIOVA
 585. CRISTINA GROSARU PJ SECTOR 3
 586. ALINA NICA JUDECĂTORIA BRASOV
 587. ANDREEA MARIA DUMBRAVEANU TRIB BUCUREȘTI
 588. CALIN DUMBRAVEANU DIICOT SC
 589. CAZAC ANCA JUDECĂTORIAZARNEȘTI
 590. VOLINTIRU ALEXANDRU NICOLAE JUDECĂTORIA SECTOR 1
 591. VASILE MARC EMILIAN PJ GIURGIU
 592. OPRISAN LIVIU GEORGIAN DIICOT BT VRANCEA
 593. LAVINIA TOMULETIU PJ DEVA
 594. IONESCU BOGDAN PETRU NICOLAE JUDECĂTORIAVIDELE
 595. VOINEA GEORGIANA CECILIA JUDECĂTORIA PLOIEȘTI
 596. CREAC ADRIAN MARIAN PJ CORNETU
 597. ALEXANDRA TUDOR TRIB ILFOV
 598. ANA MARIA ACHIM JUDECĂTORIA PLOIEȘTI
 599. MARIN ANA CORINA JUDECĂTORIAVALENII DE MUNTE
 600. COMANICIU ANCA PJ RUPEA
 601. LOTEE BICULESCU JUDECĂTORIA CRAIOVA
 602. DORINA IVASCU DNA ST GALATI
 603. CRISTINA INGRID VISOVAN PJ SIGHETU MARMATIEI
 604. POPESCU ALINA PT BRASOV
 605. SITIAVU GEORGIANA PT BRAILA
 606. LIVIU MUSTATA PT CARAS SEVERIN
 607. DRAGOS PARASCHIV PT ILFOV
 608. MARIN LIANA GEORGIANA JUDECĂTORIA PLOIEȘTI
 609. SAUCIUC ANDREI JUDECĂTORIAIASI
 610. CIPRIAN MAN DNA ST ORADEA
 611. GEORGIANA OLIVIA COPACIAN JUDECĂTORIA SECTOR 2
 612. MICLESCU CAMELIA ANDREEA JUDECĂTORIA SECTOR 3
 613. POVALICEANU CRISTINA PT ARAD
 614. CATU LILISOR PJ BRASOV
 615. CATU CODRUTA ROMANA MARIA PJ BRASOV
 616. RISTIAN CLAUDIU ALUNARU TRIB ARAD
 617. BOGDAN IOANA JUDECĂTORIA SECTOR 2
 618. MIHAELA MOACA PJ BUFTEA
 619. CURTMAN NICOLETA CA BUCUREȘTI
 620. NITESCUBRODICA PJ SECTOR 2
 621. BALDEA DIANA PT IASI
 622. UNGUREANU ALIN PJ DETA
 623. CURICI SEIA IASMINA PJ DETA
 624. MARIA CORINA PETRESCU PJ SECTOR 1
 625. GRECU ADRIAN PT BUCUREȘTI
 626. ENE SILVIU PJ SECTOR 3
 627. PANAINTE IULIAN PJ HARLAU
 628. POVALICEANU CLAUDIA CRISTINA PJ TIMISOARA
 629. CIPRIAN BODU DNA ST CONSTANTA
 630. NICOARA ANDRA LAURA PJ CLUJ
 631. DANIEL UNGUREANU PT BUZAU
 632. IOANA MIC PT SATU MARE
 633. TOTORA VLAD COSMIN PJ SEGARCEA
 634. CIRNECIU FELICIA TINCUTA JUDECĂTORIA SECTOR 2
 635. RIZA FLORENTIN PT DOLJ
 636. DAVID GIANINA VIORICA TRIB HUNEDOARA
 637. BENCHEA VLAD PJ SIBIU
 638. SERBAN OANA MARIA PJ CRAIOVA
 639. STEFANIU SIMONA PT COVASNA
 640. STEFANIU BOGDAN PT COVASNA
 641. DUNCA RAMONA JUDECĂTORIA GIURGIU
 642. BOCEANU CLAUDIA ANDREEA PJ ARAD
 643. GOGEA CRISTINA TRIB COVASNA
 644. MIULESCU IRINA PJ STREHAIA
 645. MARCOLEA GEORGE PJ BUZAU
 646. FILIP RADU DANIEL PS SECTOR 1
 647. TRIF MARIAN MIHAI PJ TURDA
 648. CRIN BOLOGA PT SALAJ
 649. PANTEA MARIUS CALIN PJ CLUJ NAPOCA
 650. HABEAN MARIA GABRIELA PJ SIBIU
 651. ADINA BOTEZATU JUDECĂTORIA BRASOV
 652. FLORIN LUCIAN ARION PJ BUZAU
 653. LARISA MIHAELA ANDRONE PJ BUZAU
 654. NEAGOS SORINA CURTEA DE APEL ALBA IULIA
 655. DIANA RALUCA TARHON JUDECĂTORIAIASI
 656. SENDRONI MIRCEA PJ CLUJ NAPOCA
 657. REFTU RAMONA NICOLETA JUDECĂTORIA PASCANI
 658. STRUGARIU OANA ELENA JUDECĂTORIA SUCEAVA
 659. NATAVALA IULIU DNA
 660. BADULESCU MIHAELA ROXANA IOANA JUDECĂTORIA SECTOR 1
 661. DRAGOS PADURARU DNA SC
 662. ANGELICA NEACSU JUDECĂTORIA CONSTANTA
 663. GABRIEL NEACSU JUDECĂTORIA CONSTANTA
 664. VLAS DELIA MARIA JUDECĂTORIA DEJ
 665. CARMEN MIRON JUDECĂTORIAORADEA
 666. Nedelcu Liviu-Petronel, Judecătoria Călărași
 667. CIOCANTA CRSTINEL VALENTIN PT BACAU
 668. RAMONA MUSCALU PCA BRASOV
 669. ASI ANA MARIA TRIB BUZAU
 670. IULIA CASAP JUDECĂTORIAORADEA
 671. TOKOS LEHEL PT HARGHITA
 672. CEAUSU ALEXANDRU OCTAVIAN PJ TIMISOARA
 673. NDRA GEORGETA BENCHEA JUDECĂTORIA SEBES
 674. PINTEA ANDREEA TRIB BUCUREȘTI
 675. IONICA MARIUS PETRISOR DIICOT ST BACAU
 676. PAUN MARIA DANIELA PJ SECTOR 1
 677. DOICESCU ROXANA ELENA JUDECĂTORIA CONSTANTA
 678. LAURA TIVADAR JUDECĂTORIA DEJ
 679. ANES CORINA RALUCA PJ ZALAU
 680. RAZVAN TUDUCE PJ ARAD
 681. PAIUSI CARMEN JUDECĂTORIA SECTOR 1
 682. ANDONE ALINA MADALINA JUDECĂTORIA SECTOR 1
 683. TAUS SIMONA JUDECĂTORIA BRASOV
 684. FOCSA LAVINIA JUDECĂTORIA SECTOR 1
 685. BRINDUSI ELENA CARMINA PT ARGES
 686. NEDELCU GIULO COSTEL TRIB GALATI
 687. DIACONU ANTONIA PJ TOPOLOVENI
 688. NANU VLADIMIR PT ARGES
 689. Felicia Vlad – DNA BRASOV
 690. Secota Iuliana Georgiana, judecător, Judecătoria Sectorului 6 București
 691. Adriana Tascan, Judecătoria Buftea
 692. Andrei Georgeta, Judecător, Tribunalul București
 693. Mihai Cepes Judecătoria Timișoara
 694. Cristina Crăciun, Tribunalul Timiș 
 695. Ailioaie Andreea-Alexandra, Parchetul de pe lângă Judecătoria Gurahonț
 696. Mihai Adrian, Parchetul de pe lângă Judecătoria Chișineu-Criș
 697. Aparaschivei Adrian judecător Curtea de Apel Suceava
 698. Aparaschivei Ana Maria procuror Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Suceava
 699. Kadar Albert, procuror, PJ Brașov
 700. Popescu Florin, procuror, DNA secția militara
 701. Natalia Gherman, judecător, Judecătoria Oradea
 702. Mihaela Stăncescu, Tribunalul București
 703. Dana Belciug, procuror DNA
 704. Valina Călărașu, DNA
 705. Carmen Layet, judecător, Judecătoria Buftea
 706. Bilan Paul, judecător, Judecătoria Iași
 707. Vlad Neagoe, judecător Curtea de Apel Brașov
 708. Iustina Jora-Boierosu, judecător, Judecătoria Bacău
 709. Laura Gaisteanu Judecătoria Târgoviște
 710. Pătrașc Bălan Mihai, Judecătoria Buhuși
 711. Marcu Ionuț, procuror DIICOT, structura centrală
 712. Bogdan Pîrlog, procuror, Parchetul de pe lângă Tribunalul București
 713. Lucian Manoloiu, judecător, Judecătoria Slatina
 714. Rotea Teodora Elena procuror delegat DNA ST Constanta
 715. Apostol Mihaela, procuror PT Iași
 716. Dragomir Valentin, judecător, Judecătoria Buftea
 717. Mădălina Hira procuror DIICOT ST Constanta
 718. Necula Carmen Andreea, Curtea de Apel București
 719. Grecescu Cristian-Marius, Tribunalul Dolj
 720. Anca Irimia, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sibiu 
 721. Florina Grecu, PJ Roșiori de Vede
 722. Camelia Bogdan, judecător, Curtea de Apel Tg. Mureș
 723. Emanuela Dulgheru, judecător, Tribunalul București
 724. Ilenuța Bădiceanu, judecător, Curtea de Apel Pitești
 725. Roxana Maria Călin, judecător, Tribunalul București
 726. Ciocan Radu Andrei, judecător, Tribunalul București
 727. Mădălina Sima, procuror, Parchetul de pe lângă JS2
 728. Oceanu Alina, judecător, Judecătoria Găești
 729. Petronela Ioniță, judecător, Tribunalul București
 730. Roxana Sterie, procuror, Parchet sector 4 București
 731. Bogdan Stoica – PJ Drăgășani
 732. Florin Niță, judecător, Judecătoria Buftea
 733. Adina Monica Burdan, judecător, Curtea de Apel Timișoara
 734. Ruxandra Codrea, judecător, Curtea de Apel Timișoara
 735. Mihai Sandor, procuror, DIICOT
 736. Laurentiu Streza, procuror, PJ Rm. Vâlcea
 737. Daniela Băloi, procuror, DNA – Str. Centrală
 738. Mădălina Scarlat, procuror, DNA – Str. Centrală
 739. Maria-Luiza Căpățînă, procuror, DNA – Str. Centrală
 740. Eugen Anton, procuror, DNA – Str. Centrală
 741. Iana Ovidiu, judecător, Tribunal Buzău
 742. Iana Nicoleta Cecilia, procuror, Parchet Judecătoria Buzău
 743. Radu Harja, judecător, Tribunalul Bihor
 744. Aldea Adrian, procuror PT Bv
 745. Bivolaru Ștefania Irinel, judecător, Tribunalul București
 746. Delia Popară, procuror, Parchetul de pe lângă Tribunalul Dolj
 747. Leontina Popescu, procuror, DIICOT, ST Craiova
 748. Verginica Stănilă Dan, judecător, Tribunalul Dolj
 749. Veronica Tiugan, judecător, Tribunalul Dolj
 750. Anca Iliescu, judecător, Judecătoria sectorului 3 București
 751. Ionel Iliescu, procuror, DIICOT
 752. Elena Camelia Macamete, judecător, Tribunalul Dolj
 753. Adela Ileana Bărbuți, judecător, Tribunalul Dolj
 754. Mirtha Meleacă, judecător, CA Craiova
 755. Greta Chiurtu, procuror, DIICOT, ST Craiova
 756. Fota Carmen, procuror, PJS4 București
 757. Raluca Gheorghe Anghel, procuror DNA -SC
 758. Ionela Balan, procuror DNA – SC
 759. Oana Peltechi, procuror PCAB
 760. Gabriela Scutea, procuror, PCA Brașov
 761. Florica Tanta Piros, judecător, Judecătoria Sibiu
 762. Adina Lucuta, judecător, Judecătoria Sibiu
 763. Maria Paltineanu, judecător, Judecătoria Sibiu
 764. Diana Greissing, judecător, Judecătoria Sibiu
 765. Dinu Cristian, procuror, DIICOT Biroul Teritorial Sibiu
 766. Enache Simona, procuror, DIICOT Biroul Teritorial Sibiu
 767. Sava Gheorghe, procuror, DIICOT Biroul Teritorial Sibiu
 768. Balanoiu Loredana Georgiana, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Bârlad
 769. Brojban Mircea Wili, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Bârlad
 770. Costescu Sorin, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Bârlad 
 771. Harnagea Petrișor Ștefan, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Bârlad 
 772. Ilies Carlo Gabriel, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Bârlad
 773. Plopan Mihaela, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Bârlad
 774. Rotaru Cristina Maria, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Bârlad
 775. Tinica Alina Mihaela, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Bârlad
 776. Vintilă Mihaela, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Bârlad
 777. Laura Udrea, judecător, Tribunalul Dolj
 778. Cristian Popa, judecător, Curtea de Apel Craiova
 779. Zăvoianu Cătălin Alexandru, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Caracal
 780. Nedelea Isabela, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Pitești
 781. Maxim Sînziana, magistrat asistent, ICCJ
 782. Strat Beatrice Tanta, magistrat asistent, ICCJ
 783. Mihaela Dinu, magistrat asistent, ICCJ
 784. Daniela Turcu, magistrat asistent, ICCJ
 785. Ungureanu Marina Daniela, magistrat asistent, ICCJ
 786. Totora Vlad Cosmin, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Segarcea
 787. Ancuța Zvorișteanu, judecător, Tribunalul București
 788. Petrică Erebacan, judecător, Tribunalul București
 789. Adrian Postelnicescu, procuror, PJ Răcari
 790. Bălan Laurențiu Mihai, judecător, Tribunalul Covasna
 791. Velican Ioan Adrian, judecător, Tribunalul Covasna
 792. Benegui Alexandra Daniela, judecător, Tribunalul Covasna
 793. Carnariu Bianca – PJ Baia Mare
 794. Norica Nicoleta Iordache, judecător, Judecătoria sector 1 București
 795. Baran Florin, PJ sector 4 București
 796. Penciuc Andrada Roxana, judecător, Judecătoria Deva
 797. Ghiță Bogdan DNA
 798. Guiu Georgiana Edwina, judecător, Judecătoria sector 1 București
 799. Damaschin Ioana, PJ Cluj Napoca
 800. Nicoleta lucaciu, Judecători Oradea
 801. Trenca Ionela Violeta, PJ Vișeu
 802. Leordean Rica, PT Cluj
 803. Trofin Monica, Trib. Cluj
 804. Cozmei Daniela, judecător, Judecătoria Iași
 805. Ana Olivia Arion, judecător, Judecătoria Suceava
 806. Irina Constantin, DNA
 807. Amuscaliței Alin, PJ Cluj Napoca
 808. Tudose Mihaela, judecător, Judecătoria Sector 1 București
 809. Ionascu Cristina, PJ Bacău
 810. Ionașcu Cătălin, PJ Bacău
 811. Ecaterina Florea, Trib București
 812. Adrian Țîrlea, PT București
 813. Oana Andreea Onofrei, judecător, Judecătoria Sector 1
 814. Mariana Anghel, PT București
 815. Tudor Ionuț, PJ Caransebeș
 816. Buzoianu Alexandra, PJ Călărași
 817. Purice Cirpian Cristian, Trib. Ialomița
 818. Corina Lazea, PT Cluj
 819. Flavius Zene, judecător, Judecătoria Huedin
 820. Banoti Mădălina, judecător, Judecătoria Constanța
 821. Vasile Adriana Mihaela, judecător, Judecătoria Constanța
 822. Păun Iulian, judecător, Judecătoria Focșani
 823. Cristina Maria Luca, PT Neamț
 824. Amuscăliței Ioana Valeria, judecător, Judecătoria Cluj- Napoca
 825. Rotundu Gabriela Adriana, judecător, Judecătoria Iași
 826. Pau Adriana, PJ sector 2 București
 827. Mirel Toader, PJ Cluj Napoca
 828. Cosmina Chirilă, judecător, Judecătoria Cluj Napoca
 829. Vlad Grigorescu DNA
 830. Căilean Andreea Carolina – Jud. Târgu Mureș
 831. Cristina Raluca Radu – CA București
 832. Raluca Ioana Orza – Trib Specializat Mureș
 833. Ioana Tabacu, judecător, Judecătoria Craiova
 834. Ionuț Tabacu, judecător, Judecătoria Pitești
 835. Ordog Erika, judecător, Judecătoria Sfântu Gheorghe
 836. Anamaria Georgiana Flucuș, judecător, Judecătoria Sector 2 București
 837. Nagy Csilla Noemi, judecător, Judecătoria Târgu Mureș
 838. Buliga Andrei – DNA
 839. Dordea Alina, judecător, Judecătoria Blaj
 840. Iulia Andreea Decă, judecător, Judecătoria Sibiu
 841. Ioniți Anita, judecător, Judecătoria sector 2 București
 842. Solomon Marian, judecător, Judecătoria sector 4 București
 843. Angelica Ulianov, judecător, Tribunalul Constanța
 844. Simion Iuliana Maria, judecător, Judecătoria Constanța
 845. Andreica Lucia Maria – PJ Cluj Napoca
 846. Isac Anamaria Iulia – Jud Sibiu
 847. Orza Bogdan – DIICOT ST Târgu Mureș
 848. Chiazna Magdalena – PJ Drobeta Turnu Severin
 849. Gabriela Bratu – Jud Piatra Neamț
 850. Popovici Monica – Trib. Bihor
 851. Popovici Ion Adrian – PCA Oradea
 852. Ursuț Cristian – auditor justiție INM, an II
 853. Răchită Ioana – auditor justiție INM, an II
 854. Irina Petrov – auditor justiție INM, an I
 855. Calai Patricia – auditor justiție INM, an II
 856. Ciornei Dan – auditor justiție INM, an II
 857. Crețean Daniel – auditor justiție INM, an II
 858. Dordea Alexandra – DNA SC
 859. Șuiu Andrada Laura – auditor justiție INM, an II
 860. Minac Denisa Mădălina – auditor justiție INM, an I
 861. Marius Borta – auditor justiție INM, an I
 862. Motohoi Monica Elena – auditor justiție INM, an II
 863. Tanasă Cătălina Elena – auditor justiție INM, an II
 864. Constantin Alina – auditor justiție INM, an II
 865. Bordeianu Pleșescu Roxana – auditor justiție INM, an I
 866. Gheorghe Valentina Mihaela – auditor justiție INM, an II
 867. Ioana Cătălina Dulamă – auditor justiție INM, an I
 868. Geambașu Daria Alexandra – auditor justiție INM, an II
 869. Tacu Lavinia Constantina – auditor justiție INM, an II
 870. Siclitaru Diana – Jud sector 2
 871. Petrescu Alexandra – Jud sector 3
 872. Necula Mihai – auditor justiție INM, an I
 873. Paula Crina Pop – auditor justiție INM, an II
 874. Trufan Andrei Radu – auditor justiție INM, an I
 875. Valentina Cristina Nețoiu – auditor justiție INM, an I
 876. Iulia Gabriela Lulciuc – CA Suceava
 877. Prodișteanu George Bogdan – auditor justiție INM, an I
 878. Bianca Simona Bărnuțiu – auditor justiție INM, an I
 879. Asmarandei Andrei Iulian – PT Ilfov
 880. Dănilă Sanda Cristina – auditor justiție INM, an II
 881. Farcaș Carmen Mihaela – auditor justiție INM, an II
 882. Jarca Cristian Paul – auditor justiție INM, an I
 883. Cercega Lidia Claudia – auditor justiție INM, an I
 884. Innana Meleanca – auditor justiție INM, an II
 885. Tudor Filip – auditor justiție INM, an II
 886. Simion Boris – auditor justiție INM, an II
 887. Soloiu Adrian Sandu – PT București
 888. Iacob laura Mădălina – auditor justiție INM, an II
 889. Stroescu Bobby Sorin – PJ Timișoara
 890. Bocai Tudor Florin – PT Hunedoara
 891. Andreea Simona Suciu, judecător, Judecătoria sector 5
 892. Carastoian Irina, judecător, Judecătoria sector 1
 893. Cristea Ștefan Georgian – auditor justiție INM, an II
 894. Chichinejdi Paul Sebastian – auditor justiție INM, an I
 895. Moscu Alexandru – PJ Vaslui
 896. Doroftei Georgiana – auditor justiție INM, an II
 897. Ungureanu Alina – auditor justiție INM, an I
 898. Belei Daniel – PJ Ineu
 899. Nicoară Alexandra Ioana – auditor justiție INM, an II
 900. Dragota Larisa Petruța – auditor justiție INM, an II
 901. Ioana Bucur – auditor justiție INM, an II
 902. Saulea Ștefania Zoie – auditor justiție INM, an II
 903. Verde Andreea – auditor justiție INM, an II
 904. Bondar Elena Teodora – auditor justiție INM, an II
 905. Nechifor Mirela – auditor justiție INM, an I
 906. Mihaela Lazăr – auditor justiție INM, an I
 907. Sabău Delia – PJ Oradea
 908. Sipos Andreea Alexandra – Jud Cornetu
 909. Pop Florina Maria – auditor justiție INM, an II
 910. Cristina Nicoleta Bratila – PJ Ploiești
 911. Teodoru Raluca – auditor justiție INM, an I
 912. Mălina Frunză, judecător, Judecătoria Timișoara
 913. Alina Oana Iordache – auditor justiție INM, an II
 914. Mădălina Vlase, judecător, Judecătoria sector 5
 915. Olteanu Alexandra Diana, judecător, Judecătoria Drobeta Turnu Severin
 916. Boteanu Teona Gabriela – auditor justiție INM, an II
 917. Cătălin Marian Bunduc – DIICOT SC
 918. Cristina Ionescu Lupeanu – Trib București
 919. Brindea Oana Rozalia – PJ Târgu Mureș
 920. Stoian Ioan Andrei – PJ Reghin
 921. Marin Alexandru Marian – PJ Buftea
 922. Pleșca Diana Tatiana – auditor justiție INM, an II
 923. Andreea Sandu – Trib București
 924. Cătănoaie Alexandra Laura – auditor justiție INM, an II
 925. Szilagyi Robert Tiberiu – auditor justiție INM, an II
 926. Rizoiu Cristina Georgiana – auditor justiție INM, an II
 927. Apostol Andreea – Jud sector 3
 928. Bianca Găzdac – PJ Târgu Mureș
 929. Chilom Alexandru – auditor justiție INM, an II
 930. Nițulescu Marie- Jeanne, judecător, Judecătoria sector 3
 931. Pașea Irina – auditor justiție INM, an I
 932. Rusu Octav – auditor justiție INM, an I
 933. Bulbuc Andreea Petronela – auditor justiție INM, an II
 934. Ilie Florin – Jud Constanța
 935. Geană Cătălina – auditor justiție INM, an II
 936. Zănoagă Tatiana – auditor justiție INM, an II
 937. Carauș Nicolae – auditor justiție INM, an II
 938. Belchită Alexandru – auditor justiție INM, an II
 939. Lazăr Justine Anca – auditor justiție INM, an II
 940. Pităroiu Iulian – auditor justiție INM, an II
 941. Rebrean Bogdan – auditor justiție INM, an I
 942. Kovacs Domnica Maria – auditor justiție INM, an II
 943. Andrei Cristian – auditor justiție INM, an II
 944. Carla Alexandra Anghelescu – Trib București
 945. Vale Daniel – PJ Târgu Mureș
 946. Pavel Alexandra – auditor justiție INM, an I
 947. Carina Gabriela Lungu – auditor justiție INM, an II
 948. Gună Daniel Andrei – auditor justiție INM, an I
 949. Constantin Florydana – auditor justiție INM, an I
 950. Petrea Alin – auditor justiție INM, an II
 951. Varga Sanda Daria – PCA Cluj
 952. Alen Toroiman DIICOT Brașov
 953. George Micu – auditor justiție INM, an II
 954. Filip Ramona – PJ Oradea
 955. Petculescu Adelina – auditor justiție INM, an II
 956. Narla Liviu Alexandru, judecător, Judecătoria Giurgiu
 957. Stănciulescu Bogdan, judecător, Judecătoria sector 2
 958. Grăjdeanu Constantin – auditor justiție INM, an II
 959. Iulia Emilia Apostol, judecător, Judecătoria Piatra Neamț
 960. Matei Leontin – PJ sector 4
 961. Lucian Dieac – PT Neamț
 962. Ginghină Gorga Mirela – auditor justiție INM, an II
 963. Miroiu Floriana – PJ sector 4
 964. Duță Mihai Gabriel, judecător, Judecătoria Roșiori de Vede
 965. Bratulea Daniela PJ Râmnicu Sărat
 966. Dinulescu Gabriela PJ Râmnicu Sărat
 967. Grădină Laura Valentina – PT Tulcea
 968. Sterea Grossu Cosmin – Jud sector 4
 969. Mareș Luminița Gabriela – auditor justiție INM, an II
 970. Zăbavă Oana Maria, judecător, Judecătoria Sibiu
 971. Cruceru Cătălina, judecător, Judecătoria sector 2
 972. Goia Gheorghe – PJ Reghin
 973. Albescu Andrada – Jud sector 1
 974. George Daniel Danca PT MF Brașov
 975. Ellzica Tentiuc, judecător, Judecătoria Piatra Neamț
 976. Scorneică Iuliana – PJ sector 3
 977. Aniela Aliman, judecător, Judecătoria Târgu Jiu
 978. Căbulea Andrei Vasile, judecător, Judecătoria Târgu Jiu
 979. Filip Luminita Maria, judecător, Judecătoria Turda
 980. Daniela Toma, judecător, Curtea de Apel București
 981. Dumitru Raluca – PJ Topoloveni
 982. Toma Gheorghe – PJ Topoloveni
 983. Ana Maria Iftinca Voicu, judecător, Judecătoria sector 1
 984. Adina Dumitrița Munteanu, judecător, Judecătoria Piatra Neamț
 985. David-Deca Cornel, DNA ST Bv
 986. Neagoe Ana – auditor justiție INM, an II, Jud. Brașov
 987. Trifu Lucian – Pj Caracal
 988. Pascu Diana Roxana – auditor justiție, an II
 989. Liviu Urziceanu – Jud Arad
 990. Măceșeanu Mihaela – PJ Caracal
 991. Mircea Munje Florin PJ Oradea
 992. Pavel Andrada Ștefana – auditor justiție INM, anul I
 993. Ciocoiu Georgiana Mihaela – auditor justiție, an II
 994. Neculai Floriana Alina – auditor justiție, an II
 995. Matei Oana Maria – Jud. sector 1
 996. Vîntu Ana Maria – Jud. Bistrița
 997. Ciopa Ani Claudia PJ Baia Mare
 998. Cirdei Loredana – PJ Suceava 
 999. Ionuț Scarlat Comănescu, judecător, Curtea de Apel Pitești
 1000. Elena Popescu, judecător, Curtea de Apel Pitești
 1001. Buțu Jeanin Marian – auditor justiție anul II 
 1002. Roxana Stanciu, judecător Judecătoria sectorului 4
 1003. Anca Stoica, judecător, Judecătoria Sectorului 2
 1004. Elena Grecu procuror DNA
 1005. Dumitru Cheagă, procuror, DIICOT-SC 
 1006. Hincu Oana , PT Galați
 1007. Sandu Claudiu Constantin, procuror, Parchetul de pe lângă Tribunalul Brașov
 1008. Loredana Holmanu, Judecătoria Bacău
 1009. Alexandra Zetu, Judecătoria Suceava
 1010. Diana Gavrilă, judecător, Curtea de Apel București
 1011. Manea Theodora-Maria, auditor de justiție, anul I
 1012. Tetean – Vinteler Ada – PJ Gherla,
 1013. Toloarga Constantin Florin – PJ Gherla
 1014. Oancea Alexandru – PJ Gherla
 1015. Ardelean Cristina – auditor de justiție, an I
 1016. Baron Alina-Gabriela JS4
 1017. Sarmasan-Radu Alina-Rodica, Judecătoria Bistrița
 1018. Claudiu Statache – Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanța
 1019. Nicoleta Luca – PJ Timișoara
 1020. Foltea-Cretu Loredana – judecător – Judecătoria Moinești
 1021. Daniel Chiriac, Judecătoria Hârlău
 1022. Lungu Iolanda Elena – Judecătoria Vaslui
 1023. Oana Rugina – judecător Judecătoria Oradea
 1024. Andrei Crișan, auditor de justiție INM, anul I
 1025. Simon Oana, procuror, PJ Cluj-Napoca
 1026. Peter Antal Levente, judecător, Judecătoria Miercurea Ciuc
 1027. Nechifor Elena Alina, judecător, Judecătoria Iași 
 1028. Nicolae-Alexandru Ceslea, judecător, Tribunalul București
 1029. Cruceru Catalina, Judecătoria Sectorului 2 București
 1030. Florin Pantiru, PJ Cluj-Napoca
 1031. Amina Speranta Pantelimon, P.J.CRAIOVA 
 1032. Alex Arghir, Judecătoria Sectorului 2 București
 1033. Anca Jurma, procuror DNA structura centrala
 1034. Ciprian Coadă, judecător, Curtea de Apel Constanța
 1035. Gudumac Octavian, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 București
 1036. Benegui Bogdan, judecător, Tribunalul Brașov
 1037. Raluca Budiana, judecător, Judecătoria Craiova
 1038. Ghica Mihai Stefan, judecător, Judecătoria Cluj-Napoca
 1039. Ciprian Puie, procuror, DIICOT – ST Oradea
 1040. Bradea Dumitru Vlad, procuror, PJ Oradea
 1041. Marc Ionela Anca, judecător, Judecatoria Cluj Napoca
 1042. Muresan Flavius Gheorghe, Tribunalul Specializat Mureș
 1043. Andreea Corina Băluțoiu – JS1
 1044. Alina Maria Neculai, Curtea de Apel Suceava
 1045. Catalin Temneanu, Curtea de Apel Suceava
 1046. Remus Vasile Sas, Curtea de Apel Suceava
 1047. Dorina Nastase, Curtea de Apel Suceava
 1048. Florariu Gabriel, Curtea de Apel Suceava
 1049. Apostol – Iordachioaia Ionut, Curtea de Apel Suceava
 1050. Sebastian Olteanu – judecator CA Ploiești 
 1051. Adriana Macarie – judecător JS2
 1052. Oana Elena Pelin – judecător CAB
 1053. Alina Maria Neculai, Curtea de Apel Suceava
 1054. Criste Remus – PJ Sibiu
 1055. Melania Isopescu-judec.P.Neamt
 1056. Zaharia Irina, Judecătoria Iasi
 1057. Miron Simona Elena – Judecatoria Botosani
 1058. Miron Constantin Ciprian – Tribunalul Suceava
 1059. Laura Pleșa, judecător, Tribunalul București
 1060. Laura Bosie, judecător, Curtea de Apel București
 1061. Ioan Amariei, procuror, DNA
 1062. Rareș Ciaușu, procuror, DIICOT, ST Cluj
 1063. Carmen Cadea, judecător, Tribunalul Brașov
 1064. Minodora Elena Rusu, judecător Curtea de Apel Pitești
 1065. Cristina Muncioiu, judecător, Curtea de Apel Pitești
 1066. Danaila Dan, judecător, Judecătoria Vaslui
 1067. Cailean Ioan Danut, judecător, Judecătoria Vaslui
 1068. Husac Alina Cezara, judecător, Judecătoria Vaslui
 1069. DUMITRESCU CORNELIA,  procuror DIICOT ST Constanța
 1070. BRATOSIN LAURENTIU,  procuror DIICOT ST Constanța
 1071. BEJAN VASILE,  procuror DIICOT ST Constanța
 1072. TĂNASE CARMEN ECATERINA, procuror DIICOT ST Constanța
 1073. DRĂGUȘELEA CODRUȚA DIANA , procuror DIICOT ST Constanța
 1074. ȚUCĂ MARIUS VALENTIN, procuror DIICOT ST Constanța
 1075. ȚUCĂ IONUȚ DANIEL,  procuror DIICOT ST Constanța
 1076. Alina Uncheselu, judecător, JS2 București
 1077. Florina Rizescu, judecător, JS2 București
 1078. Marius Mihalascu Jud. Alexandria
 1079. Lumineanu Marius Alexandru – Judecătoria Rm. Vâlcea
 1080. Samoilă Octavian – Judecătoria Rm. Vâlcea
 1081. Fieroiu Alexandru Octavian – Judecătoria Rm. Vâlcea
 1082. Valentin Vlad – Judecătoria Rm. Vâlcea
 1083. Floricioiu Smaranda  – Judecătoria Rm. Vâlcea
 1084. Țuglui Corina – Judecătoria Rm. Vâlcea
 1085. Dinu Camelia – Judecătoria Rm. Vâlcea
 1086. Olariu Diana – Judecătoria Rm. Vâlcea
 1087. Dumitrescu Mirela Valentina – Judecătoria Rm. Vâlcea
 1088. Popa Cristiana Mirela – Tribunalul Vâlcea
 1089. Codruta Rusu – Tribunalul Mures
 1090. George Nicolae Ionescu, judecător, Tribunalul Arges
 1091. ion Alexandra, judecător Tribunalul Prahova
 1092. Tremura Mirel Cristian  – auditor anul II
 1093. Adelina Zamfir – Pj sector 6
 1094. Şerban Rareş – CA Oradea
 1095. Vîlcea Luciana Elena – PJ Cornetu
 1096. Pop Andrei – auditor anul I
 1097. Bacioiu Diana – Mădălina – auditor anul I
 1098. Zaharia Georgel -PJ Pascani
 1099. Mărginean Ioan Alexandru – Jud Alba Iulia
 1100. Horvat Lavinia – Jud Alba Iulia
 1101. Elena Milea – Jud Babadag
 1102. Vasile Andreea Florina – Pj Cornetu
 1103. Ioşca Alina – PJ Cornetu
 1104. Emilian Lupulescu – Jud sector 3
 1105. Şandru Cornelia Adriana – PICCJ
 1106. Pintea Răzvan Mihăiţă – auditor anul I
 1107. Moroiu Laura  – Jud Piatra Neamţ
 1108. Bene Ioan – PJ Târgu Bujor
 1109. Dumitrache Nicuşor Adrian – Pj sector 4
 1110. Carlan Nicolae Sergiu  – Jud Cluj Napoca
 1111. Sprincu Ana Maria – Jud Craiova
 1112. Pelmuş Ciprian – Pj Timişoara
 1113. Stamate Tamasan Nicolae – Trib Maramureş
 1114. Teleky Lucreţia – PT MF Braşov
 1115. Ristea Ramona  – TB Timiş
 1116. Benec Sînziana – auditor anul I
 1117. Avram Adelina Florina – auditor anul I
 1118. Gruia Teodor Streinu – auditor anul II
 1119. Alina Stamate Tamaşan – Tb Maramureş
 1120. Gavrilaş Raluca – Jud galaţi
 1121. Sălăjan Mădălina – Jud Marghita
 1122. Cojocaru Andreea Cristina – auditor anul II
 1123. Dobrescu Flaviu – PJ Cluj Napoca
 1124. Delea Sarca Georgiana – PJ Cluj Napoca
 1125. Alexandra Coca – Jud sector 2
 1126. Borteş Mihai – PJ Cluj Napoca
 1127. Tatar Gabriel – PJ Cluj Napoca
 1128. Mihai Laura Adina – PJ Cluj Napoca
 1129. Dragoş Gheorghe – PJ Cluj Napoca
 1130. Simon Oana  – PJ Cluj Napoca
 1131. Fadei Pavel – PJ Cluj Napoca
 1132. Ududec Ionel – PJ Cluj Napoca
 1133. Horge Diana  – PJ Cluj Napoca
 1134. Tofan Florinela – PJ Cluj Napoca
 1135. Panturu Valentin – PT Cluj
 1136. Ududec Anca – PJ Cluj Napoca
 1137. Kozma Bartok Szende – PJ Cluj Napoca
 1138. Pelmuş Atena – PT Timiş
 1139. Simion Dan – PT Sibiu
 1140. Danciu Loredana Elena – auditor, anul I
 1141. Benţan Vlad Alexandru – PJ Oradea
 1142. Vlăsceanu Andreea Cristina  – Jud sector 4
 1143. Stamatescu Alexandru – auditor, anul II
 1144. Tiba Morar Anca – PJ Oradea
 1145. Mehedin Crina  – Pj Aiud
 1146. Lucia Dobrin – CA Timişoara
 1147. Pricop Elena Mădălina – PJ Iaşi
 1148. Budulan Roxana  – CA Timişoara
 1149. Eduard Ştefan Jilavu – PJ Paşcani
 1150. Tarnovschi Alexandra Karina – auditor, anul II
 1151. Popovici Felicia – DNA ST Oradea
 1152. Ostafie Andrei – PJ Botoşani
 1153. Radmacher Raul – DIICOT ST Cluj
 1154. Magda Chirilă –  PJ sector 3
 1155. Câmpean Laura Monica – auditor, anul I
 1156. Dinu Mihai Adrian  – PJ Constanţa
 1157. Soponar Adriana  – Jud Satu Mare
 1158. Luciani Mihaela  – Jud sector 3
 1159. Octavia Pripasu – Jud sector 3
 1160. Dofin Cătălin Liviu – auditor, anul II
 1161. Cerbu Mircea Theodor – auditor, anul I
 1162. Anghel Monica – Jud Vălenii de Munte
 1163. Roxana Stoica – auditor, anul II
 1164. Teslovan Roxana Beatrice – auditor, anul II
 1165. Albă Bogdan Ovidiu – auditor, anul II
 1166. Ghenciu Ligia Cristina – auditor, anul I
 1167. Pop Ancuţa – Jud Reghin
 1168. Alexandra Bianca Prunea – Jud Târgu Mureş
 1169. Luca Mihaela Cornelia – Pj Oradea
 1170. Renyi Erika – PT Cluj
 1171. Aisachioaiei Andreea  – PJ Bacau
 1172. Stroe Vasile Marian – Jud Giurgiu
 1173. Georgescu Ruxandra Andreea PJ Suceava
 1174. Pitrop Cristina Beatrice – PJ Constanţa
 1175. Andreea Carali – Jud Cornetu
 1176. Ciprian Căzăceanu – PJ sector 1
 1177. Perian Alexandrina Mirela  – Jud Deva
 1178. Dumitru Dan Pj Bacau
 1179. Cristina Roşu – Pj Giurgiu
 1180. Adina Oana  – Jud Arad
 1181. Iulia Monica Enache  – Jud Bacau
 1182. Cosmin Macaşoiu – PJ Arad
 1183. Daniel Cornescu – Jud Târgu Jiu
 1184. Lavinia Barbu – Jud Târgovişte
 1185. Ramona Jardieanu DNA SC
 1186. Ovidiu Stoica – Jud Curtea de Argeş
 1187. Farcaş Hingan Georgiana  – Trib Cluj
 1188. Taşca Dan Ioan – Trib Cluj
 1189. Răşcanu Cristina – PT Cluj
 1190. Sfiriac Mihaela  – PT Cluj
 1191. Boţogan Marius Claudiu – PT Cluj
 1192. Drula Carim – auditor, anul II
 1193. Hauder Ştefania Dochiţa – auditor, anul II
 1194. Darie Cătălina – Trib Vaslui
 1195. Gheorghe Ciocan – Pj Drobeta Turnu Severin
 1196. Florina Băilescu – Pj Drobeta Turnu Severin
 1197. Buşică Maria Andreea – auditor justitie an I
 1198. Laura Pop – Jud Târgu Mureş
 1199. Ramon Geanam – PJ Arad
 1200. Bradin Aurora – PJ Arad
 1201. Camelia Dorina Grecu – Jud Târgu Lăpuş
 1202. Pavelescu Theodor – PT Cluj
 1203. Dorina Maciuca Prodan – PT Cluj
 1204. Gheorghița NANU, judecător, Curtea de Apel Pitești
 1205. Dumitru Andreea, procuror, PJS6
 1206. Ungureanu Cosmin, judecător, Judecătoria Slatina
 1207. Radu Mihai Necula – Tribunalul Prahova
 1208. Besu Ionel Laurențiu- Tribunalul Giurgiu 
 1209. Florin Mihăiță – Jud. Sect. 4
 1210. Burlacu Nicoleta, Judecătoria Timișoara
 1211. Dan Crînguș, Jud Craiova
 1212. Ivănescu Petrișor, PT Dolj
 1213. Elena Zorila, Jud Craiova
 1214. Rusu Ioan Catalin, Tribunalul Covasna
 1215. Velican Maria Daniela, Tribunalul Covasna
 1216. Andrei Camelia, Tribunalul Covasna
 1217. Munteanu Cosmin Traian, Tribunalul Covasna
 1218. Danusia Boicean, procuror șef serviciu, DNA Alba Iulia 
 1219. Alina Rasovan, procuror, DNA Alba Iulia 
 1220. Daniel Dumitru, procuror, DNA Alba Iulia 
 1221. Cătălin Serghei, Tribunalul Neamț
 1222. Robert Constantin Bumbu, Tribunalul Neamț
 1223. Claudia Vasiliu, Tribunalul Neamț
 1224. Mihaela Chiruță, Tribunalul Neamț
 1225. Marius Stancu JS1
 1226. Ionica Ninu, Tribunalul București
 1227. Iuliana Lucanu, procuror DIICOT – SC
 1228. Loredana Alexandrescu, Judecătoria Iasi
 1229. Savu Alina Felicia-Jud .Iasi
 1230. Laura Toma-Dăuceanu, judecător CAB
 1231. Ana-Maria Ruță, Judecătoria Pitești
 1232. Alina Oprea, Judecătoria Pitești
 1233. Dorina Ivascu, DNA – ST Galati
 1234. Bratu Nicoleta Monica – Tr. București 
 1235. Stroe Eliza Magdalena -Tr. București 
 1236. Tănăsescu, Tb. HD
 1237. Puscasu Florina – Judecatoria Faget
 1238. Puscasu Voicu – Judecatoria Deva
 1239. Apostol Cristina – DNA structura centrală
 1240. Gociu Marian, Judecătoria Cornetu
 1241. Burlacu Adriana, Judecătoria Buzău
 1242. Tomozei Adrian, Tribunalul Vaslui
 1243. Georgiana Ignat, Curtea de Apel București
 1244. Florin Tohotan – PT Maramureş
 1245. Ţigler Larisa – auditor justiţie an II
 1246. Alin Cozma – Pj sector 1
 1247. Nedelea Daniel Doru – Pj sector 1
 1248. Elena Bandoi – Jud Botoşani
 1249. Ionuţ Daniel Bandol – Jud Botoşani
 1250. Larisa Mujdei – Jud Botoşani
 1251. Cristian Vorniciasa – Jud Botoşani
 1252. Barbieru Ionel  – Jud Botoşani
 1253. Popescu Maria Lorena – Jud Ploieşti
 1254. Sulu Marius – PT Braşov
 1255. Horsia Alexandru – PJ Cluj Napoca
 1256. Popescu Anca – PJ Focşani
 1257. Bogdan Andrei Preda – DIICOT ST Alba Iulia 
 1258. Dan Cristian Ene – DIICOT ST Alba Iulia 
 1259. Doriana Rotaru  -DIICOT ST Alba Iulia 
 1260. Deriuş Laura – DNA
 1261. Benchis Diana Roxana – auditor justiţie an II
 1262. Maris Mădălina – auditor justiţie an II
 1263. Manolache Ana Maria – auditor justiţie an II
 1264. Burlacu Adina – auditor justiţie an I
 1265. Petcu Gabriela – Trib Dolj
 1266. Ilisie Teofil – PT Satu Mare
 1267. Pădureanu Oana Evelina – auditor justiţie an II
 1268. Grosu Crina Elena – auditor justiţie an II
 1269. Dragoş Olteanu – PJ Timişoara
 1270. Ghencea Răzvan – Jud Adjud
 1271. Ramona Cristea – Jud Botoşani
 1272. David Dan Adrian – Jud Deva
 1273. Moiş Corina – PJ Satu Mare
 1274. Moiş Maria – Jud Negreşti Oaş
 1275. Negruţiu Irina Alexandra – auditor justiţie an II
 1276. Adrian Pojoga – Jud Satu Mare
 1277. Ana Maria Lixandru – Jud Slatina
 1278. Corneliu Căpitan – Jud Satu Mare
 1279. Adelina Dulca – Jud Satu Mare
 1280. Aisachioaiei Vasile Cristian – PJ Bacău
 1281. Focşa Ioana – Jud Focşani
 1282. Petruşcă Gabriela Amalia – PJ Buftea
 1283. Cojocaru Anca – Jud Agnita
 1284. Rus Alina – Jud Târnâveni
 1285. Fraiu Flaviu – PJ Timişoara
 1286. Ivancu Beatrice Mihaela – Trib Timiș
 1287. Anca Roxana Giurgean – Jud Năsăud
 1288. Ilie Bîcu – Jud Botoșani
 1289. Hohota Adrian Ionuț  – Pj Satu Mare
 1290. Crina Muntean – Trib Bihor
 1291. Mihaela Dorina Maga, Judecătoria Botoșani
 1292. Viorica Flucșa – PT Timiș
 1293. Buculea Raluca – PJ Timișoara
 1294. Cornoiu Cosmin – Jud Videle
 1295. Pricole Laura Elena – PJ Roman
 1296. Tălmăcel Ciprian  – PJ Roman
 1297. Varganici Dragoș – PJ Roman
 1298. Grădinaru Christian – PJ Roman
 1299. Cucoș Ana Maria – PJ Roman
 1300. Liliana Zamfirescu – PT Timiș
 1301. Meszaroș Ioana Adina – PJ Satu Mare
 1302. Meszaroș Robert  – PJ Carei
 1303. Constantin Daniel, PJ Brezoi
 1304. Vacaru Gabi, PT Giurgiu
 1305. Adriana Vîlcu, Tribunalul Satu Mare
 1306. Cristina Țapliuc, PJ Iași
 1307. Craciun Florian Nicolae, PT Sălaj
 1308. Grigore Cristian, PT Harghita
 1309. Gâlcescu Dan, PT Harghita
 1310. Fabian Orsolya, PT Harghita
 1311. Iosifescu Răzvan, PT Harghita
 1312. Colceriu Sorin, PT Harghita
 1313. Chiriac Dragoş, PJ Miercurea Ciuc
 1314. Oana Stoenescu, Judecătoria sectorului 2 București
 1315. Mihaela Nistor – Judecătoria Iași
 1316. Ghimiș Adrian, PCA Timișoara
 1317. Marius Trion, PCA Timișoara
 1318. Olga Tent – PT Timiş
 1319. Ţiu Alexandra  – Jud Timişoara
 1320. Bătrînu Iuliana – PJ Focşani
 1321. Hosu Andrei – PT Caraş Severin
 1322. Olariu Nicuşor – PJ Caransebeş
 1323. Sorana Suciu  – Jud Tărgu Mureş
 1324. Mirela Arama – Trib Hunedoara
 1325. Meszaroş Tiberiu – PJ Babadag
 1326. Bîscă Elena – Jud Arad
 1327. Chila Doina – Jud Arad
 1328. Diana Bachioş – Jud Arad
 1329. Camelia Godean – Jud Timişoara
 1330. Toma Adina  – Trib Timiş
 1331. Rareş Marieş – Jud Reşiţa 
 1332. Cătălina Mihai – Jud Haţeg
 1333. Wilhelm Dunca – DIICOT ST
 1334. Alexandru Bica – Jud Segarcea
 1335. Stoicescu Andreea – auditor anul I
 1336. Sandu Alexandra – auditor anul I
 1337. Matei Gheorghe – PT Hunedoara
 1338. Anamaria Vida – Jud Arad
 1339. Călin Mihalas  – Jud Arad
 1340. Olaru Diana Elena – Jud Costeşti
 1341. Florea Ana Maria – Jud Sibiu
 1342. Rad Anca Maria – Trib Cluj
 1343. Buha Nicoleta Elena, Tribunalul Bucuresti
 1344. Iulian Minaev, judecător, Judecătoria Constanța
 1345. Marius Nastasia, judecător, Judecătoria Constanța
 1346. Ilie Constanţa, judecător, Judecătoria Constanța
 1347. Monica Vieru, judecător, Judecătoria Constanța
 1348. Ciprian-Gabriel Butaru, judecător, Judecătoria Constanța
 1349. Alina Lefter, judecător, Judecătoria Constanța
 1350. Elena-Lavinia Crăciun, judecător, Judecătoria Constanța
 1351. Eugenia Amzu, judecător, Judecătoria Constanța
 1352. Daniela-Alexandra Stamate, judecător, Judecătoria Constanța
 1353. Anca Pârleţeanu, judecător, Judecătoria Constanța
 1354. Mara Iacob, judecător, Judecătoria Constanța
 1355. Laura Pecheanu, judecător, Judecătoria Constanța
 1356. Teodorescu Oana, judecător, Judecătoria Constanța
 1357. Mihaela Stanciu, judecător, Judecătoria Constanța
 1358. Monica Rizea, judecător, Judecătoria Constanța
 1359. Andreea-Georgiana Baltag, judecător, Judecătoria Constanța
 1360. Oana-Mihaela Sorescu, judecător, Judecătoria Constanța
 1361. Bogdan-Mihai Dumitru, judecător, Judecătoria Constanța
 1362. Răzvan-Ionuţ Pricop, judecător, Judecătoria Constanța
 1363. Irina Ionescu, judecător, Judecătoria Constanța

 

No related posts.

Leave a comment


8 + five =