Forumul Judecătorilor din România: Declarațiile ministrului Tudorel Toader referitoare la profesionalismul experților GRECO pun în dificultate parcursul României ca membru al Consiliului Europei

Motto:

CAȚAVENCU (și mai lătrător): Să-și vază de trebile ei Europa! Noi ne amestecăm în trebile ei? Nu. N-are prin urmare dreptul să se amestece într-ale noastre…
(Ion Luca Caragiale, “O scrisoare pierdută”, 1883)

Asociația Forumul Judecătorilor din România își exprimă stupefacția în ceea ce privește declarațiile Ministrului Justiției, dl. Tudorel Toader, care a pus sub semnul întrebării competența experților GRECO care au întocmit raportul critic referitor la lupta anticorupție din România.

Potrivit art.11 din Constituția României, Statul român se obligă să îndeplinească întocmai și cu bună-credință obligațiile ce-i revin din tratatele la care este parte. Tratatele ratificate de Parlament, potrivit legii, fac parte din dreptul intern.

România a aderat la Consiliul Europei (CE) ca urmare a deciziei de la 4 octombrie 1993, formulată prin Rezoluția nr. 37/1993 a Comitetului de Miniștri al CE. Aderarea la CE, organizație fondată pe principiile respectului pentru drepturile și libertățile fundamentale ale omului, pentru valorile democrației și ale statului de drept, a constituit o etapă obligatorie în promovarea demersurilor României de aderare la Uniunea Europeană (UE) și la Organizația Tratatului Nord-Atlantic (NATO).

Prin OG nr.46/1999 a fost aprobată participarea României la Grupul de state împotriva corupției (GRECO), instituit prin Rezoluția Consiliului Europei nr.(99)5 din 1 mai 1999, deoarece fenomenul corupției reprezenta și reprezintă în continuare o amenințare serioasă împotriva statului de drept, democrației, drepturilor omului, echității și justiției sociale, împiedicând dezvoltarea economică, punând în pericol stabilitatea instituțiilor democratice și bazele morale ale societății.

GRECO veghează la punerea în practică a angajamentelor statele membre de a-și uni eforturile, de a-și împărtăși experiențele și de a acționa împreună în acest domeniu, prin intermediul unui proces dinamic de evaluare și presiune reciproce.

Experții GRECO sunt persoane calificate, extrem de bine pregătite profesional, cu o vastă experiență, fiecare stat membru furnizând o listă care conține maximum 5 experți. Activitatea de evaluare implică inclusiv urmărirea observațiilor statului verificat, întâlniri cu toate autoritățile relevante și supunerea anteproiectului de raport spre comentarii statului membru care face obiectul evaluării.

Rapoartele de evaluare sunt întocmai respectate de statele membre, în cadrul cooperării loiale și al evaluării reciproce dintre acestea.

Spre exemplu, Curtea Constituțională a României face referire (Decizia nr.138/2008) la rapoartele GRECO în motivarea respingerii unor critici de neconstituționalitate. De asemenea, deseori, Parlamentul României a legiferat în dorința respectării concluziilor raportorilor GRECO. Inclusiv modificările aduse legilor justiției au avut un astfel de fundament, Comisia Specială Comună fiind creată și pentru ”punerea în acord a rapoartelor GRECO cu prevederile Codului penal și Codului de procedură penală (Raportul de evaluare a României privind incriminările, 3 decembrie 2010, pct. 23, 24, 111, 112; Raportul de conformitate privind România, 7 decembrie 2012, Regretul efectiv, caracterul total automat și obligatoriu al clauzei de nepedepsire a denunțătorului, pct. 34, 37-42; Al doilea raport de conformitate a României, 12 decembrie 2014, pct. 35-37, 40, 41), așa cum reiese din Hotărârea nr. 69/2017 privind constituirea Comisiei speciale comune a Camerei Deputaților și Senatului pentru sistematizarea, unificarea și asigurarea stabilității legislative în domeniul justiției.

Prin urmare, Statul Român și-a respectat constant obligațiile internaționale ce îi reveneau din participarea la Grupul de state împotriva corupției (GRECO).

Într-un astfel de context, declarațiile Ministrului Justiției, dl. Tudorel Toader, cu privire la competența experților GRECO care au întocmit raportul critic referitor la lupta anticorupție din România sunt cel puțin stranii, inacceptabile într-un stat de drept și pun în pericol însuși parcursul României ca stat membru al Consiliului Europei, ștergând cu buretele toate eforturile autorităților române de a respecta partenerii europeni, desfășurate constant în ultimii 20 de ani.

 

judecător Dragoș Călin, Curtea de Apel București, co-președinte

judecător Anca Codreanu, Tribunalul Brașov, co-președinte

No related posts.

Leave a comment


two − = 1