Contents in Romanian

Cuprins nr. 1/2010  

INTERVIURI – Despre justiţie şi judecători 

Interviuri cu domnii Neagu Djuvara, Virgil Nemoianu, Matei Vișniec, Valerius M. Ciucă și Florin Streteanu

 

ATITUDINI

Éric Battistoni, Marco Bouchard – Medierea şi concilierea: norme europene şi naţionale

Aleš Zalar – Ce pot face guvernele pentru a dezvolta medierea?

Béatrice Brenneur – Când medierea transformă judecătorii şi justiţia 

Louise Otis – Medierea judiciară și transformarea justiţiei 

Jaime Octavio Cardona Ferreira – Medierea şi importanţa judecătorilor de pace portughezi

Alessandro Bruni – Medierea în Italia 

Christophe Strecker – Medierea familială în cadrul cooperării internaţionale judiciare

Evgheni Georgiev – Entuziasm – este oare suficient pentru a promova medierea?

Robert M. Levy – Medierea în Statele Unite ale Americii  

Sanda Lungu – Medierea în România

Elena Highton Nolasco – Medierea în Argentina

Gabriela Calbureanu – From local tribes and elders councils to global villages and savage judges: Avoiding Babylon

 

STUDII JURIDICE

Iolanda Agafiţei – Măsurile de protecţie a minorilor din prisma jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului

Claudia Prilogan, Dan Manea Aspecte privind participarea Fondului de protecţie a victimelor străzii la procesul penal

Roxana Maria Lăcătuşu – Critici asupra admisibilităţii constatării vacanţei succesorale de către instanţe

Ionuţ Militaru – Măsura tehnico-administrativă a ridicării vehiculelor staţionate neregulamentar aplicată în baza O.U.G. nr.195/2002. Competenţa soluţionării contestaţiei

Dragoş Călin – E-justice în Uniunea Europeană

 

JURISPRUDENȚĂ

Agent/colaborator al securităţii ca poliţie politică. Cererea de reexaminare a unei soluţii pronunţate, rămasă definitivă, este admisibilă numai dacă cererea de reexaminare ar avea la bază probe noi care să nu fi fost analizate cu ocazia admiterii primei soluţii

Răspunderea Statului Român pentru prejudiciul moral şi material provocat reclamantului, ca urmare a încălcării dreptului acestuia la un proces echitabil, în sensul art. 6 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, sub aspectul duratei procedurii. Caracterul obiectiv al răspunderii statului

PREZENTĂRI

Conferinţa „Normarea muncii în instanţe. Necesitate, reglementare, consecinţe”. Relatare

GEMME – Grupul European al Magistraţilor pentru Mediere

Forumul Internaţional de Mediere pentru Justiție

 

GREFA VESELĂ

Decizie a instanţei americane din New Orleans privind stabilirea unui alt termen pentru audieri cu ocazia victoriei istorice a echipei de fotbal american New Orleans Saints

 

Leave a comment


9 − = six