Răspuns primit de FJR din partea Ministerului Justiției din Republica Letonia cu privire la modul în care funcționează sistemul judiciar în timpul pandemiei și după această perioadă

”Ca răspuns la solicitarea dumneavoastră, vă indicăm faptul că starea de urgență legată de restricționarea răspândirii COVID-19 în Letonia este în vigoare începând cu 12 martie 2020. Având în vedere că Letonia se află în stare de urgență, s-au impus măsuri care restricționează circulația și adunarea persoanelor, ce au afectat și activitatea instanțelor. Pentru a se asigura accesul la justiție și la ședințele de judecată, Letonia a pus în aplicare măsuri stricte împotriva răspândirii virusului COVID-19 (inclusiv echipamente de protecție personală pentru angajații instanțelor și vizitatori, salubrizarea clădirilor și instalațiilor etc.). Mai precis, ședințele de judecată au avut loc în instanțe doar în cazurile care implică încălcări semnificative ale drepturilor persoanelor și urgență obiectivă, sub rezerva tuturor garanțiilor epidemiologice. În alte cazuri, a fost luată o decizie de amânare a audierii cauzei sau s-a decis soluționarea cauzei doar în procedura scrisă.

Este planificat ca starea de urgență din Letonia să înceteze pe 9 iunie 2020. În consecință, activitatea instanțelor va fi continuată în mod normal, respectând, în același timp, toate măsurile de protecție împotriva virusului stabilite în țară. De asemenea, este planificat ca o instanță să poată examina cauzele civile în procedura scrisă, în cazul în care se poate asigura conformitatea cu drepturile procedurale ale participanților, iar instanța nu a considerat necesară soluționarea cauzei printr-o audiere orală. În aceste cazuri, instanța va informa, în timp util, participanții în legătură cu judecarea cauzei civile în procedura scrisă, specificând un termen pentru prezentarea de concluzii suplimentare sau pentru alte cereri procedurale. Totodată, este prevăzut că, în cadrul procedurilor de apel, un dosar penal să poată fi judecat în procedura scrisă și în alte cazuri care nu sunt menționate în Codul de procedură penală, cu excepția situației în care un procuror sau o persoană ale cărei interese și drepturi sunt încălcate de o plângere sau procedură obiectează față de aceasta.

Instanțele și părțile sunt, de asemenea, încurajate să profite de ocazia de a participa la judecată prin videoconferință. Creșterea volumului încărcării echipamentelor de videoconferință în instanțe dovedește că sunt folosite în mod activ (echipamente de videoconferință sunt disponibile în fiecare instanță din Letonia).”

No related posts.

Leave a comment


two + 2 =