(Română) Dicționar de Drepturile Omului, C.H. Beck, București, 2013