(Română) Legea disciplinară mai favorabilă – Curtea de Casație a Belgiei, Hotărârea din 22 octombrie 2004