Răspuns al Consiliului Judiciar al Republicii Slovenia cu privire la reluarea graduală a activității instanțelor din Slovenia

La cererea Asociației Forumul Judecătorilor din România, la data de 6 mai 2020, Consiliul Judiciar al Republicii Slovenia a expediat următorul răspuns:

„În legătură cu solicitarea dumneavoastră, vă informăm că în Republica Slovenia, în conformitate cu Legea privind măsurile de protejare a justiției, administrației publice și alte domenii publice, pentru a ajuta la reducerea răspândirii infectării cu SAR-CoV-2, am luat următoarele măsuri:

Nu au fost impuse termene limită judiciare pentru exercitarea drepturilor părților în cadrul procedurilor în fața instanțelor, cu excepția pricinilor urgente. Se consideră că părțile sunt încă în termen pentru depunerea unei plângeri constituționale.

Dacă instanța nu a putut decide cu privire la aspectele urgente menționate anterior din cauze temeinic motivate care rezultă din motivarea instanței, președintele instanței superioare directe a desemnat o altă instanță competentă.

În temeiul articolului 83a din Legea de organizare a instanțelor și a Legii privind măsurile provizorii pentru chestiuni judiciare, administrative și de altă natură publică, pentru a face față răspândirii infecției cu COVID-19, Președintele Curții Supreme a Republicii Slovenia a emis un ordin prin care a declarat că, începând cu data de 31 martie 2020, toate instanțele trebuie să organizeze dezbaterile orale și să se pronunțe numai într-un număr limitat de dosare, pe care le considerau ca fiind chestiuni urgente.

Toate audierile și ședințele de urgență au fost realizate prin videoconferință, dacă au fost îndeplinite cerințele tehnice și de spațiu. Toate ședințele de judecată programate în cauzele care nu sunt urgente au fost anulate.

Pe durata măsurilor speciale (cu excepția cazurilor urgente), nici părțile, nici reprezentanții lor sau alte persoane nu au fost lăsate/lăsați să intre în clădirile instanțelor; comunicările au fost efectuate doar prin poștă sau prin portalul e-Courts, acolo unde a fost posibil; părțile au putut utiliza adrese de e-mail și numere de telefon pentru a comunica cu instanțele în timpul programului de lucru.

În cazurile urgente, părțile, reprezentanții lor sau alte persoane care doresc să aibă informații cu privire la proceduri trebuie să anunțe sosirea în prealabil prin intermediul adreselor de e-mail și ale numerelor de telefon ale instanței, care sunt publice, în timpul programului de lucru.

În toate cazurile care nu sunt vizate de situațiile menționate mai sus, instanțele au desemnat un punct de intrare în clădirea instanței, unde sunt luate toate măsurile preventive necesare pentru a preveni răspândirea virusului. Toți vizitatorii care intră în sediul instanței trebuie să poarte o mască pe față și mănuși de protecție, care sunt furnizate de personalul instanței.

Pentru a preveni răspândirea infecției, pentru a proteja sănătatea și viața oamenilor, pentru a asigura funcționarea instanțelor și pentru a asigura exercitarea drepturilor și obligațiilor, judecătorul poate exclude temporar publicul din ședințele de judecată în cauzele urgente.

La data de 5 mai 2020, Președintele Curții Supreme a Republicii Slovenia a emis un nou ordin de modificare a celui anterior. De la această dată, toate instanțele pot organiza ședințe de judecată, pot decide și pot comunica înscrisurile chiar și în cauzele care nu sunt considerate urgente. Instanțele pot efectua aceste acte, astfel încât să asigure protecția sănătății și vieții umane și să prevină răspândirea infecțiilor virale și în conformitate cu condițiile prevăzute în ordin și în alte măsuri stabilite de președintele Curții Supreme.

În ceea ce privește comunicarea actelor judiciare, chiar și în dosarele urgente, Curtea Supremă subliniază că termenele în aceste cauze încă nu curg, în ciuda comunicării hotărârilor judecătorești. Pentru părți, acest lucru înseamnă că au luat cunoștință de actele judiciare, dar încă nu sunt obligate să acționeze, dacă nu doresc. Termenele vor începe să curgă în prima zi după data încetării măsurilor speciale, care va fi, de asemenea, făcută public. În pofida tuturor celor de mai sus, părțile pot, de asemenea, să depună acțiuni  în acest timp, dacă doresc acest lucru, și astfel să accelereze singuri procedurile judiciare.

Instanțele vor continua să judece și să organizeze ședințe de judecată doar în cazuri urgente, în conformitate cu dispozițiile articolului 83 din Legea instanțelor judecătorești și cu Ordinul Președintelui Curții Supreme. Prin noul ordin, Președintele Curții Supreme a extins gradual tipul de cauze urgente, începând cu data de 5 mai 2020.

Pe durata măsurilor speciale, părțile, reprezentanții lor și alte persoane care doresc informații legate de o anumită cauză, care nu au primit citația pentru a se prezenta în instanță, trebuie să anunțe instanța în avans în timpul programului, utilizând adresele de e-mail și numerele de telefon care au fost comunicate public în acest sens.

Ordonanța Președintelui Curții Supreme a Republicii Slovenia și măsurile specificate în aceasta, în vigoare de la data de 5 mai 2020, sunt valabile până la data la care măsurile vor înceta, dar nu mai târziu de 1 iulie 2020.”

No related posts.

Leave a comment


+ one = 2