(Română) În ceea ce priveşte independenţa instanţelor militare, în principiu, prin Convenţie nu se interzice ca tribunalele militare să judece cauze penale privind personalul militar, cu condiţia ca acestea să respecte garanţiile de independenţă şi imparţialitate