Răspunsul emis de Consiliul Superior al Magistraturii la petiția formulată de Asociația Forumul Judecătorilor din România cu privire la proiectele finanțate cu fonduri europene derulate de CSM în perioada 2017-2020