Decizii relevante ale Curții Constituționale în materia organizării judiciare, a statutului judecătorilor și procurorilor și în materia altor profesii juridice

Cele trei volume [Decizii relevante ale Curții Constituționale în materia organizării judiciare; Decizii relevante ale Curții Constituționale în materia statutului judecătorilor și procurorilor; Decizii relevante ale Curții Constituționale în materia altor profesii juridice (avocaţi, notari, consilieri juridici, executori judecătorești, mediatori, personalul auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea)] reunesc pentru prima oară împreună jurisprudența instanței de contencios constituțional cu referire la organizarea judiciară și statutul profesiilor juridice.

Statutul magistraților urmăreşte să asigure competenţa, independenţa şi imparţialitatea pe care, în mod legitim, orice persoană le aşteaptă de la instanţe şi de la fiecare judecător căruia îi este încredinţată apărarea drepturilor sale, dar și stabilitatea procurorilor. În același timp, organizarea judecătorească asigură independenţa instanțelor și a judecătorilor, condiţie obligatorie pentru existenţa statului de drept şi garanţia fundamentală a unui proces echitabil, puterea judecătorească fiind unul dintre cei trei piloni fundamentali, egali ca importanţă, ai statului de drept, alături de legislativ și executiv. Această independenţă trebuie să existe în raport cu societatea, în general, dar şi cu părţile din orice litigiu asupra căruia judecătorii trebuie să se pronunţe. În plus, profesia de avocat se desfășoară după reguli stabilite prin lege, în scopul asigurării unei asistenţe juridice calificate, cei care doresc să practice această profesie fiind datori să respecte legea şi să accepte regulile impuse de aceasta.

Un astfel de proiect este extrem de util pentru toate profesiile juridice, prin prisma informațiilor furnizate, urmărind pe rând frământările și soluțiile Curții Constituționale, respectarea statului de drept și a coordonatelor dreptului la un proces echitabil, una dintre componentele principiului asigurării preeminenţei dreptului într-o societate democratică.

Selecția a fost realizată de Dragoș Călin, judecător, Curtea de Apel București, proiectul fiind sprijinit de Asociaţia Forumul Judecătorilor din România.

Decizii relevante ale Curții Constituționale în materia organizării judiciare

Decizii relevante ale Curții Constituționale în materia statutului judecătorilor și procurorilor

Decizii relevante ale Curții Constituționale în materia altor profesii juridice

No related posts.

Lasă un comentariu


two − = 0