(Română) Văduva unui judecător, reclamant în fața CEDO, singurul său moștenitor, are un interes juridic suficient – de natură morală – pentru a justifica continuarea procedurii. Reclamantul s-a plâns de lipsa de imparțialitate și independență a Consiglio Superiore della Magistratura, determinată de componența sa, de nerespectarea dreptului la apărare în fața acestui organism și de faptul că ședința de la Curții de Casație nu a fost publică