Hotărârile CEDO în cauzele împotriva României 2014 – Analiza, consecințe, autorități potențial responsabile, Editura Universitară, Bucureşti, 2015