Declaratia MEDEL de la Sofia (17 noiembrie 2018)

https://www.medelnet.eu/index.php/news/europe/473-medel-sofia-statement

MAGISTRAŢII EUROPENI PENTRU DEMOCRAŢIE ŞI LIBERTATE

DECLARAŢIE MEDEL SOFIA

MEDEL recunoaște rolul tot mai mare a judecătorilor și procurorilor în dezbaterea publică cu privire la statul de drept.
Magistrații nu au numai dreptul, ci şi obligația de a participa la informarea societății cu privire la drepturile cetățenilor și pentru a consolida statul de drept și percepția acesteia.
Magistrații pot, de asemenea, să se opună în mod public încălcării regulilor statului de drept și pot exprima dezacordul lor cu privire la implementarea actelor juridice pe care le încalcă.
MEDEL împărtășește opinia raportului „Etica judiciară – Principii, valori și calități“, aprobat prin Declarația de la Londra privind etica judiciară, adoptat de Rețeaua Europeană a Consiliilor Judiciare în anul 2010, care subliniază că:
”În același timp, obligația de rezervă nu poate oferi unui judecător o scuză pentru pasivitatea sa. Acesta nu ar trebui să vorbească în legătură cu cauzele cu care este învestit, însă este cel mai bine plasat pentru a explica normele legale și modul de aplicare al acestora. Judecătorul are un rol educativ în susținerea legii, împreună cu alte instituții care au aceeași misiune. Atunci când democrația și libertățile fundamentale sunt în pericol, obligaţia de rezervă nu mai are întâietate în faţa datoriei de a vorbi”.
În mod similar, Curtea Europeană a Drepturilor Omului în jurisprudența sa recunoaște dreptul judecătorilor de a participa la dezbaterea publică în problemele privind starea și funcționarea sistemului judiciar. O astfel de dezbatere se bucură de protecția art. 10 din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale.
După cum a declarat MEDEL în intervenţia sa la Forumul Justiţiei, organizat de Comisia Europeană în 2013, asociaţiile profesionale au un rol esenţial în dezbaterea publică având ca scop reafirmarea valorilor statului de drept și întâietatea âdrepturilor fundamentale. Prin intermediul asociaţiilor profesionale independente, judecătorii și procurorii pot îndeplini datoria de a participa la dezbaterea privind statul de drept, fără a încălca obligația de rezervă pe care o au.
MEDEL vede cu îngrijorare crescândă atacurilor în creștere asupra magistraților și a asociațiilor acestora. Respectivele atacuri sunt inițiate nu numai din cauza participării acestora la dezbaterea publică, dar şi ca urmare a deciziilor contrare așteptărilor guvernului. În special, sunt alarmante atacurile concentrate ale politicienilor din partidul de guvernământ și ale mass-media dependente de guvern în Polonia și Bulgaria.
MEDEL reamintește prin prezenta avizul nr. 18 al CCJE, aprobat în noiembrie 2018, în care se statuează în mod expres că „există o linie clară între libertatea de exprimare și de critică legitimă pe de o parte, și lipsa de respect, precum și o presiune nejustificată împotriva sistemului judiciar pe de altă parte“, iar «critica publică a sistemului judiciar trebuie să respecte întotdeauna cerințele prevăzute de articolul 10 alineatul (2) din CEDO și articolul 18 din Recomandarea Rec (2010) 12”.
MEDEL îşi declară sprijinul său deplin și solidaritatea faţă de toți magistrații supuşi intimidării și solicită tuturor comunităților judiciare din Europa să înregistreze toate cazurile de presiuni politice asupra magistraților. MEDEL le va face publice la nivel internaţional.

17 Noiembrie, 2018

No related posts.

Leave a comment


seven − = 5