(Română) Test asupra independenţei şi imparţialităţii instanţei, atunci când unul dintre membrii completului de judecată al Curţii de Apel, la momentul soluţionării cauzei, deţinea şi funcţia de parlamentar. Chiar dacă participarea la adoptarea unei măsuri legislative generale ar putea crea dubii cu privire la funcţiile judiciare ulterioare, în acestă cauză nu se poate afirma că M.P. a avut legătură, fiind parlamentar, cu fondul cauzei