(Română) Concluziile avocatului general C-817/21 | Inspecția Judiciară – Organe de cercetare disciplinară a magistraților: potrivit avocatului general Collins, dreptul Uniunii se opune unei reglementări naționale care încredințează inspectorului-șef adjunct sarcina de a supraveghea examinarea sesizărilor formulate împotriva inspectorului-șef