(Română) Procedura disciplinară derulată împotriva președintelui Curții Supreme a Republicii Slovacia. Încălcarea dreptului la judecarea cauzei de o instanţă imparţială. Motivul invocat de Curtea Constituţională, şi anume nevoia de a-şi menţine competenţa de soluționare a cauzei, nu poate justifica participarea a doi judecători ale căror cereri de recuzare au fost admise în procedurile anterioare derulate împotriva reclamantului, pentru lipsă de imparţialitate