(Română) Procurorul adjunct din Toulouse, membru al Ministerului Public, nu îndeplinea, în sensul art. 5 par. 3 din Convenţie, garanţiile de independenţă impuse de jurisprudenţă pentru a fi considerat, în sensul acestei dispoziţii, drept „judecător sau alt magistrat împuternicit prin lege cu exercitarea atribuţiilor judiciare”