DREPT LA REPLICĂ

În vederea unei corecte informări a opiniei publice, Asociaţia Forumul Judecătorilor din România arată că sunt nereale şi dovedesc rea-credinţă afirmațiile organizaţiei Grupul de Investigaţii Politice (GIP) dintr-un articol apărut pe site-ul https://grupul.ro, cu titlul „Camelia Bogdan i-a cerut lui Dragoș Călin să-i faciliteze obținerea unui pașaport de serviciu.

Prin Hotărârea din 29.08.2020 a Consiliului Director al Asociaţiei Forumul Judecătorilor au fost împuterniciţi domnii judecători Dragoş Călin şi Alinel Bodnar, în vederea reprezentării asociaţiei şi susţinerii pledoariilor în cauza C-547/19 la Curtea de Justiţie a Uniunii Europene din data de 08.09.2020. Pledoariile fiind anulate și înlocuite cu concluzii scrise cu câteva zile înainte de termenul fixat, nu s-a pus niciun moment problema utilizării paşapoartelor, de orice fel.

Subliniem că Asociaţia FJR, nici Consiliul Director şi nici vreun membru individual, nu au efectuat demersuri şi nici nu au facilitat obţinerea de către doamna judecător Camelia Bogdan a unui paşaport de serviciu în vederea deplasării la Luxembourg, domnia sa fiind citată de Curtea de Justiţie a Uniunii Europene să participe la pledoarii în calitate de parte, în virtutea unei sesizări conexe, formulate de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în propriul dosar.

Acest fapt rezultă și din adresa nr. M2-3/22414/26.04.2021 emisă de Ministerul Afacerilor Externe – Departamentul Consular, care confirmă că Centrul Național de Pașapoarte Diplomatice și de Serviciu nu a identificat niciun fel de cerere de eliberare a unui pașaport de serviciu pentru doamna judecător Camelia Bogdan, adresată de Asociația Forumul Judecătorilor din România sau de un membru al Asociației în perioada de referință.

Precizăm că atribuţia verificării documentelor sau motivelor oricărui solicitant de paşaport de serviciu revine emitentului, iar Legea nr. 248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate prevede, la art. 12 alin. 1, pe lângă literele a) şi e), situaţia de la litera g), deschizând calea obţinerii documentului de călătorie oricăror „alte persoane” care călătoresc în străinătate în scopul desfăşurării de activităţi ce pot fi încadrate în noţiunea de „misiuni oficiale”, potrivit uzanţelor proprii în această materie.

În fine, atragem atenţia asupra faptului că şi această sesizare adresată Inspecţiei Judiciare, de către o organizaţie implicată în lumea politică, potrivit obiectivelor declarate, vizează chestiuni ce ţin de exercitarea efectivă a dreptului la apărare al părţilor din cauzele aflate pe rolul Curţii de Justiţie a Uniunii Europene.

Publicarea hotărârii în cauzele CJUE este iminentă, motiv pentru care solicităm încetarea oricărei acţiuni abuzive de discreditare a persoanelor implicate în desfăşurarea procedurilor.

De asemenea, pentru corecta informare a cetăţenilor, solicităm organizaţiei Grupul de Investigaţii Politice (GIP) să publice pe aceeaşi pagină web prezentul drept la replică. Membrii Asociaţiei, pentru simplul fapt de a le fi atribuite în mod speculativ astfel de acțiuni, îşi rezervă dreptul de a chema în judecată persoanele care, prin așa-numita „dezvăluire”, le creează prejudicii de imagine.

Solicităm mass-media să nu preia această acuzaţie vădit nefondată şi să îşi bazeze ştirile pe o activitate documentară onestă şi completă, asupra tuturor elementelor factuale.

judecător Lucia Zaharia, Curtea de Apel București, co-președinte

No related posts.

Leave a comment


six + = 13