Limitele libertăţii de exprimare. Politicieni, jurnalişti, magistraţi. Comentarii şi jurisprudenţă, Editura Hamangiu, București, 2014

Vasile Bozeșan, judecător, Judecătoria Alexandria
Dragoş Călin, judecător, Curtea de Apel Bucureşti
Florin Mihăiță, judecător, Judecătoria sectorului 4 Bucureşti
Ionuț Militaru, judecător, Tribunalul Bucureşti
Dorin Pană, avocat, Baroul București

Cartea de faţă reprezintă prima analiză aprofundată a libertăţii de exprimare prin prisma practicii judiciare interne şi a jurisprudenţei relevante a Curţii Europene a Drepturilor Omului, surprinzând diversitatea întrebărilor pe care le poate genera exercitarea sa în spaţiul public, dar şi interferenţele cu alte drepturi, atribute sau libertăţi, prin raportare la care i se definesc limitele.

Comentariile autorilor urmăresc aplicarea principiilor pe care Curtea Europeană a Drepturilor Omului le-a impus în jurisprudenţa sa ca fiind necesare în orice demers în care se caută justul echilibru între libertatea de exprimare şi, în special, împiedicarea ingerinţelor în sfera vieţii private, inclusiv sub aspectul respectării onoarei, demnităţii şi reputaţiei persoanei.

Lucrarea poate constitui, pe lângă clasicul instrument metodologic necesar mediului universitar, magistraţilor şi avocaţilor, şi o foarte utilă sursă de repere în funcţie de care politicienii, jurnaliştii şi orice alte persoane care se manifestă în spaţiul public îşi pot exercita libertatea de exprimare.

Limitele libertăţii de exprimare. Politicieni, jurnalişti, magistraţi. Comentarii şi jurisprudenţă, Editura Hamangiu, București, 2014

No related posts.

Lasă un comentariu


− 3 = one