Mâine și poimâine (20 și 21 ianuarie 2020) se desfășoară la Curtea de Justiție a Uniunii Europene pledoariile din cauzele C-83/19, C-127/19, C-195/19, C-291/19, C-355/19 și C-397/19, Asociația Forumul Judecătorilor din România și alții 

 

Între altele, pledoariile vor surprinde aspecte vizând natura juridică a Mecanismului de cooperare și de verificare instituit prin Decizia 2006/928, obligatorie pentru statele membre destinatare și care prevede obiectivele de referință pe care trebuie să le atingă România, concretizând condițiile enunțate în Tratatul de aderare, în conformitate cu valorile și principiile pe care se întemeiază Uniunea prevăzute în special la articolul 2 și la articolul 19 alineatul (1) al doilea paragraf din Tratatul privind Uniunea Europeană. 

Asociația Forumul Judecătorilor din România consideră că România trebuie să țină seama în mod corespunzător de cerințele și de recomandările formulate în rapoartele menționate și că nu poate adopta sau menține măsuri care contravin rezultatului prevăzut de acestea sau care riscă să îl compromită.

De asemenea, se vor avea în vedere condițiile de fond și modalitățile procedurale care trebuie să guverneze adoptarea deciziilor de numire în funcțiile de conducere în cadrul unei autorități judiciare competente să exercite acțiunea disciplinară împotriva judecătorilor și procurorilor, astfel cum este Inspecția Judiciară din România, în raport de articolul 19 alineatul (1) al doilea paragraf TUE.

Nu în ultimul rând, se va pune în dezbatere incidența articolului 19 alineatul (1) al doilea paragraf TUE cu privire la înființarea unei secții speciale în cadrul Ministerului Public competente să investigheze infracțiunile săvârșite de judecători și de procurori, numirea procurorilor în cadrul unei astfel de secții, precum și funcționarea acesteia prin emiterea unor ordonanțe de urgență de către Guvern.

Asociația Forumul Judecătorilor din România va fi reprezentată la Curtea de Justiție a Uniunii Europene de judecătorii Dragoș Călin și Lucia Zaharia, co-președinți ai asociației.

 

Asociația Forumul Judecătorilor din România

judecător Dragoș Călin, co-președinte

judecător Lucia Zaharia, co-președinte 

                    

No related posts.

Leave a comment


one − = 0