Asociația Forumul Judecătorilor din România și Asociația Inițiativa pentru Justiție: Se impune respectarea obligaţiei de rezervă ce caracterizează profesia de magistrat, lasând autorităţile judiciare din Republica Moldova să soluţioneze un conflict judiciar, fără a fi supuse unor presiuni de orice fel

Asociația Forumul Judecătorilor din România și Asociația Inițiativa pentru Justiție au luat cunoştinţă de comunicatul unor asociaţii ale magistraţilor din România din data de 30 iunie 2021, care condamnă ”gravele atentate la independenţa justiţiei, democraţiei şi statului de drept din Republica Moldova” întrucât Preşedintele acestui stat a revocat decretul de numire a unui judecător în funcţia de preşedinte al Curţii de Apel Chişinău.

Dincolo de faptul că acest eveniment a fost larg dezbătut în presa internă din Republica Moldova, fiind expuse inclusiv opinii în sensul că această măsură putea fi luată în baza Codului administrativ, esenţial este că persoana afectată prin respectiva măsură de revocare se poate adresa justiţiei, astfel încât doar instanţele judecătoreşti vor stabili dacă s-au încălcat dispoziţiile legale sau independenţa magistratului.

În condiţiile în care judecătorul revocat s-a adresat instanţei, orice aprecieri sau comentarii vehemente pe marginea acestei situaţii pot fi interpretate ca o presiune asupra judecătorilor care vor soluţiona litigiul, motiv pentru care se impune din partea magistraţilor români păstrarea rezervei şi respectarea dreptului părţilor la o instanţă independentă şi imparţială.

Subliniem, totodată, faptul că în cursului anului 2019, autorităţi ale statului român au procedat la revocarea mandatului de conducere al unui magistrat român, fără ca acestuia să i se asigure posibilitatea de a contesta în instanţă decizia, cu privire la această conduită ce încălca independenţa sistemului doar subscrisele asociații atrăgând atenţia.

În concluzie, apreciem că s-ar impune respectarea obligaţiei de rezervă ce caracterizează profesia de magistrat, lasând autorităţile judiciare din Republica Moldova să soluţioneze conflictul fără a fi supuse unor presiuni de orice fel.

Asociația Forumul Judecătorilor din România

Asociația Inițiativa pentru Justiție

No related posts.

Leave a comment


+ 2 = eight