Revista Forumul Judecătorilor nr.2/2020

Cuprins

 

EDITORIAL

Gabriel Caian – Procesomania

 

INTERVIU

Interviu cu scriitorul portughez José Rodrigues dos Santos

 

ATITUDINI

Joshua Kastenberg – National Security and Judicial Ethics: The Exception to the Rule of Keeping Judicial Conduct Judicial and the Politicization of the Judiciary [articol în lb. engleză]

Leah M. Litman – Muted Justice [articol în lb. engleză]

John G. Browning – Should Judges Have a Duty of Tech Competence? [articol în lb. engleză]

STUDII JURIDICE 

Serena Evda Militaru – Semnificaţia sintagmei „preţul plătit” în înţelesul art. 24 alin. (2) – (4) din Legea nr. 165/2013. Plafonarea despăgubirilor primite de persoanele care au încheiat convenţii privind drepturile asupra imobilelor care fac obiectul legilor de restituire

JURISPRUDENȚĂ

Din jurisprudența recentă a Curții Europene a Drepturilor Omului

Cauza Kövesi împotriva României – Hotărârea din 5 mai 2020 (traducere integrală)

Din jurisprudența recentă a Curții de Justiție a Uniunii Europene

1. Concluziile avocatului general Michal Bobek prezentate la 23 septembrie 2020 în cauzele conexate C‑83/19 (Asociația „Forumul Judecătorilor din România” împotriva Inspecției Judiciare), C‑127/19 (Asociația „Forumul Judecătorilor din România”, Asociația „Mișcarea pentru Apărarea Statutului Procurorilor” împotriva Consiliului Superior al Magistraturii) și C‑195/19 (PJ împotriva QK), cauza C‑291/19 (SO împotriva TP și alții) și cauza C‑355/19 (Asociația „Forumul Judecătorilor din România”, Asociația „Mișcarea pentru Apărarea Statutului Procurorilor”, OL împotriva Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Procurorul General al României)

2. Concluziile avocatului general Michal Bobek prezentate la 23 septembrie 2020 în cauza C‑397/19 (AX împotriva Statului Român – Ministerul Finanțelor Publice)

 

Din jurisprudența recentă în materia organizării judecătorești și a statutului magistraților

  1. Soluția legislativă cuprinsă în art.60 din Legea nr.303/2004, care nu precizează condițiile transferării judecătorilor, încalcă art.125 alin.(2) din Constituție. Elementele esențiale ale carierei judecătorilor, inclusiv transferul, trebuie să fie reglementate prin lege organică, iar nu prin regulamente emise de Consiliul Superior al Magistraturii

  1. Beneficiul intrării în avocatură sau notariat fără examen, după eliberarea din funcție, pentru foștii judecători de la Înalta Curte de Casație și Justiție cărora le-a expirat mandatul sau care au fost eliberați din funcție din motive neimputabile, nu instituie discriminări față de ceilalți foști magistrați care nu se bucură de această posibilitate

  1. Cerere de continuare a activității la o altă instanță judecătorească, după data încetării mandatului în funcția de președinte al unei instanțe. Acest drept nu poate fi exercitat discreționar, interesele bunei funcționări a sistemului judiciar, precum și cele referitoare la echitate limitează sfera opțiunilor judecătorului

 

  1. Activitatea personalului auxiliar de specialitate nu dobândește vreunul din atributele esențiale ale activității de înfăptuire a justiției, specifice judecătorilor, întrucât, chiar și atunci când, în rarele genuri de cauze repetitive, tehnoredactează, la solicitarea membrilor completului de judecată și sub îndrumarea acestora, proiecte de hotărâri, pe baza modelului dat de aceștia, raționamentul juridic care stă la baza soluției adoptate și motivarea soluției sunt stabilite, în mod exclusiv, tot de membrii completului de judecată, prin indicarea modelului care trebuie respectat și prin îndrumările acordate, rolul personalului auxiliar fiind, în mod evident, unul pur tehnic

(selecții de Dragoș Călin)

PREZENTĂRI

  1. Asociația Forumul Judecătorilor din România – White Paper: Programele de televiziune. Minima implicare a Consiliului Național al Audiovizualului în protejarea demnității și imaginii magistraților [studiu în lb. română și lb. engleză]

  1. Avizul Consiliului Consultativ al Judecătorilor Europeni nr.23(2020) – ”Rolul asociațiilor judecătorilor în susținerea independenței puterii judecătorești”

 

GREFA VESELĂ

Un jurist de 41 de ani din Londra și-a chemat în judecată mama și tatăl, în speranța că va obține susținerea financiară a acestora până la sfârșitul vieții lor

No related posts.

Leave a comment


9 − = one