(Română) Cererea de anulare a unui act al Parlamentului croat privind desemnarea unui judecător la Curtea Constituțională. Încălcarea principiului contradictorialității, prin imposibilitatea reclamantului, judecător al unei instanțe de contencios administrativ, de a combate informațiile furnizate Curții Constituționale de experți și diverse instituții, comunicate acestuia după pronunțarea deciziei definitive