Contents in Romanian

Cuprins nr. 3/2009 

EDITORIAL 

Roxana Maria Lăcătuşu – Criza din justiţia română a anului 2009. Demnitatea magistraţilor

Demnitate prin reformă în sistemul judiciar, în beneficiul cetăţenilor                       

Interviu cu d-na Olga Kudeshkina – judecătoare din Rusia exclusă din magistratură pentru exprimarea opiniei în legătură cu starea sistemului judiciar 

ATITUDINI 

Ionuţ Militaru, Dragos Călin – Libertatea de exprimare a magistraţilor. Limite şi vulnerabilităţi 

Eric Alt – Organizarea sistemului judiciar: o problemă europeană 

Agnès Galajda –  Independenţa justiţiei şi corupţia în sistemul judiciar – experienţa sistemului judiciar ungar 

Alexandru Ştefan Predescu – Activitatea de implementare a proiectelor cu finanţare europeană la nivelul Ministerului Public 

Joaquín Bayo-Delgado – Autoguvernarea instanţelor – modelul ierarhic (pe verticală) vs. modelul democratic (pe orizontală). Modelul spaniol 

James E. McMillan, Carolyn E. Temin – Determinarea gradului de complexitate a cauzelor – folosirea datelor deţinute în vederea administrării instanţelor 

STUDII JURIDICE 

Ana-Maria Lucia Zaharia – Clauzele abuzive în contractele încheiate de consumatori 

Florin Mihăiţă –  Drept contravenţional. Aspecte privind măsura complementară a confiscării mijlocului de transport prevăzută de O.U.G nr. 12/2006 

Tamara Laliashvili – Negocierea pedepsei în procesul penal german 

Lon L. Fuller – Cea mai controversată hotărâre judecătorească a tuturor timpurilor. Cazul exploratorilor speologi

Gerald N. Rosenberg – Romancing the Court

Dragoş Călin – Tragicomic în aplicarea dreptului comunitar în România

Evangelia Palaiologou – Imigraţia feminină în Grecia


JURISPRUDENŢĂ

Hotărârea Curţii Europene a Drepturilor Omului pronunţată în cauza  Kudeshkina c. Rusiei în data de 26 februarie 2009

 Hotărârea Curţii Europene a Drepturilor Omului pronunţată în cauza Albayrak c. Turciei în data de 31 ianuarie 2008

 Curtea Supremă a Statelor Unite ale Americii – Calderon vs. Thompson, 9 decembrie 1997

PREZENTĂRI

Manjola Bejleri – Personalitatea juridică şi obiectivele Asociaţiei Judecătorilor Albanezi

GREFA VESELĂ

Ordonanţa Tribunalului de Primă Instanţă (Camera a patra) din 6 iulie 2009 în cauza T‑181/09, Cornelia Oprea c. Comisiei Comunităților Europene

Ordonanţa Tribunalului de Primă Instanţă (Camera a șasea) din 22 iulie 2009 în cauza T‑234/09, Constantin Hârsulescu c. României

RECENZII

David Pannick – I Have to Move my Car. Tales of Unpersuasive Advocates and Injudicious Judges, 31 octombrie 2008, Hart Pub, Oxford and Portland, Oregon